Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 13, No 3 (2016) PERANAN MAHATHIR DALAM MENCORAKKAN HALA TUJU MALAYSIA TERHADAP KOMANWEL (Role of Mahathir Shaping the Direction of Malaysia in the Commonwealth) Abstract   PDF
Mohd Afendi Daud, Junaidi Awang Besar, Novel Lyndon
 
Vol 13, No 4 (2016) PERANAN MAHATHIR DALAM MENCORAKKAN HALA TUJU MALAYSIA TERHADAP KOMANWEL (Role of Mahathir Shaping the Direction of Malaysia in the Commonwealth) Abstract   PDF
Mohd Afendi Daud, Junaidi Awang Besar, Novel Lyndon
 
Vol 14, No 3 (2017) PERANAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI RUANG AWAM OLEH PEMIMPIN PELAJAR BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITI DI PEKANBARU, RIAU, INDONESIA DALAM MEMBENTUK GERAKAN SOSIAL (The role of social media as a public space among university student leaders in Pekanbaru, Riau, Indonesia in initiating forms of social movements) Abstract   PDF
Mohd Helmi Abd Rahim, Khusnul Hanafi
 
Vol 13, No 5 (2016) PERANAN MODAL SOSIAL DALAM MEMPERKASAKAN EKONOMI KUMPULAN TOMPOQ TOPOH DI KAMPUNG ORANG ASLI (Role of Social Capital in Economic Empowerment of Tompoq Topoh Community at Orang Asli village) Abstract   PDF
Haslin Kadis, Vivien W. C. Yew
 
Vol 14, No 6 (2017): Special Issues: The Current Socio-Economic, Environment, Media and Political Trends In Malaysia PERANAN PEMIMPIN PENDAPAT DALAM MENGGALAKKAN PENGLIBATAN BELIA MENJAYAKAN AKTIVITI-AKTIVITI KEMASYARAKATAN DI KAMPUNG HULU CHUCHOH, SEPANG (Role of Opinion Leaders in Promoting Youth Engagement towards the Success of Community Activities in Kampung Hulu Chuchoh, Sepang) Abstract   PDF
Farid Shapie, Harith Zubir, Sufian Saifuddin, Syuhada Baharim, Syafiqa Baharim, Suhana Saad
 
Vol 14, No 3 (2017) PERANAN PENDIDIKAN TERHADAP MOBILITI SOSIAL KOMUNITI IBAN LUAR BANDAR DI DAERAH KECIL SPAOH, SARAWAK: SATU KAJIAN FENOMENOLOGI (The Role of Education on Rural Iban Community Social Mobility in Spaoh, Sarawak: A Phenomenological Study) Abstract   PDF
Novel Lyndon, Hubert Ron Ragam, Mohd Helmi Abd. Rahim
 
Vol 14, No 6 (2017): Special Issues: The Current Socio-Economic, Environment, Media and Political Trends In Malaysia PERANAN PENDIDIKAN TERHADAP MOBILITI SOSIAL KOMUNITI IBAN LUAR BANDAR DI DAERAH KECIL SPAOH, SARAWAK: SATU KAJIAN FENOMENOLOGI (The Role of Education towards Iban Community Social Mobility in Rural Area at Spaoh District, Sarawak: A Phenomenological Study) Abstract   PDF
Novel Lyndon, Hubert Ron Ragam, Mohd Helmi Abd. Rahim
 
Vol 17, No 1 (2020) PERANAN PENGURUSAN STRATEGIK DALAM PERTUMBUHAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA (PKS) DI MALAYSIA Abstract   PDF
Azmi Wahab, Aida Idris, Diana Abdul Wahab
 
Vol 11, No 2 (2014) PERANAN PERHUBUNGAN AWAM DAN KOMUNIKASI KRISIS: KAJIAN TERHADAP KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA DALAM PENANGANAN WABAK SARS (The role of public relations and communication crisis: a study on handling of SARS outbreak by ministry of health Malaysia) Abstract   PDF
Shahrul Nazmi Sannusi, Kamaliah Siarap
 
Vol 15, No 2 (2018) Peranan Raja Dan Orang Besar Sebagai Penghulu Dalam Menyatupadukan Masyarakat Tempatan Di Selangor, 1895-1942 (The Role of Raja and Orang Besar as Penghulus in Unifying the Local Communites in Selangor, 1895-1942) Abstract   PDF
Ahmad Farhan Abdullah@Zakaria, Mohd Samsudin
 
