Jurnal Hadhari: An International Journal

Jurnal Hadhari merupakan jurnal berwasit dan berindeks yang diterbitkan oleh Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Skop dan isu yang dibincangkan adalah berkaitan penyelidikan-penyelidikan tentang Peradaban Islam yang mencakupi pelbagai aspek seperti hubungan sosial, budaya, sejarah dan falsafah, etika, pemikiran, kepimpinan, politik, media massa, ekonomi, pengurusan, sains dan teknologi, perubatan, alam sekitar dan lain-lain. Mulai tahun 2009, Jurnal Hadhari diterbitkan sebanyak dua (2) keluaran dalam setahun. Jurnal ini memuatkan rencana ilmiah dalam penyelidikan dan kegiatan ilmiah yang lain dalam bahasa Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab. Di samping itu, jurnal ini juga menerbitkan ulasan buku. 

Jurnal Hadhari diindeks oleh Ulrichs, Google Scholar & Malaysia Citation Centre (MCC)

 

Jurnal Hadhari is a refereed and indexed journal published by UKM Press, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) and Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM). The articles in the Journal are related to the studies on Islamic Civilization that cover multidisciplinary knowledge such as social relationship, culture, history & philosophy, ethics, leadership, politics, mass media, economy, management, science & technology, health, environment and so forth. Since 2009, Jurnal Hadhari has been published twice a year. The manuscripts for consideration to be published in the Journal can be written in Malay, English and Arabic based on research findings and other intellectual discourse, or book reviews.

Jurnal Hadhari is currently indexed by Ulrichs, Google Scholar & Malaysia Citation Centre (MCC)


Journal Homepage Image

Vol 9, No 2 (2017)

Table of Contents

Articles

Yaman Tawpek, Kamaruddin Salleh
PDF
177-191
Mohd Nur Hidayat Hasbollah Hajimin, Ibnor Azli Ibrahim
PDF
193-206
Mohd Haidar Kamarzaman
PDF
207-221
Andi Putra Ishak, Mustaffa Abdullah
PDF
223-237
Muhammad Yosef Niteh, Aminudin Basir@Ahmad, Abdul Latif Samian
PDF
239-259
Nurul Husna Mansor, khairul Hamimah Mohammad Jodi, Raihanah Abdullah
PDF
261-274
Nor Nazimi Mohd Mustaffa, Jaffary Awang, Aminudin Basir@Ahmad
PDF
275-285
Abdallah Mahmoud Adway
PDF
287-308
Wan Ahmad Fahmi Wan Muda
PDF
309-319
Alias Azhar
PDF
321-335
Suwandi Suwandi, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, Wan Nasyrudin Wan Abdullah
PDF
337-351
Akmaliza Abdullah, Abdul Latif Samian
PDF
353-365
Mohammed 'Abdulhameed Sleibi, Abdull Rahman Mahmood, Indriaty Ismail, Zul'azmi Yaakob
PDF
367-393