Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 42, No 2 (2020) A Brief History of Primordial Light from the Perspectives of Sufi and Modern Science Abstract   PDF
Wan Qashishah Akmal Wan Razali, Ahmad Fakhrurrazi Mohammed Zabidi, Shahidan Radiman, Abdul Latif Samian
 
Vol 42, No 2 (2020) A Ḥadīth Collection over the Generations: The Transmission of Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān Abstract   PDF
Muhammad Fawwaz Muhammad Yusoff
 
Vol 42 (2020): Special Issue A Mixed Method Study on Online Learning Readiness and Situational Motivation among Mathematics Students using Gamified Learning Objects Abstract   PDF
Nurkaliza Khalid, Norzalina Zainuddin
 
Vol 42, No 1 (2020) Amalan Kerohanian dan Kaitannya dengan Kebimbangan Bahasa dalam kalangan Penuntut Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di Malaysia Abstract   PDF
Afandi Yusoff, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Harun Baharuddin
 
Vol 42, No 2 (2020) Amalan Service-Learning Berdasarkan Falsafah dan Matlamat Pendidikan dalam Islam Abstract   PDF
Norain Azlan, Najah Nadiah Amran, Hamdi Ishak
 
Vol 42 (2020): Special Issue Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) Sebagai Gerakan Non-Partisan (1970-an hingga 1980-an): Suatu Analisis Kritikal Abstract   PDF
Mohd Adib Akmal Ahmad Shatir, Rosfazila Abd Rahman, Rohaini Amin, Hairol Anuar Mak Din
 
Vol 36, No 1 (2014) (ar) Contemporary Family Problems and Their Solutions in the Light of Purposes of Islamic Law Abstract   PDF
KURORSO DENGNI, ABDEL WADOUD MUSTOFA MOURSI AL-SAUDI, AHMAD MUHAMMAD HUSNI
 
Vol 40, No 1 (2018) Book Review: Jihad Beyond Islam by Gabrielle Marranci Abstract   PDF
Shahidatul Ashikin Shahran, Najah Nadiah Amran, Latifah Abdul Majid
 
Vol 42 (2020): Special Issue Cabaran Pelaksanaan Dakwah terhadap Masyarakat Orang Asli oleh Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang Abstract   PDF
Asmadi Abdul Rahman, Ramlan Mustapha
 
Vol 42, No 1 (2020) Commodity Murabahah Deposits in Islamic Banking: An Easy Way Out Abstract   PDF
Mastura Mohd Shafie, Mat Noor Mat Zain, Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani
 
Vol 42, No 1 (2020) Conceptualization of Spiritual Intelligence Quotient (SQ) in the Islamic Fintech Adoption Abstract   PDF
Norafni @ Farlina Rahim, Mohammed Hariri Bakri, Siti Norbaya Yahaya
 
Vol 41, No 1 (2019) Development of Instrument and Transformation of Excellent Muslim through Love of Knowledge Abstract   PDF
Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Shahizan Shaharuddin, Nur Hidayah Mohd Abd Malik
 
Vol 41, No 1 (2019) Epistemologi dan Metodologi Sains Islam di Era Revolusi Industri 4.0 Abstract   PDF
Wan Fariza Alyati Wan Zakaria
 
Vol 42, No 1 (2020) Faktor Penyebab Penyisihan Sosial dalam Kalangan Masyarakat berdasarkan Sorotan Karya Bersistematik dan Keperluan Analisis Lanjut daripada Perspektif Islam Abstract   PDF
Shahida Shahimi, Nik Mohd Azim Nik Ab Malik, Mohd Adib Ismail, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai
 
Vol 41, No 1 (2019) Fasa Dasar Luar Turki: Satu Kajian di Timur Laut Afrika Sejak 1523M Abstract   PDF
Muhammad Fauzan Rosli, Ermy Azziaty Rozali
 
Vol 42, No 2 (2020) Genealogi Agama: Sumbangan H.O.K. Rahmat S.H. (1928-1993) dalam Buku ‘Dari Adam Hingga Muhammad’ (1976) Abstract   PDF
Indriaty Ismail, Muhammad Khairul Anuar Mohd Saupi
 
Vol 42 (2020): Special Issue Hubungan Sosial Rentas Etnik ke Arah Pengukuhan Kesepaduan Sosial di Malaysia Abstract   PDF
Hairol Anuar Mak Din, Nor Azlili Hassan, Mansor Mohd Noor, Azlina Abdullah, Mohd Mahadee Ismail, Marzudi Md Yunus
 
Vol 40, No 1 (2018) Hukum Pemakaian Kaedah “Lock Price” dalam Urusniaga Emas Fizikal Abstract   PDF
Muhamad Zuhaili Saiman, Ahmad Dahlan Salleh
 
Vol 42, No 2 (2020) Idea Pemikiran Pluralisme Agama dalam Penulisan Buku Indie ‘Aku..., Maka Aku Ada’ dan ‘Antithesis’ Abstract   PDF
Muhamad Faisal Ashaari, Lily Yaacob, Rosmawati Mohamad Rasit
 
Vol 41, No 1 (2019) Idea Sejarah Tanbih dalam Historiografi Hadiqat al-Azhar wa al-Rayahin Karya Syeikh Ahmad al-Fatani Abstract   PDF
Ahmad Faathin Mohd. Fadzil, Azmul Fahimi Kamaruzaman
 
Vol 40, No 2 (2018) Ideologi Gerakan Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) di Malaysia Abstract   PDF
Siti Naqiayah Mansor, Salasiah Hanin Hamjah, Izzah Nur Aida Zur Raffar
 
Vol 41, No 2 (2019) Impacts of Globalization on Adolescents’ Behavior in Malaysia Abstract   PDF
Azhar Jaafar @ Ramli, Syafrimen Syafril, Faisal -, Engkizar -, Fuady Anwar, Rosniati Hakim
 
Vol 42 (2020): Special Issue Impak Penterjemahan Kata Kerja al-Quran Pola Afᶜala bagi Menangani Jurang Leksikal terhadap Mesej al-Quran Abstract   PDF
Syed Nurulakla Syed Abdullah, Badrul Hisyam Mohd Yasin, Nur Hurul Ain Asmuri
 
Vol 41, No 2 (2019) Information-Seeking Behavior of College Students on Religious Tolerance through Social Media Abstract   PDF
Haekal Fajri Amrullah, Mohd Nor Shahizan Ali, Mohd Fauzi Sukimi
 
Vol 40, No 2 (2018) Integrasi Naqli dan Aqli dalam Pengajaran Bahasa Arab Tujuan Khas di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) Abstract   PDF
Yuslina Mohamed, Hazlina Abdullah, Mesbahul Haque, Sulaiman Ismail
 
1 - 25 of 402 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>