Vol 8, No 1 (2011) PERANAN TEORI PSIKOLINGUISTIK DALAM PEMURNIAN DAN PEMERKASAAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU DI MALAYSIA (The role of psycholinguistic theory in refining and strengthening of the Malay language education in Malaysia) Abstract   PDF
Zulkifli Hamid
 
Vol 17, No 2 (2020): Special Issue: Issues And Challenges In Social Environment and Development PERANAN VISUAL INSTAGRAM DALAM MENINGKATKAN KESEDARAN KESIHATAN MASYARAKAT Abstract   PDF
Sharul Azim Sharudin, Normah Mustaffa, Shahrul Nazmi Sannusi
 
Vol 14, No 3 (2017) PERANAN WANITA DALAM INSTITUSI KEKELUARGAAN: PERBINCANGAN DARI PERSPEKTIF ISLAM (Woman's Role in the Family Institution: Discussions from Islamic Perspective) Abstract   PDF
Siti Nur Husna Abd Rahman, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Muhammad Adnan Pitchan
 
Vol 13, No 1 (2016) PERANAN WHISTLEBLOWING DALAM MENINGKATKAN INTEGRITI ANGGOTA POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM): KAJIAN KE ATAS KONTINJEN PERAK (Practice of Whistleblowing to improve Integrity in Royal Malaysian Police (Rmp): A Study on Contingent of Perak) Abstract   PDF
Megat Ayop bin Megat Arifin, Abd . Halim b. Ahmad
 
Vol 17, No 3 (2020): Issues and Challenges in Education PERBANDINGAN ALAT PENGEKSTRAKAN DATA TEKS JANAAN PENGGUNA Abstract   PDF
Fatimah Rahmat, Zuraihah Ngadengon, Nurul Shakirah Mohd Zawawi
 
Vol 16, No 1 (2019) PERBANDINGAN DASAR WARISAN MALAYSIA DAN JEPUN DALAM USAHA MEMELIHARA KHAZANAH NEGARA: KAJIAN KES DI WARISAN DUNIA MELAKA DAN LOMBONG PERAK IWAMI GINZAN Abstract   PDF
Naoko Sugiura, Mohd Samsudin
 
Vol 18, No 2 (2021): Special Issue: Society, Social Change and Development PERBANDINGAN KUALITI UDARA ANTARA KAWASAN PERINDUSTRIAN PASIR GUDANG DAN AKTIVITI PERTANIAN DI KOTA TINGGI, JOHOR Abstract   PDF
Nureen Annisa Shahlan, Mastura Mahmud
 
Vol 17, No 6 (2020): Special Issue: Community Development, Work Issue and Gender Studies PERBANDINGAN PENSTRUKTURAN GAJI MINIMUM PEKERJA PADA HOTEL BERKESATUAN SEKERJA DAN BUKAN BERKESATUAN SEKERJA Abstract   PDF
Mohd Khairul Nabil Mohd Nor Azan, Dzurizah Ibrahim
 
Vol 17, No 6 (2020): Special Issue: Community Development, Work Issue and Gender Studies PERBURUHAN DAN MASYARAKAT BUGIS DI SABAH: ANALISIS KAJIAN TERDAHULU Abstract   PDF
Abdul Hadi Mohamad Yatim, Mahadirin Hj. Ahmad, Md. Saffie Abd. Rahim
 
Vol 4, No 1 (2007) Perceived and Preferred Teaching Styles (Methods) of English for Specific Purposes (ESP) Students Abstract   PDF
Norzila Abdul Razak, Fauziah Ahmad, Parilah Mohd Shah
 
Vol 16, No 3 (2019): Special Issues: Social Science and Technology Studies in Malaysia PERCEIVED TECHNOLOGY TRUST AMONG BUSINESS OWNERS: A STUDY OF E-BUSINESS ADOPTION IN SARAWAK’S SMES Abstract   PDF
Ngian Ek Tee, Winnie Wong Poh Ming
 
Vol 13, No 1 (2016) PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, PERCEIVED MUTUAL RELATIONSHIP, PERCEIVED INTERACTIVITY AS DETERMINANTS OF SOCIAL MEDIA USE AMONG PR PRACTITIONERS Abstract   PDF
Mukhtar El-kasim, Syed Arabi Idid
 
Vol 18, No 3 (2021) PERCEPTIONS OF SEXUAL HARASSMENT AND DRIVERS OF REPORTING IN TWO HIGHER LEARNING INSTITUTIONS IN BULAWAYO, ZIMBABWE Abstract   PDF
Thulani Dube, Siphilisiwe B Ncube, Simon Mlotshwa
 
