Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 12, No 2 (2015) PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ILMU: SUATU USAHA MEMPOSISI DAN MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU DI PERINGKAT GLOBAL Abstract   PDF
Ahmad Rizal Mohd Yusof, Mohd Firdaus Hamdan, Shamsul Amri Baharuddin
 
Vol 7, No 1 (2010) PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KELESTARIAN SUMBERMANUSIA DI FELDA (Educational Development and Sustainability of Human Resources in FELDA) Abstract   PDF
Noraziah Ali, Noorzah Zakaria, Mohd Azlan Abdullah
 
Vol 13, No 3 (2016) PEMBANGUNAN PERDAGANGAN NEGERI-NEGERI MELAYU BERSEKUTU: KAJIAN TERHADAP REJIM NEOMERKANTILISME, 1919-1923 (The F.M.S‟s Trade Development: Study on Neomercantilism Regime, 1919-1923) Abstract   PDF
Mohd Shazwan Mokhtar, Muhammad Aslah Akmal Azmi, Mohd Samsudin
 
Vol 8, No 1 (2011) PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN DAN IMPAK TERHADAP EKONOMI LOKAL DI DUMAI, RIAU, INDONESIA. (Industrial Development and Impact on the Local Economy of Dumai, Riau, Indonesia) Abstract   PDF
Er, A.C, Sivapalan Selvadurai, Ardieansyah ., Asmadi ., Hamzah Jusoh
 
Vol 9, No 1 (2012) PEMBANGUNAN PERISIAN KURSUS MULTIMEDIA-INTERAKTIF SIMPULAN BAHASA THAI BERDASARKAN ANATOMI (PKMI-SBT) Abstract   PDF
Zulkifli Ahmad
 
Vol 14, No 3 (2017) PEMBANGUNAN POLITIK DAN PENDEMOKRASIAN: SUATU ANALISIS KONSEPTUAL (Political Development and Democratization: A Conceptual Analysis) Abstract   PDF
Dori Efendi, Jayum Jawan
 
Vol 11, No 1 (2014) PEMBANGUNAN PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT (PPR): IMPAK GEOPOLITIK DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DALAM PILIHAN RAYA UMUM 2004, 2008 DAN 2013 (DEVELOPMENT OF PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT (PPR) Abstract   PDF
Junaidi Awang Besar, Rosmadi Fauzi, Amer Saifude Ghazali
 
Vol 8, No 1 (2011) PEMBANGUNAN TANAH HUTAN DAN FENOMENA BANJIR KILAT: KES SUNGAI LEMBING, PAHANG (Land forest development and flash flood phenomenon: A case of Sungai Lembing, Pahang) Abstract   PDF
Noorazuan Md Hashim, Sulong Muhamad, Kadaruddin Aiyub, Norhayati Yahya
 
Vol 17, No 9 (2020) PEMBENTUKAN AKHLAK DAN SAHSIAH PELAJAR MELALUI PEMBELAJARAN SOSIAL MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Abstract   PDF
Hasbullah Mat Daud, Ahmad Yussuf, Fakhrul Adabi Abdul Kadir
 
Vol 13, No 1 (2016) PEMBINGKAIAN BERITA PILIHAN RAYA UMUM KE-13 MALAYSIA OLEH KOMPAS DAN REPUBLIKA (Framing the Malaysia 13TH General Election News by Kompas and Republika) Abstract   PDF
Ruslan Ramli, Chang Peng Kee, Shahrul Nazmi Sannusi
 
Vol 15, No 1 (2018) PEMBINGKAIAN ISU LIBERALISME AGAMA DALAM PORTAL BERITA DI MALAYSIA (The framing on religious liberalism issues in news portal in Malaysia) Abstract   PDF
Shahrul Nazmi Sannusi, Nurimanah Seman
 
Vol 12, No 2 (2015) PEMBUATAN KEPUTUSAN KEWANGAN PASANGAN MELAYU: HUBUNGAN ANTARA KUASA DAN SUMBER (Financial Decisions amongst Malay Couples: The Lingkages Between Power and Resources) Abstract   PDF
Zaimah R, Sarmila M.S, Azima A.M, Suhana Saad, Rosniza Aznie Che Rose, Novel Lyndon
 
Vol 14, No 1 (2017) PEMERKASAAN POLISI BELIA DI INDONESIA: PELAKSANAAN DAN IMPAK (Empowerment of Youth Policy in Indonesia: Implementation and Impact) Abstract   PDF
Sakhyan Asmara, Irfan Ridwan Maksum, Azhar Kasim
 
