Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 14, No 2 (2017) ISTIHALAH DAN KESANNYA KEPADA MAKANAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Abstract   PDF
Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim
 
Vol 7, No 1 (2010) ISU PEMILIKAN HARTANAH OLEH ORANG-ORANG PULAU DI KAWASAN DARAT MERSING: KAJIAN KES DI KAMPUNG SRI BAHAGIA, MERSING JOHOR (Issues of Land Ownership among Islanders on the Mainland Of Mersing: A Case Study On Kampung Seri Bahagia, Mersing, Johor) Abstract   PDF
Azima Abdul Manaf, Suhana Saad, Mohd Samsudin
 
Vol 12, No 2 (2015) ISU PRIVASI DAN KESELAMATAN DALAM KALANGAN PENGGUNA APLIKASI MEDIA SOSIAL (Privacy and Security Issues among Users of Social Media Applications) Abstract   PDF
Nurul Madiha Mohd Ilham, Mohd Azul Mohamad Salleh
 
Vol 11, No 2 (2014) ISU-ISU DAN MASALAH ADAPTASI ANTARABUDAYA DALAM KALANGAN PELAJAR MALAYSIA DI UNITED KINGDOM DAN AUSTRALIA (Issues and problems of intercultural adaptation among Malaysian students in The United Kingdom and Australia) Abstract   PDF
Abdul Latiff Ahmad, Nur Zalila Md Zamri, Ali Salman, Emma Mirza Wati Mohamed, Hasrul Hashim
 
Vol 13, No 2 (2016) ISU-ISU PERUMAHAN DAN IMPAK GEOPOLITIK DI KUALA LUMPUR: SEJARAH, REALITI & MASA DEPAN (Housing Issues And Impact Of Geopolitics In Kuala Lumpur: History, Reality & Future) Abstract   PDF
Mazlan Ali, Junaidi Awang Besar, Mohd Fathi Yusof
 
Vol 4, No 1 (2007) IT TAKES A VILLAGE TO RAISE A CHILD: BUILDING SOCIAL CAPITAL IN SAFE AND COHESIVE NEIGHBOURHOOD (Bagai aur dengan tebing: membina modal social dalam kejiranan yang selamat dan berpadu) Abstract   PDF
Sheau Tsuey Chong
 
Vol 16, No 7 (2019): Special Issue: Politics, Development and Social Welfare JARINGAN KESELAMATAN SOSIAL DI MALAYSIA Abstract   PDF
Noor Halim Nordin, Zaid Ahmad
 
Vol 16, No 4 (2019): Special Issues: Social Transformation and Development Studies JENAYAH CINTA SIBER DI MALAYSIA: SUATU PENELITIAN TERHADAP PENGALAMAN MANGSA Abstract   PDF
Zulkufli Ismail, Azmi Aziz
 
Vol 16, No 9 (2019) JENAYAH DAN KEPANIKAN MORAL: KAJIAN KES PEMBERITAAN ROGOL-BUNUH DALAM AKHBAR TERPILIH DI MALAYSIA Abstract   PDF
Lim Lai Hoon
 
Vol 11, No 1 (2014) JENIS JARINGAN SOSIAL KOMUNITI CINA DALAM PEMASARAN HASIL PERTANIAN (CHINESE COMMUNITY OF SOCIAL NETWORKING IN THE MARKETING OF AGRICULTURAL PRODUCTS) Abstract   PDF
Novel Lyndon, Lim Jie Wei, Mohd Helmi Abdul Rahim
 
Vol 14, No 6 (2017): Special Issues: The Current Socio-Economic, Environment, Media and Political Trends In Malaysia JOURNALISM AND NEWS INDUSTRY IN MALAYSIA: NEW MEDIA, NEW CHALLENGES Abstract   PDF
Normah Mustaffa, Shahrul Nazmi Sannusi, Ahmad Sauffiyan Abu Hasan, Mohd Zuwairi Mat Saad
 
Vol 17, No 8 (2020): Special Issue: Oil Palm Smallholder, Development and Social Issue KAEDAH ANALISIS PEMBINGKAIAN MEDIA DAN KELOMPANGAN ILMU: SEBUAH TINJAUAN TEMATIK Abstract   PDF
Norfadhlina Md Noor, Mansor Mohd. Noor, Chang Peng Kee, Shazlin Amir Hamzah, Ab Bassit Hussain
 
Vol 15, No 3 (2018): Special Issues: Social Sustainability, Politics and Culture in Malaysia KAEDAH PERANG SARAF DALAM MEMBANTERAS GERAKAN KOMUNIS DI BAHAGIAN PERTAMA, SARAWAK 1963 – 1974 (The Implementation of Psychology Warfare As A Counter Measures In Communist Movement at First Division of Sarawak, 1963 – 1974) Abstract   PDF
Nararossa Peter Ballak, Mohd. Samsudin
 