Vol 14, No 6 (2017): Special Issues: The Current Socio-Economic, Environment, Media and Political Trends In Malaysia PERENGGU MINDA MELAYU DALAM LIRIK LAGU: SATU ANALISIS MAKNA (Malay Mindset in Lyrics: The Analysis of Meaning) Abstract   PDF
Masitah Mad Daud, Zulkifley Hamid, Nirwana Sudirman, Nik Zulaiha Zakaria
 
Vol 14, No 3 (2017) PERENGGU MINDA MELAYU DALAM LIRIK LAGU: SATU ANALISIS MAKNA (Malay Mindset in Lyrics: The Analysis of Meaning) Abstract   PDF
Masitah Mad Daud, Zulkifley Hamid, Nirwana Sudirman, Nik Zulaiha Zakaria
 
Vol 8, No 1 (2011) PERHUBUNGAN ANTARA KREATIVITI FIGURA DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK PELAJAR : SATU TINJAUAN DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT DI BEBERAPA BUAH SEKOLAH DI KUALA LUMPUR (Relationship between Figural Creativity and Academic Achievement: A survey Among Form Four Students in Several Secondary Schools in Kuala Lumpur) Abstract   PDF
SOON SINGH A/L BIKAR SINGH
 
Vol 17, No 6 (2020): Special Issue: Community Development, Work Issue and Gender Studies PERILAKU MEMBISU DALAM KALANGAN PENGUATKUASA DI SEKTOR AWAM TERPILIH Abstract   PDF
Suhaira Bani Usman, Kee Y. Sabariah Kee Mohd Yussof
 
Vol 15, No 2 (2018) Peristiwa El Nino dan Pengaruh IOD Terhadap Hujan di Malaysia (El Nino Events and the Influence of IOD on Rainfall in Malaysia) Abstract   PDF
Mastura Mahmud
 
Vol 18, No 3 (2021) PERKEMBANGAN DAN PRESTASI MALAYSIAN INDIAN CONGRESS (MIC) DALAM GEOPOLITIK MALAYSIA Abstract   PDF
Junaidi Awang Besar
 
Vol 14, No 2 (2017) PERKEMBANGAN FILEM SERAM DI MALAYSIA: SATU TINJAUAN LITERATUR Abstract   PDF
Azlina Asaari, Jamaluddin Aziz
 
Vol 17, No 4 (2020): Special Issue: Education, Communication and Social Transformation PERKEMBANGAN GERAKAN ISLAM - PAS DI KELANTAN 1957-2000 Abstract   PDF
Siti Ruzana Ab Ghani, Rahila Omar, Azlizan Mat Enh, Russli Kamaruddin
 
Vol 16, No 9 (2019) PERKEMBANGAN SISTEM PENTADBIRAN PERSEKUTUAN DI NEGERI-NEGERI MELAYU BERSEKUTU Abstract   PDF
Ahmad Jaffri Bin Ahmad Zaini, Mohd Bin Samsudin
 
Vol 15, No 1 (2018) PERLAKSANAAN DAN CABARAN PENGLIBATAN BELIA DALAM PARLIMEN BELIA MALAYSIA (The implementation and challenges of youth engagement in Youth Parliament of Malaysia) Abstract   PDF
Mohd Uzaini Mohamad Sani, Suhana Saad
 
Vol 16, No 5 (2019) PERLAKSANAAN PROGRAM DOKTOR MUDA DI MALAYSIA DAN HALANGANNYA Abstract   PDF
Siti Diyana Ibrahim, Rosnah Sutan, Mohd Rizal Abd Manaf
 
Vol 16, No 6 (2019): Special Issue: History, Politic and Development PERMODENAN POLITIKAL DALAM SEKTOR EKOPELANCONGAN DI PULAU LANGKAWI, KEDAH Abstract   PDF
Nur Idientee Abd Halim, Er Ah Choy
 
Vol 14, No 5 (2017): Special Issues PERSEKITARAN KERJA DAN KOMITMEN PEKERJA DI KERETAPI TANAH MELAYU BERHAD (KTMB), KUALA LUMPUR (Working Environment and Workers’ Commitment at Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) Kuala Lumpur) Abstract   PDF
Mohd Nasir Selamat, Hazirah Zolkiply
 