Vol 15, No 5 (2018) PEMIKIRAN HASSAN AL-BANNA DAN ORIENTASI POLITIK IKHWAN MUSLIMIN TERHADAP ISU PERMASALAHAN PALESTIN, 1931-1949 (The Al-Banna Hassan Ideology and The Political Orientation Of Muslimins to The Palestinian Issue,1931-1949) Abstract   PDF
Ahmad Dzulfahmi Muhamad, Kamaruzaman Yusoff
 
Vol 16, No 9 (2019) PEMILIHAN BAHASA DALAM MASYARAKAT SEMAI DI HULU SELANGOR Abstract   PDF
Siti Aisah Binti Zailani, Riduan Bin Makhtar, Mohd Sharifudin Bin Yusop
 
Vol 13, No 2 (2016) PEMINDAHAN TEKNOLOGI DAN PRODUKTIVITI PEKEBUN KECIL PERSENDIRIAN SAWIT DI TELUK INTAN, PERAK (Technology Transfer and The Productivity of Palm Oil Smallholders in Teluk Intan, Perak, Malaysia) Abstract   PDF
Abd Hair Awang, Khairuman Hashim, Zaimah Ramli, Novel Lyndon, Izzurazlia Ibrahim, Tan Say Pen, Mohd Arfan Johari, Nur Hana Basaruddin, Mohd Haidar Abdul Hamid, Ishak Yusof
 
Vol 6, No 1 (2009) PEMODELAN HIDROLOGI - HIDRAULIK ALIRAN AIR SONGSANG DAN ANALISIS SAIZ PARTIKEL SEDIMEN SUNGAI CHINI, PAHANG (Modeling the Hydrologic-Hydraulic of Backwater Flow and Sediment Particle Saiz Analysis in Sungai Chini, Pahang) Abstract   PDF
Mohd Ekhwan Toriman, Mohd Khairul Amri Kamarudin, Nor Azlina Abd Aziz, Muhamad Barzani Gasim, Mushrifah Hj Idris, Nor Rohaizah Jamil
 
Vol 18, No 1 (2021) PENAFSIRAN IDEOLOGI PAKATAN HARAPAN MENERUSI PENEGASAN UNSUR TEMA DAN REMA PERSPEKTIF ANALISIS WACANA KRITIS Abstract   PDF
Tengku Shahrolnizam Tengku Yahya, Rohaidah Haron
 
Vol 9, No 1 (2012) PENAGIH DADAH DAN KEADAAN BERISIKO TINGGI KEMBALI RELAPS (Drug Addicts and the High Risk Situations of Relapse) Abstract   PDF
Fauziah Ibrahim, Bahaman Abu Samah, Mansor Abu Talib, Mohamad Shatar Sabran
 
Vol 14, No 6 (2017): Special Issues: The Current Socio-Economic, Environment, Media and Political Trends In Malaysia PENANAMAN ANGGUR DAN PENGARUH KEATAS KESEJAHTERAAN HIDUP MASYARAKAT DI SIK, KEDAH (The Influence of Grapes Planting to the Society Welfare among the Communities in Sik, Kedah) Abstract   PDF
Rosniza Aznie Che Rose, Mohamad Afendi AR
 
Vol 12, No 1 (2015) PENANAMAN SAWIT LESTARI DAN IMPAK SOSIOEKONOMI (Sustainable Oil Palm Cultivation and Socioeconomic Impact) Abstract   PDF
Aki @ Zaki Bin Aman, Er A.C., Chamhuri Siwar
 
Vol 17, No 5 (2020) PENCELAHAN DALAM MESYUARAT DI TEMPAT KERJA Abstract   PDF
Tan Kim Hua, Nurul Amira Sabri
 
Vol 17, No 5 (2020) PENDEKATAN KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN DALAM STRATEGI BERDAKWAH ANGKATAN BELIA ISLAM MALAYSIA (ABIM) 1972-2004 Abstract   PDF
Siti Ruzana Ab Ghani, Rahilah Omar, Azlizan Mat Enh, Russli Kamaruddin
 
Vol 13, No 2 (2016) PENDEKATAN TEORI KELAKUAN PENGUNDI DAN PILIHAN POLITIK DI KAWASAN DEWAN UNDANGAN NEGERI (DUN) JELAWAT, BACHOK, KELANTAN (Theoretical Approach Of Behavior Voter And Political Choice In The State Assembly Of Jelawat, Bachok, Kelantan) Abstract   PDF
Junaidi Awang Besar, Mazlan Ali, Novel Lyndon, Ahmad Afif Zulkipli
 
Vol 3, No 1 (2006) PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN DI KALANGAN WANITA DI MALAYSIA SERTA KEPERLUAN BIMBINGAN VOKASIONAL DALAM PEMILIHAN PEKERJAAN (Educational and employment trend among females in Malaysia and the need for vocational guidance in job selection) Abstract   PDF
Noor Rahamah Hj. Abu Bakar
 
