Jurnal Hadhari: An International Journal

Jurnal Hadhari merupakan jurnal berwasit dan berindeks yang diterbitkan oleh Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Skop dan isu yang dibincangkan berkaitan penyelidikan-penyelidikan tentang Peradaban Islam yang mencakupi pelbagai aspek seperti hubungan sosial, budaya, sejarah dan falsafah, etika, pemikiran, kepimpinan, politik, media massa, ekonomi, pengurusan, sains dan teknologi, perubatan, alam sekitar dan lain-lain. Mulai tahun 2009, Jurnal Hadhari diterbitkan sebanyak 2 keluaran dalam setahun. Jurnal ini memuatkan rencana ilmiah dalam penyelidikan dan kegiatan ilmiah yang lain dalam bahasa Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab. Di samping itu, ia juga menerbitkan ulasan buku. 

Jurnal Hadhari diindeks oleh Ulrichs, Google Scholar & Malaysia Citation Centre (MCC)

 

Jurnal Hadhari is a refereed and indexed journal published by UKM Press, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) and Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM). The articles in the journal are related to the studies on Islamic Civilizations that cover multi disciplinary knowledge such as social relationship, culture, history & philosophy, ethics, leadership, politics, mass media, economy, management, science & technology, health, environment and so forth. Since 2009, Jurnal Hadhari has been published twice a year. The manuscripts for consideration to be published in the journal can be written in Malay, English and Arabic based on research findings and others intellectual discourses, or book reviews.

Jurnal Hadhari is currently indexed by Ulrichs, Google Scholar & Malaysia Citation Centre (MCC)


Journal Homepage Image

Vol 9, No 1 (2017)

Table of Contents

Articles

Azhar Arsyad
PDF
1-16
Nasrul Hisyam Nor Muhamad
PDF
17-32
Abidullah Abid, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai
PDF
33-47
Mohd Shukri Hanapi
PDF
49-61
Mohd Nasir Masroom, Siti Norlina Muhamad, Siti A'isyah Panatik @ Abd Rahman
PDF
63-74
Wan Aishah Wan Mohd Nowalid, Azman Ismail, Khairol Anwar @ Johari Mastor, Razaleigh Muhamat @ Kawangit, Raja Rizal Iskandar Raja Hisham
PDF
75-89
Muhammad Faizal A. Ghani, Norfariza Mohd Radzi, Husaina Banu Kenayathulla, Saedah Siraj, Faisol Elman, Maszuria A.Ghani, Amalina Ayub
PDF
91-110
Arwansyah Arwansyah
PDF
111-124
Muhamamd Masruri, Jawiah Dakir, Ahamad Asmadi Sakat, Wan Nasyrudin Wan Abdullah
PDF
125-139
Ahmad Amri Zainal Adnan, Kharul Anwar Mastor, Hasnan Kasan, Firdaus Mohd Hamzah
PDF
141-156
Mohd Roslan Mohd Nor, Hamidah Jalani
PDF
157-169
Abu Hashim Saad, Fariza Md. Sham
PDF
171-176