Vol 17, No 8 (2020): Special Issue: Oil Palm Smallholder, Development and Social Issue PERSEPSI DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBELIAN MINYAK SAWIT DALAM KALANGAN PENGGUNA DOMESTIK DAN ANTARABANGSA Abstract   PDF
Er Ah Choy, Nur Anisah Abd Manan, Norsuriani Md Saleh, Noorfatin Azua Ab Razak, Azhar Hj. Ahmad, Hawati Janor
 
Vol 17, No 5 (2020) PERSEPSI KENDIRI MURID TERHADAP TUGASAN ANALISIS TEKS DALAM MATA PELAJARAN SEJARAH Abstract   PDF
M. Kaviza
 
Vol 7, No 1 (2010) PERSEPSI KHALAYAK TERHADAP KREDIBILITI MEDIA DI MALAYSIA (Audience perception on media credibility in Malaysia) Abstract   PDF
Normah Mustaffa, Faridah Ibrahim, Mus Chairil Samani, Mohd. Helmi Abd. Rahim
 
Vol 15, No 4 (2018) PERSEPSI MAHASISWA OPEN UNIVERSITY MALAYSIA (OUM) TERHADAP KONFLIK POLITIK PALESTIN-ISRAEL Abstract   PDF
Muhammad Jeffery Hizwan Said
 
Vol 6, No 1 (2009) PERSEPSI ORGANISASI MULTINASIONAL DI MALAYSIA TERHADAP PENGURUSAN STESENKERJA ERGONOMIK (The Perceptions Of Multinational Organizations In Malaysia Towards Ergonomics Workstation Management) Abstract   PDF
Zafir Mohd Makhbul
 
Vol 15, No 4 (2018) PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PERKHIDMATAN KAUNSELING DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (Students’ Perceptions Toward Counselling Services In The University Of Kebangsaan Malaysia) Abstract   PDF
Salina Nen, Khairul Azmi Ibrahim
 
Vol 15, No 3 (2018): Special Issues: Social Sustainability, Politics and Culture in Malaysia PERSEPSI PERKHIDMATAN PENGEMBANGAN DAN AMALAN PERTANIAN BAIK PEKEBUN KECIL SAWIT PERSENDIRIAN (Perception of the Extension Services and Good Agricultural Practices Among Independent Oil Palm Smallholders) Abstract   PDF
Izzurazlia Ibrahim, Abd Hair Awang, Azima Abdul Manaf
 
Vol 11, No 2 (2014) PERSEPSI POLITIK DALAM PILIHAN RAYA UMUM 2013: KAJIAN KES DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR (Political perceptions in the 2013 general elections: a case study in the federal territory of Kuala Lumpur) Abstract   PDF
Junaidi Awang Besar, Rosmadi Fauzi, Amer Saifude Ghazali, Muhammad Hazim Abdul Ghani
 
Vol 18, No 2 (2021): Special Issue: Society, Social Change and Development PERSEPSI TERHADAP PERLAKSANAAN PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN OLEH KAKITANGAN AWAM DI PUTRAJAYA, MALAYSIA Abstract   PDF
Kadir Arifin, Wan Mohamad Zaidi Wan Isa, Zainor-Akramin Haji Zaini, Amirul Shazli Sahimi
 
Vol 18, No 2 (2021): Special Issue: Society, Social Change and Development PERSEPSI TERHADAP TAHAP KEBERKESANAN PENGANGKUTAN AWAM Abstract   PDF
Mohd Syafiq Asyraaf Mohd Talmizi, Zurinah Tahir
 
Vol 16, No 4 (2019): Special Issues: Social Transformation and Development Studies PERSPECTIVES OF SINGLE MOTHERS ON THE SOCIO-EMOTIONAL AND ECONOMIC INFLUENCE OF ‘ABSENT FATHERS’ IN CHILD’S LIFE: A CASE STUDY OF RURAL COMMUNITY IN SOUTH AFRICA Abstract   PDF
Frans Koketso Matlakala, Jabulani Calvin Makhubele, Israel Lehlokwe Sekgale, Prudence Mafa
 
Vol 15, No 5 (2018) PERSPEKTIF MINORITI KRISTIAN TERHADAP PERANAN INSTITUSI DAN SOSIO-POLITIK DALAM KETIDAKTOLERANSIAN AGAMA (Minority Christian Perspective Towards the Role of Institution and Socio-Political in Religious Intolerance) Abstract   PDF
Benny Thomas Vivian, Sivapalan Selvadurai, Azmi Aziz
 