Vol 11, No 2 (2014) PENELITIAN AKUSTIK TERHADAP ASPEK SEBUTAN BAHASA MELAYU OLEH PENUTUR IBAN (Acoustic research on the pronunciation of Malay language by Iban Speakers) Abstract   PDF
Shahidi A. H., Shirley Langgau
 
Vol 16, No 4 (2019): Special Issues: Social Transformation and Development Studies PENENTUAN MODEL ADAPTASI TERHADAP KEMUDAHTERANCAMAN KENAIKAN ARAS LAUT DI SELANGOR, MALAYSIA Abstract   PDF
Noorazuan Md Hashim, Zaini Sakawi, Lam Kouk Choy, Mokhtar Jaafar, Rosniza Aznie Che Rose, Nor Hasyifa Ahmad
 
Vol 14, No 5 (2017): Special Issues PENERIMAAN MANGSA ROGOL STATUTORI TERHADAP DIRI SENDIRI DAN PELAKU ROGOL: SATU KAJIAN KES (Statutory Rape Victim Acceptance Towards Self And The Perpetrator : A Case Study) Abstract   PDF
Ezarina Zakaria, Nur Farrah Alya Zakaria, Norulhuda Sarnon, Nor Jana Saim
 
Vol 15, No 2 (2018) Penerokaan Amalan Zikir Dan Perubahan Tingkah Laku Dalam Proses Kepulihan Penagihan Dalam Kalangan Penagih Bebas Dadah (The exploration of zikir’s practice and the behavorial changes on recovery process of addiction among former drug addicts) Abstract   PDF
Nurshuhada Mohd Sabri, Wan Shahrazad Wan Sulaiman, Norulhuda Sarnon
 
Vol 14, No 3 (2017) PENEROKAAN MAKLUMAT LINGUISTIK DALAM DIALEK MELAYU JUGRA: PENELITIAN FONOLOGI STRUKTURAL (Discovery of linguistic features in Jugra dialect: Structural Phonology Analysis) Abstract   PDF
Mumad Chelaeh, Rahim Aman, Shahidi A. Hamid, Nazihah Najwa Othaman, Suhailah Ruslan, Nooraniza Abu Bakar, Rusydiah A. Salam, Fatin Hakimah M. Fadzil, Miss Deela Sinur
 
Vol 16, No 2 (2019): Special Issues: Islamic Studies in Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR TAHFIZ WAL QIRAAT Abstract   PDF
Ku Fatahiyah Ku Azizan, Hanis Najwa Shaharuddin, Farah Nur Rashida Rosnan, Wazzainab Ismail
 
Vol 12, No 1 (2015) PENGALAMAN DAN FAKTOR PENGABAIAN WARGA EMAS DALAM KOMUNITI (Experiences and Factors of Negligence among Elderly in Community) Abstract   PDF
Noraini Che’ Sharif, Khadijah Alavi, Ponnusamy Subramaniam, Zainah Ahmad Zamani
 
Vol 14, No 5 (2017): Special Issues PENGALAMAN REMAJA DI RUMAH PERLINDUNGAN DAN PERUBAHAN DALAM MAKNA HIDUP (The Experience of Teens at Shelter Home and the Changes in the Meaning of Life) Abstract   PDF
Siti Marziah Zakaria, Nur Afifah Zulkifli
 
Vol 7, No 1 (2010) PENGANGGARAN KADAR HAKISAN TANIH JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG MENGGUNAKAN TEKNIK RADIONUKLID (Estimates of Rates of Short- And Longer-Term Soil Erosion Using Radionuclide Techniques) Abstract   PDF
Mokhtar Jaafar
 
Vol 12, No 2 (2015) PENGANTARABANGSAAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA MELALUI PENGALAMAN ALUMNI INDONESIA DENGAN ALMA MATER (Internationalisation of Malaysia Higher Education Through Experience of Indonesian Alumni with Alma Mater) Abstract   PDF
Nur Amalina Mohd Rashid, Chang Peng Kee, Sabariah Mohamed Salleh
 
Vol 14, No 5 (2017): Special Issues PENGARUH ASPEK SPIRITUALITI TERHADAP STRATEGI DAYA TINDAK GOLONGAN WANITA DEWASA AWAL (The Effects of Spirituality Aspect towards Coping Strategies among Early Adult Women) Abstract   PDF
Arena Che Kasim, Ummul Aiman Hj. Abdul Sani, Jamiah Manap
 
Vol 13, No 5 (2016) PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP LATIHAN DAN PEMBANGUNAN DALAM KALANGAN KAKITANGAN KUMPULAN SOKONGAN DI UPM Abstract   PDF
Norhafizah Abd Rani, Wan Idros Wan Sulaiman, Maizatul Haizan Mahbob
 
