Jurnal Hadhari: An International Journal

Jurnal Hadhari merupakan jurnal berwasit dan berindeks yang diterbitkan oleh Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Skop dan isu yang dibincangkan adalah berkaitan penyelidikan-penyelidikan tentang Peradaban Islam yang mencakupi pelbagai aspek seperti hubungan sosial, budaya, sejarah dan falsafah, etika, pemikiran, kepimpinan, politik, media massa, ekonomi, pengurusan, sains dan teknologi, perubatan, alam sekitar dan lain-lain. Mulai tahun 2009, Jurnal Hadhari diterbitkan sebanyak dua (2) keluaran dalam setahun. Jurnal ini memuatkan rencana ilmiah dalam penyelidikan dan kegiatan ilmiah yang lain dalam bahasa Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab. Di samping itu, jurnal ini juga menerbitkan ulasan buku. 

Jurnal Hadhari diindeks oleh Ulrichs, Google Scholar & Malaysia Citation Centre (MCC)

 

Jurnal Hadhari is a refereed and indexed journal published by UKM Press, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) and Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM). The articles in the Journal are related to the studies on Islamic Civilization that cover multidisciplinary knowledge such as social relationship, culture, history & philosophy, ethics, leadership, politics, mass media, economy, management, science & technology, health, environment and so forth. Since 2009, Jurnal Hadhari has been published twice a year. The manuscripts for consideration to be published in the Journal can be written in Malay, English and Arabic based on research findings and other intellectual discourse, or book reviews.

Jurnal Hadhari is currently indexed by Ulrichs, Google Scholar & Malaysia Citation Centre (MCC)


Journal Homepage Image

Vol 10, No 1 (2018)

Table of Contents

Articles

Ridzuan Masri, Arman Ahmad, Razlina Abd Rani
PDF
1-27
Siti Norma Aisyah Malkan@Molkan, Salleh Amat
PDF
29-48
Ahmad Nabil Amir
PDF
49-61
Ezwan Rafiq Husin, Husin Junoh, Tamar Jaya Nizar, Kamarul Azmi Jasmi, Nurazmallail Marni, Kamarolzaman Md. Jidi
PDF
63-76
Mohd Hamdan Abdullah, Fariza Md. Sham, A'dawiyah Ismail
PDF
77-92
Sharifah Norshah Bani Syed Bidin, Mohd Shafiee Hamzah, Tasnim Abd Rahman, Kasimah Kamaruddin, Nik Azeah Nik Azman
PDF
93-108
Intan Zakiah Jamaluddin, Mohamad Khairi Othman, Mohd Zailani Mohd. Yusof, mardzelah Makhsin
PDF
109-124
Ching-Jen Wang
PDF
125-133
Shamsul Azhar Yahya
PDF
149-153