Vol 16, No 9 (2019) PERSPEKTIF MURID TERHADAP PENGLIBATAN DALAM PERSEKITARAN PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVIS MELALUI TEKNIK PEER INSTRUCTION DENGAN SUMBER-SUMBER SEJARAH Abstract   PDF
M. Kaviza
 
Vol 13, No 4 (2016) PERTUKARAN AGAMA DAN KESANNYA TERHADAP KOMUNITI: SATU SOROTAN TERHADAP KES-KES MURTAD DAN MASUK ISLAM DI MALAYSIA (The Change Of Religion And Its Impact On The Community: A Detail Explanation On The Cases Of Apostates And Muslim Converts In Malaysia) Abstract   PDF
Siti Zaleha Ibrahim, Nur Sarah Tajul Urus, Dr. Mohd Faisal Mohamed
 
Vol 13, No 3 (2016) PERUBAHAN AKAL BUDI POLITIK MELAYU DARIPADA FEUDALISME KE LIBERALISASI (The Changes Of Malay Political Mind From Feudalism To Liberalisation) Abstract   PDF
Junaidi Awang Besar, Mohd. Fuad Mat Jali, Noor Aziah Mohd Awal, Nor Hashimah Jalaluddin, Mohd. Fauzi Mohd Jani, Nik Hairi Omar, Mohamad Rodzi Abd. Razak
 
Vol 13, No 4 (2016) PERUBAHAN AKAL BUDI POLITIK MELAYU DARIPADA FEUDALISME KE LIBERALISASI (The Changes Of Malay Political Mind From Feudalism To Liberalisation) Abstract   PDF
Junaidi Awang Besar, Mohd Fuad Mat Jali, Noor Aziah Mohd Awal, Nor Hashimah Jalaluddin, Mohd. Fauzi Mohd Jani, Nik Hairi Omar, Mohamad Rodzi Abd. Razak
 
Vol 6, No 1 (2009) PERUBAHAN BUDAYA ORANG BATEQ DALAM SITUASI EKOPELANCONGAN DI TAMAN NEGARA (Cultural Changes of Bateq People in the Situation of Ecotourism in National Park) Abstract   PDF
Zuriatunfadzliah Sahdan, Rosniza Aznie Che Rose, Habibah Ahmad
 
Vol 8, No 1 (2011) PERUBAHAN CUACA DAN PENYAKIT DENGGI: KAJIAN KES DI DAERAH SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN, MALAYSIA (Climate change and dengue: Case study in Seremban District, Negeri Sembilan, Malaysia) Abstract   PDF
Er Ah Choy, Elainie Bte Mohd Khair, Asmahani Atan, Mazrura Sahani, Zainudin Mohd Ali
 
Vol 11, No 1 (2014) PERUBAHAN SIKAP KEUSAHAWANAN USAHAWAN MELAYU DI MALAYSIA (CHANGING ENTREPRENEURSHIP ATTITUDES MALAY ENTREPRENUERS IN MALAYSIA) Abstract   PDF
Buerah binti Tunggak, Hussin bin Salamon
 
Vol 15, No 5 (2018) PESARA DAN DORONGAN BERNIAGA SELEPAS BERSARA: MINAT ATAU KEPERLUAN? (Retirees and determinants to do business after retirement: Interest or by need?) Abstract   PDF
Muhamad Khairul Ismail, Suresh Kumar N Vellymalay
 
Vol 16, No 5 (2019) PILIHAN RAYA KECIL (PRK) CAMERON HIGHLANDS: KEMENANGAN BN ATAU KEKALAHAN PH? Abstract   PDF
Suresh Kumar N Vellymalay
 
Vol 16, No 6 (2019): Special Issue: History, Politic and Development PILIHAN RAYA KECIL (PRK) RANTAU 2019: ISYARAT PERALIHAN SOKONGAN RAKYAT KEPADA BN? Abstract   PDF
Suresh Kumar N Vellymalay
 
Vol 16, No 4 (2019): Special Issues: Social Transformation and Development Studies PLAY AND TEACHING IN EARLY CHILDHOOD CLASSROOMS: PERSPECTIVES AND PRACTICES OF TEACHERS AND CHILDREN IN SOUTH AFRICA Abstract   PDF
Masello Hellen Phajane
 
Vol 16, No 4 (2019): Special Issues: Social Transformation and Development Studies PLAYING TO PREPARE FOR ADULTHOOD: THE GAMES OF KANOME CHILDREN Abstract   PDF
Sri Murni
 