Vol 14, No 5 (2017): Special Issues PENGARUH FAKTOR PEKERJAAN TERHADAP PRESENTEEISM DAN KEPUASAN KERJA (The Influence of Job Factors towards Presenteeism and Job Satisfaction) Abstract   PDF
Sarah Mahfuz, Wan Shahrazad Wan Sulaiman, Fatimah Omar, Zainah Ahmad Zamani
 
Vol 18, No 1 (2021) PENGARUH GENDER DALAM MENCORAKKAN INTERAKSI SOSIAL KANAK-KANAK SEMASA MAIN BEBAS DI PRASEKOLAH Abstract   PDF
Jaslinah Makantal, Mariani Md Nor, Mohd Nazri Abdul Rahman
 
Vol 15, No 4 (2018) PENGARUH IDEOLOGI ESTETIK MEDIA ‘THE MALAYAN EMERGENCY (2010)’ DALAM ISU KOMUNIS DAN KESELAMATAN NEGARA (Media Aesthetic Impact On The Malayan Emergency (2010) In The Issues Of Communist And National Security) Abstract   PDF
Loh Yoke Ling, Mohd. Nor Shahizan Ali, Normah Mustaffa, Yong Cheng Fei
 
Vol 17, No 6 (2020): Special Issue: Community Development, Work Issue and Gender Studies PENGARUH IKLIM HUBUNGAN INDUSTRI DAN KEBERKESANAN KESATUAN SEKERJA TERHADAP AMALAN INTEREST BASED BARGAINING (IBB) DALAM KALANGAN PEMIMPIN KESATUAN SEKERJA DI SABAH Abstract   PDF
Kee Y. Sabariah Kee Mohd Yussof
 
Vol 13, No 5 (2016) PENGARUH IKLIM ORGANISASI TERHADAP TINGKAH LAKU KEWARGAAN ORGANISASI DALAM KALANGAN PENJAWAT AWAM (Influence of Organizational Climate Towards Organizational Citizenship Behavior on Government Servants) Abstract   PDF
Muhamad Ariff Ibrahim, Wan Shahrazad Wan Sulaiman, Sarah Waheeda Muhammad Hafidz, Siti Fardaniah Abd Aziz
 
Vol 14, No 5 (2017): Special Issues PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASI, KEBERKESANAN LATIHAN DAN KUALITI KEHIDUPAN BEKERJA TERHADAP KUALITI PERKHIDMATAN GURU DI MALAYSIA (Influence of Transformational Leadership, Training Effectiveness and Quality of Work Life on Teachers’ Service Quality in Malaysia) Abstract   PDF
Siti Fardaniah Abdul Aziz, Salma Che Mat
 
Vol 17, No 9 (2020) PENGARUH KEPIMPINAN POLITIK KEPARTIAN BERASASKAN ETNIK TERHADAP POLA KEPUTUSAN PRU DUN SABAH 2020 Abstract   PDF
Junaidi Awang Besar, Muhammad Yusuf Idris, Mohd Syukri Zainuddin
 
Vol 14, No 2 (2017) PENGARUH MAHATHIRISME DI ZAMAN PEMERINTAHAN NAJIB RAZAK: SUATU ANALISIS (Influence of Mahathirisme in the reign of Najib Razak: An Analysis) Abstract   PDF
ANUAR OTHMAN
 
Vol 13, No 4 (2016) PENGARUH MEDIA MASSA TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT (Mass Media Effect on Changes in Social Community) Abstract   PDF
Sohana Abdul Hamid
 
Vol 17, No 5 (2020) PENGARUH MEDIA TERHADAP SOKONGAN KEPADA PARTI POLITIK DI MALAYSIA Abstract   PDF
Nur Ellyanis Mohd Basori, Junaidi Awang Besar
 
Vol 13, No 1 (2016) PENGARUH OPTIMISTIK, KECEKAPAN KENDIRI UMUM DAN SOKONGAN SOSIAL TERHADAP KEBAHAGIAN REMAJA MISKIN DI SABAH (Optimistic influence, general self efficiency and social support towards the happiness of poor teenagers in Sabah) Abstract   PDF
Mahirah Binti Masdin, Balan Rathakrishnan, Getrude Cosmas
 
Vol 15, No 3 (2018): Special Issues: Social Sustainability, Politics and Culture in Malaysia PENGARUH PENGHARGAAN KENDIRI TERHADAP KESEJAHTERAAN PSIKOLOGI MUALAF (The Self-Esteem Influence on Psychological Well-Being Among Mualaf) Abstract   PDF
Nazri Yasin, Jamiah Manap, Arena Che Kassim
 
