Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 1 (2010) JAWAHIR AL-BUKHARI OF TUAN HAJI HUSAYN: A SIGNIFICANCE HADITH TEXT IN SOCIAL TEACHING FOR MALAY READERS (Kitab Jawahir Al-Bukhari oleh Tuan Haji Husayn: Signifikan Teks Hadisnya dalam Pendidikan Sosial kepada Pembaca Melayu) Abstract   PDF
Latifah abdul Majid
 
Vol 3, No 1 (2011) KAEDAH MENGATASI KEBIMBANGAN DALAM KAUNSELING: ANALISIS DARI PERSPEKTIF AL-GHAZALI (Methods to Overcome Anxiety in Counseling: An Analysis from al-Ghazali Perspectives) Abstract   PDF
Salasiah Hanin Hamjah
 
Vol 10, No 1 (2018) KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AL-QURAN: KAJIAN DI MASJID UniSZA (Teaching and Learning Method of al-Quran: A Study in UniSZA’s Mosque) Abstract   PDF
Sharifah Norshah Bani Syed Bidin, Mohd Shafiee Hamzah, Tasnim Abd Rahman, Kasimah Kamaruddin, Nik Azeah Nik Azman
 
Vol 10, No 1 (2018) KAEDAH PENGAJARAN SUBJEK HIFZ AL-QUR’AN TERHADAP PELAJAR TAHFIZ DI MARSAH, JOHOR(The Teaching Method Pertaining to the Subject of Ḥifẓ al-Qur’an Towards Tahfiz Students’ in Marsah, Johor) Abstract   PDF
Intan Zakiah Jamaluddin, Mohamad Khairi Othman, Mohd Zailani Mohd. Yusof, mardzelah Makhsin
 
Special Edition (2008) KE ARAH MEMPERKASAKAN ISLAMISASI SENI MUZIK SEBAGAI SATU ALTERNATIF: SATU PENGAMATAN AWAL (Towards the Empowerment of Islamization of Music as an Alternative: A Pre-observation) Abstract   PDF
Mohamad Kamil hj Ab Majid, Muhammed Yusof
 
Vol 6, No 2 (2014) KEABSAHAN ULIL AMRI DENGAN KAEDAH RAMPASAN KUASA DALAM ASPEK MAQASID SYARIAH (The Validity of Ulil Amri with the Coup D’etat Approach in the Aspect of Maqasid Syariah) Abstract   PDF
Mohammad Nidzam Abdul Kadir
 
Vol 1, No 2 (2009) KEBEBASAN MEDIA KOMUNIKASI MENURUT PERSPEKTIF ISLAM ( An Islamic Perspective of the Freedom in Communication Media) Abstract   PDF
Aminudin Basir@Ahmad, Mohamad Sabri Haron, Nik Yusri Musa
 
Vol 9, No 2 (2017) KEDUDUKAN MIRZA GHULAM AHMAD DALAM TAFSIR AHMADIYAH QADIANI 'THE HOLY QURAN ARABIC TEXT WITH ENDLISH TRANSLATION & SHORT COMMENTARY' (The Position of Mirza Ghulam Ahmad in the Ahmadiyya Commentaries 'The Holy Quran Arabic Text with English Translation & Short Commentary') Abstract   PDF
Andi Putra Ishak, Mustaffa Abdullah
 
Special Edition (2012) KEPATUHAN AGAMA ASAS PEMBENTUKAN TAMADUN UMMAH: KES TAHAP KEPATUHAN AGAMA WARGA TUA WANITA FELDA CHIKU, KELANTAN (Religious Obedience is A Foundation to the Formation of Ummah Civilization: The Case of Religious Obedience of the ElderlyWomen of .......... Abstract   PDF
Wan Ibrahim Wan Ahmad, Zainab Ismail, Muhammad Hafeez Zakaria, Siti Hawa Madan, Faraha Abdullah, Noredayu Abdul Ghani, Noraini Mohd Tajudin
 
Vol 5, No 2 (2013) KEPENTINGAN KESIHATAN DIRI DALAM PEMBANGUNAN INSAN: ANALISIS KARYA FALSAFAH HAMKA (The Importance of Healthy Body in Human Development: Analysis from HAMKA’s Philosophical Works) Abstract   PDF
Muhammad Hilmi Jalil, Fakhrul Adabi Abdul Kadir
 
Vol 1, No 2 (2009) KEPERLUAN MEMAHAMI PSIKOLOGI SAUDARA MUSLIM (The Need to Understand the Psychology of Muslim Converts) Abstract   PDF
Nur A'thiroh Masyaa'il Tan Abdullah@ Tan Ai Poa, Fariza Md.Sham
 
Vol 11, No 1 (2019) KERAJAAN PERPADUAN DALAM WACANA PARTI POLITIK MELAYU-MUSLIM DI MALAYSIA (Unity Government in Malay-Muslim Political Parties Discourse in Malaysia) Abstract   PDF
Wafdi Auni Mohamed
 