Vol 5, No 1 (2008) POLA BEKERJA SAMBILAN KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH MELAKA TENGAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRESTASI PEMBELAJARAN DI SEKOLAH (Part-Time Working Trend Among the Secondary Students in the District of Melaka Tengah and its Implication to Their Learning Performance in School) Abstract   PDF
Noraziah Ali, Ranimah Yusuf, Hasnah Ali
 
Vol 13, No 5 (2016) POLA PERSAHABATAN DAN HUBUNGAN MERENTASI ETNIK DALAM KALANGAN MURID DI SEKOLAH (Pattern of friendship and relationship across ethnic among children in school) Abstract   PDF
Suresh Kumar N Vellymalay
 
Vol 17, No 2 (2020): Special Issue: Issues And Challenges In Social Environment and Development POLA SUSUNAN MAKLUMAT TEKS UCAPAN BELANJAWAN MALAYSIA 2019 Abstract   PDF
Muhammad Faizul Abd Hamid, Mohd Azidan Abdul Jabar
 
Vol 16, No 1 (2019) POLARIZED MUSLIM AUDIENCES IN MALAYSIA Abstract   PDF
Rozita Abdullah, Rosidayu Sabran, Mohd Faizal Kasmani, Mohd Yahya Mohd Ariffin, Kamaluddin Nurdin Marjuni, Noor Adzrah Ramle
 
Vol 14, No 2 (2017) POLICE AND HISBAH: THE STATUS OF URBAN KANO SECURITY MANAGEMENT Abstract   PDF
Ali Ado Siro, P. Sundramoorthy
 
Vol 14, No 3 (2017) POLISI BUY BRITISH LAST (1981-1983): REAKSI-REAKSI BRITISH DAN IMPLIKASI TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL JANGKA PENDEK MALAYSIA DAN BRITAIN. (Buy British Last Policy (1981-1983): British Reactions and Implication towards Malaysia and Britain in Short-Term Bilateral Relations) Abstract   PDF
Sunora Sagi, Azlizan Mat Enh
 
Vol 13, No 5 (2016) POLITENESS IN EMAIL COMMUNICATION AMONG ARAB POSTGRADUATE STUDENTS IN A MALAYSIAN PUBLIC UNIVERSITY Abstract   PDF
Pramela Krish, Qassim Salman
 
Vol 14, No 4 (2017): Special Issues: Methodology In Electoral And Media Studies: Issues and Challenges POLITICAL COMMUNICATION THROUGH A QUALITATIVE LENS Abstract   PDF
Aida Mokhtar
 
Vol 17, No 7 (2020) POLITIK BELIA DAN PILIHAN RAYA UMUM KE-14 DI MALAYSIA Abstract   PDF
Junaidi Awang Besar, Nur Ellyanis Mohd Basori
 
Vol 16, No 3 (2019): Special Issues: Social Science and Technology Studies in Malaysia POSITION AND SHAPE ESTIMATION USING DOUBLE INTEGRATION OF ACCELERATION Abstract   PDF
Ching Yee Yong, Rubita Sudirman, Kim Mey Chew
 
Vol 17, No 4 (2020): Special Issue: Education, Communication and Social Transformation PRESTASI DAN PENERIMAAN PENGUNDI TERHADAP PARTI ISLAM SEMALAYSIA (PAS) DALAM PILIHAN RAYA UMUM KE-14 DI WILAYAH PANTAI BARAT SEMENANJUNG MALAYSIA Abstract   PDF
Junaidi Awang Besar, Nur Ellyanis Mohd Basori, Muhammad Hazim Abdul Ghani
 
Vol 17, No 8 (2020): Special Issue: Oil Palm Smallholder, Development and Social Issue PRESTASI KOPERASI PEKEBUN KECIL SAWIT: PERBANDINGAN DI ANTARA MODEL KOPERASI PEKEBUN KECIL FELDA, FELCRA DAN KPSM Abstract   PDF
Suraiya Ishak, Ahmad Raflis Che Omar, Juliza Jaafar, Sarmila Md Sum, Abdullah Sanusi Othman
 
Vol 17, No 5 (2020) PRISON GANGS FOR PRISON LIFE SURVIVABILITY: EXPLORING THE REASONS FOR PRISON GANG FORMATION IN KIRI-KIRI MAXIMUM SECURITY PRISON Abstract   PDF
Okwunwanne Uzoamaka, Geraldine K.L Chan
 
Vol 13, No 1 (2016) PRIVASI DAN KESELAMATAN MAKLUMAT DALAM KALANGAN PENGGUNA INSTAGRAM KETIKA MEMBELI PRODUK SECARA DALAM TALIAN (Privacy and Safety of Information among Instagram Users when Purchasing Products via Online) Abstract   PDF
Nurul Madiha Mohd Ilham, Mohd Azul Mohamad Salleh
 
