Jurnal Hadhari: An International Journal

Jurnal Hadhari merupakan jurnal berwasit dan berindeks yang diterbitkan oleh Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Skop dan isu yang dibincangkan berkaitan penyelidikan-penyelidikan tentang Peradaban Islam yang mencakupi pelbagai aspek seperti hubungan sosial, budaya, sejarah dan falsafah, etika, pemikiran, kepimpinan, politik, media massa, ekonomi, pengurusan, sains dan teknologi, perubatan, alam sekitar dan lain-lain. Mulai tahun 2009, Jurnal Hadhari diterbitkan sebanyak 2 keluaran dalam setahun. Jurnal ini memuatkan rencana ilmiah dalam penyelidikan dan kegiatan ilmiah yang lain dalam bahasa Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab. Di samping itu, ia juga menerbitkan ulasan buku. 

Jurnal Hadhari diindeks oleh Ulrichs, Google Scholar & Malaysia Citation Centre (MCC)

 

Jurnal Hadhari is a refereed and indexed journal published by UKM Press, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) and Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM). The articles in the journal are related to the studies on Islamic Civilizations that cover multi disciplinary knowledge such as social relationship, culture, history & philosophy, ethics, leadership, politics, mass media, economy, management, science & technology, health, environment and so forth. Since 2009, Jurnal Hadhari has been published twice a year. The manuscripts for consideration to be published in the journal can be written in Malay, English and Arabic based on research findings and others intellectual discourses, or book reviews.

Jurnal Hadhari is currently indexed by Ulrichs, Google Scholar & Malaysia Citation Centre (MCC)


Journal Homepage Image

Edisi Khas (2017)

Table of Contents

Articles

Abdullah Ahmad Badawi
PDF
1-10
Mohd Yusof Hj. Othman
PDF
11-19
Mohd Yusof Hj. Othman, Zakaria Stapa, Jawiah Dakir, Mashitoh Yaacob
PDF
21-40
Ismail Haji Ibrahim
PDF
41-56
Ai KAWAMURA
PDF
57-66
Mashitoh Yaacob, Zubaidah Mohd Nasir, W. Syairah Hazwani W. Petra
PDF
67-85
Kentaro KAMBARA
PDF
87-96
Muhammad Hilmi Jalil, Mohd Yusof Hj. Othman
PDF
97-109
Abdul Latif Samian
PDF
111-124
Jawiah Dakir, Mohd Yusof Hj. Othman, Fariza Md. Sham, Muhammad Hilmi Jalil, Aguswan Rashid, Mujahid Abu Bakar, Siti Maheran Ismail @ Ibrahim
PDF
125-142
Mohamad Sabri Haron
PDF
143-155
Kensuke YAMAMOTO
PDF
157-168
Fariza Md Sham, Salmihah Che Mud, Manisah Mohd Ali, Zuliza Mohd Kusrin, Rosmawati Mohamad Rasit, Siti Norlina Muhammad
PDF
169-182
Shamsul Azhar Yahya, Mohamad Redzuan Othman, Abu Hanifah Haris
PDF
183-193
Jefridin Atan, Muhammad Hilmi Jalil, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai
PDF
195-212