Vol 13, No 2 (2016) PENGARUH PERANAN GENDER DALAM CORAK PENGGUNAAN INTERNET DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (Influence Of Gender Roles On Internet Usage Patterns Among Universiti Putra Malaysia Students) Abstract   PDF
Hafiz Rahman, Noor Rahamah Hj. Abu Bakar, Sivapalan Selvadurai, Mohd Yusof Hussain
 
Vol 16, No 1 (2019) PENGARUH PERSEKITARAN TERHADAP PSIKOLOGI DALAM KALANGAN PELAJAR DARI PERSPEKTIF KUALITI HIDUP DI UNIVERSITI MALAYA Abstract   PDF
Khairos Md Saini, Rosmadi Fauzi, Saripah Osman
 
Vol 17, No 2 (2020): Special Issue: Issues And Challenges In Social Environment and Development PENGARUH POLA KOMUNIKASI KE ATAS KOMUNIKASI STRATEGIK Abstract   PDF
Maizatul Haizan Mahbob, Wan Idros Wan Sulaiman, Wan Amizah Wan Mahmud
 
Vol 17, No 6 (2020): Special Issue: Community Development, Work Issue and Gender Studies PENGARUH TARAF HIDUP DAN PENGLIBATAN POLITIK PILIHAN RAYA DALAM MEMBENTUK KESEJAHTERAAN HIDUP KOMUNITI ORANG ASLI Abstract   PDF
Junaidi Awang Besar, Vivien W.c Yew, Novel Lyndon
 
Vol 14, No 1 (2017) PENGARUH TEKNOLOGI KOMUNIKASI TERHADAP PERUBAHAN KEORGANISASIAN DI JABATAN PENYIARAN MALAYSIA (Effect of Changes in Organizational Communication Technology in the Broadcasting Department of Malaysia) Abstract   PDF
Wan Idros Wan Sulaiman, Noorzihidayah Md Noor, Ali Salman, Maizatul Haizan Mahbob
 
Vol 17, No 9 (2020) PENGARUH TINGKAH LAKU PENGGUNA TERHADAP PENERIMAAN PRODUK DAN INDUSTRI AKUAKULTUR DI PULAU PINANG Abstract   PDF
See Too Kay Leng, Narimah Samat
 
Vol 13, No 5 (2016) PENGAWALAN DAN PENCEGAHAN DENGGI DI MALAYSIA: SATU TINJAUAN TERHADAP PENGLIBATAN KERAJAAN MALAYSIA (Dengue Control and Prevention in Malaysia: A Review of Government Involvement) Abstract   PDF
Noor Suleeyia Sulaiman, Ah Choy Er
 
Vol 8, No 1 (2011) PENGERTIAN HIDUP, SYUKUR DAN HUBUNGANNYA DENGAN KEGEMBIRAAN SUBJEKTIF DI KALANGAN PEKERJA (Meaning in life, gratitude and its relationship to wellbeing among workers) Abstract
Noraini Abdul Raop, Nor Ba’yah Abdul Kadir
 
Vol 18, No 2 (2021): Society, Social Change and Development PENGETAHUAN DAN TINGKAH LAKU KEWANGAN DALAM KALANGAN MISKIN BANDAR Abstract   PDF
Syakirah Amni Nur Hasfazli, Zaimah Ramli
 
Vol 14, No 5 (2017): Special Issues PENGETAHUAN IBU BAPA DI KAWASAN DENGKIL BERKENAAN PEDOFILIA TERHADAP KANAK-KANAK (Parents’ Knowledge in Dengkil Area Regarding Pedophilia against Children Abstract   PDF
Nur Saadah Mohamad Aun, Siti Aishah Mohd Yusof
 
Vol 16, No 6 (2019): Special Issue: History, Politic and Development PENGGUNAAN ANALISIS FAKTOR BAGI MENENTUKAN FAKTOR PENDORONG KEMISKINAN ISI RUMAH DI WILAYAH UTARA SEMENANJUNG MALAYSIA Abstract   PDF
Mohd Sahrul Shukri Yahya, Nurul Farahein Masdar, Narimah Samat
 
Vol 16, No 5 (2019) PENGGUNAAN APLIKASI WEB 2.0 DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KURSUS MATA PELAJARAN UMUM (MPU) DI POLITEKNIK Abstract   PDF
Ahmad Fkrudin Mohamed Yusoff, Wan Norina Wan Hamat, Nor Khayati Basir
 
Vol 14, No 2 (2017) PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERBENTUKNYA GERAKAN SOSIAL OLEH PEMIMPIN PELAJAR UNIVERSITI DI BANDAR PEKAN BARU, RIAU, INDONESIA Abstract   PDF
Khusnul Hanafi, Mohd. Helmi Abd. Rahim
 
Vol 4, No 1 (2007) PENGGUNAAN RADIONUKLID 137Cs DALAM KAJIAN HAKISAN TANIH JANGKA PANJANG Abstract   PDF
Mokhtar Jaafar
 