Vol 18, No 3 (2021) PROCEDURES OF DOMESTICATING CULTURE-RELATED WORDS IN THE NOBLE QUR’AN Abstract   PDF
Ghada Rajeh Ayyad, Tengku Sepora Tengku Mahadi
 
Vol 15, No 1 (2018) PROFESIONALISME MILITARI DAN POLITIK: SUATU ANALISIS KONSEPTUAL (Military and political professionalism: a conceptual analysis) Abstract   PDF
Izham Hakimi Hamdi, Jayum Jawan, Dori Efendi
 
Vol 12, No 2 (2015) PROFESSIONAL DEVELOPMENT AS A PERSONAL TRANSFORMATION: TEACHERS’ NEW PERSPECTIVES Abstract   PDF
Matseliso L. Mokhele
 
Vol 17, No 9 (2020) PROFIL DAN TAHAP HARGA DIRI PENAGIH BERULANG DALAM KALANGAN ORANG KENA PENGAWASAN (OKP) DI IPD TANGKAK, JOHOR, MALAYSIA Abstract   PDF
Zalmizy Hussin, Vimalan A/l Kantasamy, Siti Rohana Ahmad
 
Vol 13, No 1 (2016) PROFIL KECELARUAN PENUTUR NATIF MELAYU DALAM PENULISAN ESEI (Confusion Profile of Native Malays in Essay Writing) Abstract   PDF
Shahidi A.H, Norshahila Mohamad Razak, M Mascitah Mansor, Rahim Aman, Ab. Samad Kechot
 
Vol 4, No 1 (2007) PROGRAMPERTUKARAN JARUMDAN PICAGARI (NSEP): CABARANMENGURANGKAN TINGKAHLAKU BERISIKO PENGGUNA DADAH SECARA SUNTIKAN (IDU) (NEEDLES AND SYRINGES EXCHANGE PROGRAM (NSEP): CHALLENGES IN THE REDUCTION OF INJECTING DRUG USERS’ (IDU) RISKY BEHAVIOR) Abstract   PDF
Norulhuda Binti Sarnon, Ismail Baba, Zulkarnaian A. Hatta
 
Vol 13, No 5 (2016) PROMOTING CAMPUS SUSTAINABILITY: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR THE ASSESSMENT OF CAMPUS SUSTAINABILITY Abstract   PDF
Ah Choy Er, Rewathi Karudan
 
Vol 16, No 8 (2019) PROMOTING MALAYSIA MEDICAL TOURISM THROUGH MyCREST ORIENTED RETROFITTED HOSPITALS Abstract   PDF
Ohueri Chukwuka Christian, Nwobodo Stanley, Enegbuma Wallace Imoudu, Habil Hadina
 
Vol 16, No 6 (2019): Special Issue: History, Politic and Development PROPAGANDA MEDIA ANTARABANGSA DALAM PERISTIWA PENAHANAN DAN PENDAKWAAN ANWAR IBRAHIM, 1998-2004 Abstract   PDF
Aszlan Selamat, Shakila Yacob
 
Vol 14, No 3 (2017) PROSES ASIMILASI NASAL DALAM HUKUM TAJWID DENGAN BAHASA MELAYU DAN INGGERIS (Nasal assimilation process in Tajwid, in relation to Malay and English Languages) Abstract   PDF
Nur Zahin Kasnin, Sharifah Raihan Syed Jaafar
 
Vol 11, No 2 (2014) PROSES PEMANJANGAN VOKAL DALAM DIALEK HULU SIK KEDAH: SATU PENERAPAN TEORI FONOLOGI GENERATIF MODEL NON-LINEAR (The lengthening vowels in the upstream dialects of Sik, Kedah: an application of the theory of generative phonology non-linear model) Abstract   PDF
Norfazila Ab. Hamid, Rahim Aman
 
Vol 17, No 5 (2020) PRU-14 DAN PASCA PRU-14: ANALISIS POLITIK DI NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM Abstract   PDF
Junaidi Awang Besar
 
Vol 8, No 1 (2011) PSIKOLOGI ISLAM : SUATU PENDEKATAN PSIKOMETRIK REMAJA BERISIKO (Islamic Psychology: An Approach to Psychometric for At-Risk Adolescence) Abstract   PDF
Khaidzir Hj. Ismail, Khairil Anwar
 
