Jurnal Hadhari: An International Journal

Jurnal Hadhari merupakan jurnal berwasit dan berindeks yang diterbitkan oleh Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Skop dan isu yang dibincangkan berkaitan penyelidikan-penyelidikan tentang Peradaban Islam yang mencakupi pelbagai aspek seperti hubungan sosial, budaya, sejarah dan falsafah, etika, pemikiran, kepimpinan, politik, media massa, ekonomi, pengurusan, sains dan teknologi, perubatan, alam sekitar dan lain-lain. Mulai tahun 2009, Jurnal Hadhari diterbitkan sebanyak 2 keluaran dalam setahun. Jurnal ini memuatkan rencana ilmiah dalam penyelidikan dan kegiatan ilmiah yang lain dalam bahasa Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab. Di samping itu, ia juga menerbitkan ulasan buku. 

Jurnal Hadhari diindeks oleh Ulrichs, Google Scholar & Malaysia Citation Centre (MCC)

 

Jurnal Hadhari is a refereed and indexed journal published by UKM Press, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) and Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM). The articles in the journal are related to the studies on Islamic Civilizations that cover multi disciplinary knowledge such as social relationship, culture, history & philosophy, ethics, leadership, politics, mass media, economy, management, science & technology, health, environment and so forth. Since 2009, Jurnal Hadhari has been published twice a year. The manuscripts for consideration to be published in the journal can be written in Malay, English and Arabic based on research findings and others intellectual discourses, or book reviews.

Jurnal Hadhari is currently indexed by Ulrichs, Google Scholar & Malaysia Citation Centre (MCC)


Journal Homepage Image

Vol 8, No 2 (2016)

Table of Contents

Articles

Intan Zakiah Jamaluddin, Munif Zarirruddin Fikri Nordin
PDF
211-228
Zulkarnain Muhammad Ali, Hanifah Ahzami Samiun, Shofian Ahmad, Mat Noor Mat Zain
PDF
229-244
Muhammad Faiz Khalid, Ibnor Azli Ibrahim
PDF
245-258
Norhafizah Ahmad, Latifah Abdul Majid
PDF
259-272
Mohd A'tarahim Mohd Razali, Yakub@Zulkifli Mohd Yusoff, Nor Hafizi Yusof, Abdillah Hisham Abd. Wahab, Normadiah Daud, Mohd Faiz Hakimi Mat Deris
PDF
273-286
Yusuf Sani Abu Bakar, Muhammad Anowar Zahid, Ruzian Markon
PDF
287-294
Mohd Azrin Johari
PDF
295-308
Mohammad Fattah, Latifah Abdul Majid, Ahmad Asmadi Sakat
PDF
309-320
Ali Omar Moftan Medom, Mohamed Sabri Haron, Abdul Rahim Ahmed
PDF
321-338
Ibrahim Abu Bakar
PDF
339-342