Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9, No 1 (2017) MASALAH DISIPLIN MURID ISLAM: STRATEGI DAN PENYELESAIAN TERHADAP KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM (Discipline Problem of the Muslim Student: Strategies and Solution to the Islamic Education Curriculum) Abstract   PDF
Muhammad Faizal A. Ghani, Norfariza Mohd Radzi, Husaina Banu Kenayathulla, Saedah Siraj, Faisol Elman, Maszuria A.Ghani, Amalina Ayub
 
Vol 8, No 1 (2016) MASJID DAN APLIKASI PENDEKATAN DAKWAH TERHADAP MASYARAKAT MULTI ETNIK DI MALAYSIA (Mosque and Application of Dakwah Strategy on the Multi-Ethnic Society in Malaysia) Abstract   PDF
Mariam Abd. Majid, Marlon Pontino Guleng
 
Vol 8, No 1 (2016) MATLAMAT KECERDASAN ROHANIAH MENURUT PERSPEKTIF ISLAM (The Goals of Spritual Intelligence as Perceived from Islamic Perspectives) Abstract   PDF
Elmi Baharuddin, Zainab Ismail
 
Vol 2, No 2 (2010) MEDIA DAN ISU ALAM SEKITAR (Media and the Issues of Environment) Abstract   PDF
Mohd Yusof Hj Othman
 
Vol 5, No 1 (2013) MEMAHAMI SUNNAH RASULULLAH S.A.W. MENERUSI GABUNGAN METODOLOGI TAKHRIJ HADIS & MUKHTALIF HADIS (Understanding the Sunnah Prophet S.A.W. Through Combined Methodology of Takhrij Hadis & Mukhtalif Hadis) Abstract   PDF
Mohammad Fattah, Latifah Abdul Majid
 
Vol 8, No 2 (2016) MEMAHAMI KEPENTINGAN KARAKTERISTIK PELAJAR TAHFIZ TERHADAP PENCAPAIAN SUBJEK HIFZ AL-QURAN (Understanding the Importance of the Characteristics Tahfiz Students Towards Achievement in Subject Hifz al-Quran Abstract   PDF
Intan Zakiah Jamaluddin, Munif Zarirruddin Fikri Nordin
 
Vol 11, No 1 (2019) MEMAHAMI TAFSIRAN PERKATAAN “AL-ISLĀM” PERSPEKTIF MUHAMMAD ASAD DALAM “THE MESSAGE OF THE QURĀN” (Understanding Interpretation of “Islam” from Muhammad Asad’s Perspective in “The Message of the Qurān”) Abstract
Nurhayati Abdullah, Kamarudin Salleh
 
Vol 11, No 1 (2019) MEMAHAMI TAFSIRAN PERKATAAN “AL-ISLĀM” PERSPEKTIF MUHAMMAD ASAD DALAM “THE MESSAGE OF THE QURĀN” (Understanding Interpretation of “Islam” from Muhammad Asad’s Perspective in “The Message of the Qurān”) Abstract   PDF
Nurhayati Abdullah, Kamarudin Salleh
 
Vol 5, No 2 (2013) MEMARTABATKAN UNDANG-UNDANG ISLAM DAN MAHKAMAH SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG TANAH DI MALAYSIA (Upholding Islamic Law and Syariah Court in Malaysian Land Law) Abstract   PDF
Rusnadewi Abdul Rashid
 
Special Edition (2012) MEMPERKASAKAN JATI DIRI MELAYU-MUSLIM MENERUSI PENDIDIKAN ISLAM DALAM PENGAJARAN AKHLAK (Strengthening Malay-Muslim Identity through Islamic Education and Akhlak Teaching) Abstract   PDF
Abdul Hafiz Mat Tuah, Zakaria Stapa, Ahmad Munawar
 
Vol 2, No 2 (2010) MENELADANI SEJARAH UMAT ISLAM DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT HADHARI YANG GEMILANG ABAD KE 21 (Taking Lessons of Muslims History in Shaping Excellent Hadhari Community of the 21st Century) Abstract   PDF
Mohd Roslan Mohd Nor
 
Vol 2, No 2 (2010) Mengapa Tamadun Islam Menjadi Kaku Dan Tamadun Barat Menjadi Gemilang Dalam Buku Islam Hadhari Dalam Pembangunan Insan oleh Dr. Said Ramadhan al-Butiy. Putrajaya: Yayasan Islam Hadhari, 2004, hlm. 154 - 176. (Why Islamic Civilization become Rigid and West Abstract   PDF
Anisah Zainal Abidin
 