Vol 14, No 5 (2017): Special Issues PSIKOLOGI TINGKAH LAKU SEKS YANG BERBAHAYA DALAM KALANGAN LELAKI DEWASA MALAYSIA YANG BELUM BERKAHWIN (Psychology of Dangerous Sex Behaviour among Unmarried Malaysian Male Adults) Abstract   PDF
Danish Yusrie Mohd Khairul, Mohammad Rahim Kamaluddin
 
Vol 15, No 2 (2018) Psikoterapi Islam Menurut Al-Qur’an Dan Al-Sunnah Dalam Mengurus Tekanan Pesakit Kanser Payudara (Islamic psychotherapy according to Qur’an & Sunnah in managing stress among breast cancer patients) Abstract   PDF
Norhafizah Musa, Azahar Yaakub @ Ariffin, Siti Suhaila Ihwani, Adibah Muhtar, Zaharah Mustafa, Mohd Hambali Rashid
 
Vol 8, No 1 (2011) PSYCHOLOGICAL AND SPIRITUAL EFFECTS OF LIGHT AND COLOR FROM IRANIAN TRADITIONAL HOUSES ON DWELLERS Abstract   PDF
Honey Arjmandi, Mazlan Mohd Tahir, Hoda Shabankareh, Mohamad Mahdi Shabani, Fereshteh Mazaheri
 
Vol 16, No 7 (2019): Special Issue: Politics, Development and Social Welfare PSYCHOLOGICAL BARRIERS IN THE ACQUISITION OF SECOND LANGUAGE: A NON-NATIVE PERSPECTIVE Abstract   PDF
Md. Kawser Ahmed
 
Vol 16, No 1 (2019) PSYCHOLOGY HARDINESS AND PSYCHOLOGY WELL-BEING OF BANKING SECTOR EMPLOYEES AND MODERATING ROLE OF COPING STRATEGY Abstract   PDF
Agilan Munusamy, Mohd Ibrani Shahrimin Adam Assim
 
Vol 12, No 2 (2015) PUBLIC RELATIONS AND JOB PERFORMANCE: THE TRANSFORMATION IN MALAYSIA Abstract   PDF
Mohd Nur Najmi Nuji, Wan Idros Wan Sulaiman
 
Vol 13, No 5 (2016) RADIO DAN ORANG ASLI: MENELUSURI PERANAN SIARAN ASYIK FM DI PENEMPATAN PEDALAMAN ETNIK SEMAI DI POS TITOM, LIPIS, PAHANG (National integration of the Orang Asli: the role of Asyik FM radio channel for the Semai eth-nic at Titom Settlement, Lipis, Pahang) Abstract   PDF
Misliyah Rusli, Shazlin Amir Hamzah
 
Vol 5, No 1 (2008) RASUAH DALAM KARYA SASTERA MELAYU KLASIK: SATU ANALISIS SEMANTIK KOGNITIF NOR HASHIMAH JALALUDDIN ROZAIMAH RASHIDIN Abstract   PDF
NOR HASHIMAH JALALUDDIN, ROZAIMAH RASHIDIN
 
Vol 4, No 1 (2007) READABILITY ANALYSIS OF MALAYSIAN SHORT STORIES IN ENGLISH (ANALISIS KEBOLEH BACAAN CERPEN MALAYSIA DALAM BAHASA INGGERIS) Abstract   PDF
Imran Ho Abdullah, Ruzy Suliza Hashim
 
Vol 17, No 7 (2020) READING COMPREHENSION STRATEGIES OF THE EFAL LEARNERS IN THE FET PHASE: TEACHER PERSPECTIVES Abstract   PDF
Kufakunese Zano
 
Vol 17, No 7 (2020) REALITIES OF PROGRAMME BENEFICIARIES AND NUTRITION GARDENS IN MASVINGO, ZIMBABWE Abstract   PDF
Kudzayi Savious Tarisayi, Everjoy Munyaradzi
 
Vol 12, No 1 (2015) RE-ENGINEERING TEACHING PRACTICE THROUGH REFLEXIVE PRACTICE AND CULTURALLY RELEVANT PEDAGOGY FRAMEWORK Abstract   PDF
Victor J. Pitsoe, Matsephe M. Letseka
 
Vol 5, No 1 (2008) REFLEKSIF DIRINYA: SATU ANALISIS SINTAKSIS Abstract   PDF
DR. FAZAL MOHAMED B. MOHAMED SULTAN
 
601 - 700 of 885 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>