Vol 5, No 1 (2008) PENGGUNAAN STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN DUA Abstract   PDF
RADHA NAMBIAR, NORAINI IBRAHIM, PRAMELA KRISH
 
Vol 17, No 4 (2020): Special Issue: Education, Communication and Social Transformation PENGGUNAAN SUMBER SEJARAH DALAM TEKNIK PEER INSTRUCTION TERHADAP MOTIVASI INTRINSIK Abstract   PDF
M. Kaviza
 
Vol 8, No 1 (2011) PENGGUNAAN TEKNIK BERILIUM-7 UNTUK MENGANGGAR KADAR HAKISAN TANIH JANGKA PENDEK (The Use of Beryllium-7 Technique in Estimating Short-term Soil Erosion Rates) Abstract   PDF
Mokhtar Jaafar, Hafizi Mat Salleh, Sharifah Mastura Syed Abdullah, Muhd Asrul Affendee Sudin
 
Vol 14, No 5 (2017): Special Issues PENGHAYATAN AGAMA, SIKAP DAN TINGKAHLAKU AGRESIF SEWAKTU MEMANDU (Spirituality, Attitude and Aggressive Driving) Abstract   PDF
Nor Alya Atifah Mohd.Yunus, Rozmi Ismail
 
Vol 4, No 1 (2007) PENGHUTANAN BANDAR DAN KESIHATAN EKOSISTEM LEMBANGAN: PENGALAMAN DARI ST HELENS, UNITED KINGDOM Abstract   PDF
Noorazuan Md Hashim
 
Vol 14, No 2 (2017) PENGINTEGRASIAN SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI (GIS) DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GEOGRAFI: KAJIAN KES DI SEKOLAH BESTARI LUAR BANDAR DI SABAH Abstract   PDF
Soon Singh Bikar Singh, Balan Rathakrishnan, Rosy Talin, Dg. Norizah Ag.Kiflee
 
Vol 13, No 5 (2016) PENGLIBATAN ADAM MALIK ATAS PENUBUHAN ASEAN (1967-1977) (Involvement of Adam Malik in the Establishment of ASEAN) Abstract   PDF
Ridayani Simanjuntak, Mohd Samsudin
 
Vol 12, No 1 (2015) PENGLIBATAN DAN MOTIVASI KESUKARELAWANAN: KE ARAH MEMUPUK SEMANGAT KESUKARELAWAN DALAM KALANGAN MAHASISWA (The Involvement and Motivation of Volunteerism: Toward Nurturing the Spirit of Volunteerism among Students) Abstract   PDF
Fauziah Ibrahim, Aizan Sofia Amin, Tharshini A/P Sivabalan
 
Vol 14, No 6 (2017): Special Issues: The Current Socio-Economic, Environment, Media and Political Trends In Malaysia PENGLIBATAN MAHASISWA DALAM PROTES POLITIK DI IPTA PRK 2016 (Undergraduate students involvement in political protest in the 2016 Bi-election at public higher educational institutions) Abstract   PDF
Roslizawati Taib, Mohd Rizal Yaakop
 
Vol 14, No 1 (2017) PENGLIBATAN POLITIK: PEMERKASAAN KEPIMPINAN WANITA DI MALAYSIA (1980-2013) (Political Participation: Empowering Women in Malaysia (1980-2013) Abstract   PDF
Nor Rafidah Saidon, Sity Daud, Mohd Samsudin
 
Vol 4, No 1 (2007) PENGOLAHAN SEMULA TEKS LAMA: PERBANDINGAN STRATEGI PENULIS WANITA MELAYU DAN WANITA BARAT Abstract   PDF
Ruzy Suliza Hashim
 
Vol 13, No 4 (2016) PENGUASAAN BAHAN BACAAN BAHASA ARAB MELALUI TEKNIK MEMBACA SQ3R (The mastery of Arabic reading materials through SQ3R reading technique) Abstract   PDF
Awatif Abdul Rahman, Hairun Najuwah Jamali, Ku Fatahiyah Ku Azizan, Siti Nurhajariah Mat Isa
 
Vol 16, No 4 (2019): Special Issues: Social Transformation and Development Studies PENGUASAAN KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH DAN GAYA PEMBELAJARAN MURID TINGKATAN DUA: SATU KAJIAN PERBANDINGAN Abstract   PDF
M. Kaviza
 
Vol 17, No 9 (2020) PENGUASAAN KEMAHIRAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN MAKLUMAT (ICT) TERHADAP KECEKAPAN KERJA Abstract   PDF
Nur Amirah Ahmadol Marzuki, Zurinah Tahir, Nurfaradilla Mohamad Nasri
 