Vol 4, No 2 (2012) KESALAHAN KHALWAT DAN PERBUATAN TIDAK SOPAN DAN HUKUMANNYA MENURUT ISLAM (Offences Of Close Proximity And Indecent Acts And Their Punishment In Islam) Abstract   PDF
Ainul Bashirah Ismail, Zuliza Mohd Kusrin, Mat Noor Mat Zain
 
Vol 2, No 1 (2010) KESEPADUAN FALSAFAH SAINS AL-QUR’AN DALAM KURIKULUM SEKOLAH RENDAH SEBAGAI ASAS PEMBENTUKAN MASYARAKAT HADHARI DI MALAYSIA ( The Integration of Science Qur'anik Philosophy in the Primary School Curriculum as a Basic Development of Hadhari Comumunity ..... Abstract   PDF
Yahaya Jusoh, Azhar Muhammad
 
Vol 7, No 1 (2015) KEUTAMAAN PEMBANGUNAN INSAN DALAM MENGIMBANGI ARUS PEMBANGUNAN NEGARA (The Priority of Human Development to Balance National Development) Abstract   PDF
Muhammad Hilmi Jalil, Fakhrul Adabi Abdul Kadir
 
Vol 8, No 2 (2016) KEWUJUDAN HADIS ISYARAT DALAM SUNAN al-TIRMIDHI (The Existence of Indicative Hadis in Sunan al-Tirmidhi) Abstract   PDF
Mohammad Fattah, Latifah Abdul Majid, Ahmad Asmadi Sakat
 
Vol 7, No 1 (2015) KHWAJA YUSUF HAMADANI: DISTINGUISHED MUTASAWWIF AMONG SUNNI (Khwaja Yusuf Hamadani: Mutasawif Tersohor dalam Kalangan Ahli Sunnah) Abstract   PDF
Fatkhiddin Mansurov, Faudzinaim Badaruddin
 
Edisi Khas/ Special Edition (2017) KLASIFIKASI AL-QURAN TERHADAP TINGKAH LAKU MANUSIA DALAM MEMBINA PERADABAN (The Quran and the Transformation of Human Behaviour in Building Civilization) Abstract   PDF
Jawiah Dakir, Mohd Yusof Hj. Othman, Fariza Md. Sham, Muhammad Hilmi Jalil, Aguswan Rashid, Mujahid Abu Bakar, Siti Maheran Ismail @ Ibrahim
 
Vol 6, No 1 (2014) KOMUNIKASI ANAK-ANAK TERHADAP IBU BAPA CACAT PENGLIHATAN DI TAMAN RAHMAT, TERENGGANU: ANALISIS MENURUT PERSPEKTIF ISLAM (Communication Between Children and Visually Impaired Parents in Taman Rahmat, Terengganu: An Analysis From Islamic Perspective) Abstract   PDF
Syh Noorul Madihah Syed Husin, Tengku Fatimah Muliana Tengku Muda, Siti Fatimah Salleh, Azlina Abdullah, Siti Hajar Abdul Rauf
 
Vol 5, No 2 (2013) KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL MENURUT PERSPEKTIF ISLAM (Professional Learning Community through the Islamic Perspective) Abstract   PDF
Muhammad Faizal A. Ghani, Norfariza Mohd Radzi, Husaina Banu Kenayathulla, Saedah Siraj, Gary C. Crow, Faisol Elham
 
Vol 9, No 1 (2017) KONFLIK SELATAN THAILAND: PERANAN MALAYSIA SEBAGAI NEGARA JIRAN (Conflict of Southern Thailand: Role of Malaysia as a Neighbour State) Abstract   PDF
Mohd Roslan Mohd Nor, Hamidah Jalani
 
Vol 9, No 1 (2017) KONSEP AL-SUNNAH DALAM RAWATAN PENYAKIT (The Prophetic Consepts in the Treatment of Disease) Abstract   PDF
Muhamamd Masruri, Jawiah Dakir, Ahamad Asmadi Sakat, Wan Nasyrudin Wan Abdullah
 
Vol 5, No 2 (2013) KRISTIANISASI DAN METODE DAKWAH RAHMATULLAH AL-KAIRANAWI (Christianization and Dakwah Method of Rahmatullah Al-Kairanawi) Abstract   PDF
Wan Haslan Khairuddin, Indriaty Ismail
 
Vol 8, No 1 (2016) KUALITI ILMU BERASASKAN KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN DATA DALAM PENYEBARAN ILMU ISLAM: PERBINCANGAN BERASASKAN KAJIAN KUALITATIF (Knowledge Quality Based on Data Validity and Reliability in the Dissemination of Islamic Knowledge: Discussion Based on Quali Abstract   PDF
Zanaton Hj. Ikhsan, Salasiah Hanin Hamjah, Tengku Intan Zarina Tengku Puji
 
Vol 1, No 1 (2009) MANUSIA PEMBINA TAMADUN: PERSPEKTIF PEMIKIRAN ISLAM (Man as Civilisational Builder: An Islamic Thought Perspective) Abstract   PDF
Zakari Stapa
 
76 - 100 of 239 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>