Vol 8, No 1 (2016) METHODOLOGY OF HADITH COMPREHENSION: INTERPRETATION TECHNIQUES IN FIQH AL-HADITH Abstract   PDF
Arifuddin Ahmad
 
Vol 3, No 2 (2011) MODEL KEPEMIMPINAN ETIKA BERLANDAS SIRAH NABI MUHAMMAD SAW (Ethical Leadership Model Based on Prophet Muhammad PBUH Biography) Abstract   PDF
Suraiya Ishak
 
Edisi Khas/ Special Edition (2017) MUSLIM COMMUNITY RESPONSE ON IMPACTS OF GLOBALIZATION (Pandangan Balas Masyrakat terhadap Impak Globalisasi) Abstract   PDF
Ismail Haji Ibrahim
 
Vol 7, No 1 (2015) MUSLIMS, CHRISTIANS AND JESUS OLEH CARL MEDEARIS. 2008. MINNESOTA, AMERIKA SYARIKAT: BETHANY HOUSE PUBLISHERS. 191 HALAMAN Abstract   PDF
Yusri Mohamad Ramli
 
Vol 4, No 2 (2012) NEW ESSENTIAL VALUES OF DARURIYYAH (NECESSITIES) OF THE OBJECTIVES OF ISLAMIC LAW (MAQASID AL-SHARI`AH) (Keperluan Nilai Baharu Dalam Maqasid Shari`ah (Objektif Undang-Undang Islam)) Abstract   PDF
Nurdeng Deuraseh
 
Vol 4, No 1 (2012) NILAI-NILAI MURNI DALAM SISTEM KEKELUARGAAN LUTONG KELABU (Trachypithecus cristatus) (Values in the Family System of Silvered Leaf Monkeys [Trachypithecus cristatus]) Abstract   PDF
Badrul Munir Md-Zain, Farhani Ruslin
 
Vol 7, No 2 (2015) ORIENTALIST OBJECTIVE IN AL-QURAN TRANSLATION Abstract   PDF
Yousif Mousa Ali Abdullah Abuulaiqah
 
Vol 10, No 2 (2018) PANDANGAN IMAM DAN PENTADBIR MASJID TENTANG KEHADIRAN MASYARAKAT KE MASJID (The View of Imam and Management of Mosques on the Community Attendance to the Mosque) Abstract   PDF
Muhamad Faisal Ashaari, Firdaus Mokhtar
 
Vol 4, No 1 (2012) PANDANGAN ISLAM TERHADAP TRADISI DAN KEMODENAN (Islamic View Of Heritage And Modernity) Abstract   PDF
Khalif Muammar A. Haris
 
Edisi Khas/ Special Edition (2017) PANDUAN SYARIAH UNTUK IBU BAPA MENANGANI PERILAKU SEKSUAL REMAJA AUTISME (Islamic Guidance for Parents in Dealing the Sexual Behaviour of Adolescent with Autism) Abstract   PDF
Fariza Md Sham, Salmihah Che Mud, Manisah Mohd Ali, Zuliza Mohd Kusrin, Rosmawati Mohamad Rasit, Siti Norlina Muhammad
 
Vol 6, No 1 (2014) PELA GANDONG SEBAGAI PEMANGKIN TOLERANSI ANTARA MUSLIM DAN KRISTIAN DI AMBON (Pela Gandong as the Enhancer of Tolerance among Muslims and Christians in Ambon) Abstract   PDF
Mualim Mualim, Jaffary Awang, Ibrahim Abu Bakar
 
Vol 10, No 2 (2018) PEMAHAMAN KONSEP RAHMAH DALAM ISU MASYARAKAT MAJMUK DI MALAYSIA: ANALISIS PENDIRIAN GERAKAN DAKWAH IKRAM DAN ISMA (Understanding the Concept of Compassion in the Issue of the Pluralistic Society in Malaysia: An Analysis of the Missionary Movement Stand of IKRAM and ISMA) Abstract   PDF
Muhammad Haikal Mohd Hedzir, Muhammad Arif Yahya
 
Vol 6, No 2 (2014) PEMBANGUNAN MODAL INSAN DI MALAYSIA: ANALISIS TERHADAP PENDEKATAN ISLAM SELEPAS NEGARA MERDEKA (Development of Human Capital in Malaysia: Analysis on Islamic Approach After Achieved Independence) Abstract   PDF
Mohamad Kamil Hj Ab. Majid, Rahimin Affandi Abd Rahim, Muhammed Yusof
 
101 - 125 of 239 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>