Vol 8, No 1 (2011) PENGURUSAN ARTISTIK: KAJIAN MENGENAI PERANAN SET SELAKU TENAGA KREATIF DALAM SENI PERSEMBAHAN PENTAS DI MALAYSIA (Artistic management: Research on the role of the set as a creative manpower in Malaysia’s stage performance arts) Abstract   PDF
Ab Samad Kechot, Sabzali Musa Kahn
 
Vol 13, No 2 (2016) PENGURUSAN KAMPUNG TRADISIONAL DI KAMPUNG MORTEN MELAKA (Traditional Village Management: A Case Study In Kampung Morten, Melaka) Abstract   PDF
Rosniza Aznie CR, Nor Amirah M., Rosmiza MZ, Novel Lyndon
 
Vol 13, No 2 (2016) PENGURUSAN KESELAMATAN DALAM PROSES PENANAMAN KENAF TERHADAP PETANI DI BACHOK, KELANTAN (Safety Management In The Process Of Planting Kenaf Among Farmers In Bachok,Kelantan) Abstract   PDF
Amirul Shazli Sahimi, Kadir Arifin, Nik Raihan Nik Mansor
 
Vol 7, No 1 (2010) PENGURUSAN KREDIT MIKRO DI KALANGAN WANITA (Micro Credit Management Among Women) Abstract   PDF
Zaimah Ramli
 
Vol 13, No 2 (2016) PENGURUSAN REKREASI DI PUSAT TUMPUAN BANDAR BUKIT FRASER (The Recreation Management At Fraser’s Hill Centre Business District) Abstract   PDF
Rosniza Aznie CR, Nor Hasyifa A., Rosmiza MZ, Zaini S.
 
Vol 13, No 3 (2016) PENILAIAN ARAS INTERAKSI TUAN RUMAH - PELANCONG ANTARABANGSA DALAM SEKTOR PERKHIDMATAN: KAJIAN KES DI PERSIARAN JONKER, MELAKA (Interaction Level Assessment of Host – International Tourists in the Services Sector: A Case Study in Jonker Street, Melaka) Abstract   PDF
Ng Sheue Li, Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh
 
Vol 6, No 1 (2009) PENILAIAN CIRI FIZIKO-KIMIA TANIH PASIR DI PERSEKITARAN DATARAN BANJIR SG. LANGAT, SELANGOR UNTUK PENANAMAN RUMPUT DAN PERTANIAN ( Physico-chemical Characteristics Assessment of Sandy Soil from Floodplain Environment of Sg. Langat, Selangor for Grass Growing and Agriculture) Abstract   PDF
Sahibin Abd. Rahim, Wan Mohd. Razi Idris, Zulfahmi Ali Rahman, Tukimat Lihan, Ramlan Omar, Shahrul Rizal Ahmad
 
Vol 8, No 1 (2011) PENILAIAN KESESUAIAN PRASARANA PENDIDIKAN MELALUI PROSES HIRARKI ANALITIK DI KUALA LUMPUR (Suitability Analysis Of Education Infrastructure Using Analitical Hirarchy Processes (AHP) in Kuala Lumpur) Abstract   PDF
Noorazuan Md. Hashim, Yusof Ibrahim, Sulong Mohamad
 
Vol 17, No 6 (2020): Special Issue: Community Development, Work Issue and Gender Studies PENILAIAN KUALITI AIR BAWAH TANAH BERDASARKAN INDEKS KUALITI AIR DI PULAU KAPAS, TERENGGANU Abstract   PDF
Mohmadisa Hashim, Arijatul Wardah Ahmad, Nasir Nayan, Zahid Mat Said, Hanifah Mahat, Yazid Salleh, Koh Liew See
 
Vol 15, No 2 (2018) Penilaian Pengetahuan Dan Kesedian Menghadapi Bencana Gempa Bumi Dalam Kalangan Guru Sekolah Di Ranau, Sabah (Assessment Of Readiness And Earthquake Disaster Prevention Knowledge Of School Teachers’ In Ranau, Sabah) Abstract   PDF
Soon Singh A/L Bikar Singh, Balan Rathakrishnan, Dg. Norizah Ag Kiflee, Rosli Talip, Zulfikar Zulfikar, Arlyn Sim Swee Lan
 
Vol 16, No 5 (2019) PENILAIAN PSIKOMETRIK KECERDASAN EMOSI SOSIAL: THE EMOTIONAL QUOTIENT INVENTORY YOUTH VERSION (EQ-i:YV) DI MALAYSIA Abstract   PDF
Lailawati Madlan @ Endalan, Abdul Adib Asnawi, Chua Bee Seok, Jasmine Adela Mutang
 
Vol 17, No 8 (2020): Special Issue: Oil Palm Smallholder, Development and Social Issue PENINGKATAN KEHADIRAN TENTERA RUSIA DI KEPULAUAN KURIL Abstract   PDF
Zulfiqar Mohd Yusof, Mohd Ikbal Mohd Huda
 
Vol 15, No 3 (2018): Special Issues: Social Sustainability, Politics and Culture in Malaysia PENJAGAAN TIDAK FORMAL WARGA TUA: ANTARA TANGGUNGJAWAB DAN BEBAN (Informal Care of Old Folks: Between Responsibility and Burden Abstract   PDF
Suridah Ali, Rahimah Abdul Aziz
 
Vol 13, No 3 (2016) PENJANAAN EKONOMI PENGALAMAN DALAM SEKTOR KESIHATAN: KAJIAN KES BANDAR BARU BANGI (Experience Economy In The Health Sector: A Case Study in Bandar Baru Bangi) Abstract   PDF
Noor Alyani Nor Azazi, Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh
 
Vol 16, No 7 (2019): Special Issue: Politics, Development and Social Welfare PENJANAAN KEMAHIRAN BELAJAR DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH MELALUI DOCUMENT BASED LESSONS Abstract   PDF
M Kaviza
 
Vol 13, No 4 (2016) PENOMBORAN DALAM MASHAF AL-QURAN DAN GAGASAN MUKJIZAT ANGKA (Numbering in Quran Mushaf and The Idea of Numeral Miracle) Abstract   PDF
Abu Zaki bin Ismail, Mohd Yakub @ Zulkifli bin Hj Mohd Yusof
 
Vol 16, No 1 (2019) PENTERJEMAHAN DINAMIS DALAM TERJEMAHAN BERITA JENAYAH BAHASA INGGERIS KE BERITA JENAYAH BAHASA TAMIL Abstract   PDF
Logeswaari Elumalai, Veeramohan Veeraputhran
 
Vol 17, No 8 (2020): Special Issue: Oil Palm Smallholder, Development and Social Issue PERAK SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DI ALAM MELAYU SEHINGGA ABAD KE-19 Abstract   PDF
Megat Zulrushdi Fahimudin, Mohd Samsudin, Suffian Mansor
 
Vol 8, No 1 (2011) PERALIHAN DEMOGRAFI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT MELAYU : SUATU PERBANDINGAN ANTARA MALAYSIA DAN KEMBOJA (Demographic Transition and Social Well-being of the Malay Community : A Comparative Study of Malaysia and Cambodia) Abstract   PDF
Asmah Ahmad, Rosniza Aznie Che Rose
 
Vol 14, No 6 (2017): Special Issues: The Current Socio-Economic, Environment, Media and Political Trends In Malaysia PERALIHAN VOKAL /i/, /o/ DAN /a/ DALAM DIALEK MELAKA (The shift of vowels /i/, /o/ and /a/ in Malacca Dialect) Abstract   PDF
Nursuhada Saufi, Ummielmassyuria Zulkipli, Nurul Zafirah Amran, Amirah Ayuni Muslim, Farah Nur Amira Hasmat
 
Vol 14, No 6 (2017): Special Issues: The Current Socio-Economic, Environment, Media and Political Trends In Malaysia PERANAN DAN PENGARUH PEMIMPIN PENDAPAT DALAM MENGGALAKKAN MASYARAKAT KAMPUNG TERLIBAT DALAM AKTIVITI KOPERASI: KAJIAN KES DI KAMPUNG HULU CHUCHOH, SEPANG (The role and influence of opinion leaders in encouraging the villagers to engage in cooperative activities: A case study in Kampung Hulu Chuchoh, Sepang) Abstract   PDF
Siti Hajar Ibrahim, Siti Aisyah Nordin, Siti Haizani Mat Delin, B.T Seri Tanjung Baharudin, Zainatunnisa Fakurazi, Suhana Saad
 
Vol 18, No 2 (2021): Society, Social Change and Development PERANAN KELUARGA DALAM KAWALAN SOSIAL TINGKAH LAKU DEVIAN MAHASISWA Abstract   PDF
Muhammad Khairi Ezaddin, Azlina Abdullah
 
Vol 14, No 5 (2017): Special Issues PERANAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI MEDIATOR DALAM HUBUNGAN ANTARA BUDAYA ORGANISASI DAN TINGKAH LAKU KEWARGAAN ORGANISASI DALAM KALANGAN ANGGOTA POLIS (The Role of Job Satisfaction as Mediator in the Relationship between Organizational Culture and Organizational Citizenship Behavior among Malaysian Police Officers) Abstract   PDF
Muhamad Ariff Ibrahim, Wan Shahrazad Wan Sulaiman, Siti Fardaniah Abdul Aziz, Sarah Waheeda Muhammad Hafidz
 
501 - 600 of 885 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>