Vol 16, No 2 (2019): Special Issues: Islamic Studies in Malaysia KAJIAN FONETIK VARIAN KELANANG: DIALEK MELAYU JUGRA SELANGOR Abstract   PDF
Norfazila Ab. Hamid
 
Vol 15, No 2 (2018) Kajian Fonologi Kesalahan Bunyi Dalam Bahasa Kanak-Kanak (A Phonological Study of Sound Errors in Children’s Utterances) Abstract   PDF
Noor Shahirah Mohamad Rodzi, Sharifah Raihan Syed Jaafar
 
Vol 15, No 2 (2018) Kajian Futuristik Dan Hubungannya Dengan Pembangunan Peradaban Islam Di Malaysia (The Futuristic Study and The Relationship with the Development of Islamic Culture in Malaysia) Abstract   PDF
Hernawati Nasir, Suraya Sintang
 
Vol 14, No 2 (2017) KAJIAN JEJAK KARBON DI KUALA LUMPUR Abstract   PDF
Nurul Akmar Idris, Mastura Mahmud
 
Vol 14, No 5 (2017): Special Issues KAJIAN PENELITIAN MASALAH MANGSA BENCANA BANJIR DISEMBER 2014 DI KELANTAN (An Investigation of Flood Victims Problems during Flood Disasters December 2014 in Kelantan) Abstract   PDF
Noremy Md Akhir, Azlinda Azman, Nazirah Hassan, Nur Hafizah Md Akhir
 
Vol 16, No 7 (2019): Special Issue: Politics, Development and Social Welfare KAJIAN RINTIS STRATEGI PEMBELAJARAN KEMAHIRAN BERBAHASA ARAB Abstract   PDF
Nadhilah Abdul Pisal, Kamarul Shukri Mat Teh
 
Vol 15, No 5 (2018) KAJIAN TERHADAP PROSES DAN PENDEKATAN DALAM PEMBENTUKAN DASAR PEKERJA ASING DI MALAYSIA (Study On The Process And Approach Of The Formation Of Foreign Workers Policy In Malaysia) Abstract   PDF
Mohd Na’eim Ajis, Mohamad Faisol Keling, Ummu Atiyah Ahmad Zakuan, Zawiyah Mohd Zain
 
Vol 8, No 1 (2011) KANDUNGAN KARBON ORGANIK DAN STOK KARBON DALAM TANIH GAMBUT, PERSEKITARAN PERTANIAN KELAPA SAWIT, KUALA LANGAT SELATAN, SELANGOR (Organic Carbon Content and Carbon Stock in Peat Soil of Oil Palm Plantation Environment, Kuala Langat Selatan, Selangor) Abstract   PDF
Sahibin Abd. Rahim, Zulfahmi Ali Rahman, Mohd Nizam Mohd Said, Wan Mohd Razi Idris, Tukimat Lihan, Lee Yook Heng, Tajudin Mahmud, Cho Wai Keat
 
Vol 8, No 1 (2011) KANDUNGAN LOGAM BERAT DALAM PERSEKITARAN TANIH DAN DILLENIA SUFFRUTICOSA DI KAWASAN LOMBONG PELEPAH KANAN, KOTA TINGGI JOHOR (Heavy metals content in Soil Environment dan Dillenia Suffruticosa at Pelepah Kanan Mining Area, Kota Tinggi, Johor) Abstract   PDF
Sahibin Abd. Rahim, Wan Mohd. Razi Idris, Zulfahmi Ali Rahman, Tukimat Lihan, Ramlan Omar, Muhammad Barzani Gasim, WongWei Cheng
 
Vol 13, No 5 (2016) KANDUNGAN MESEJ TWITTER OLEH KETUA PARTI POLITIK SEMASA PILIHAN RAYA NEGERI SARAWAK 2016 (Twitter messages content by political party heads during the 2016 Sarawak state election) Abstract   PDF
Mohd Zuwairi Mat Saad, Normah Mustaffa
 
Vol 15, No 3 (2018): Special Issues: Social Sustainability, Politics and Culture in Malaysia KARAKTERISTIK PELANCONG BELIA TERHADAP PELANCONGAN ACARA TAHUN MELAWAT MALAYSIA (Characteristic of Local Youth Tourists in Event Tourism of Visit Malaysia Year) Abstract   PDF
Zurina Ahmad Saidi, Habibah Ahmad
 
Vol 15, No 3 (2018): Special Issues: Social Sustainability, Politics and Culture in Malaysia KATA PINJAMAN ARAB DALAM BAHASA MELAYU ANALISIS KAJIAN DARI SUDUT PERUBAHAN MORFOLOGI (Arabic Loanwords in Malay Language: Analytical Study of Morphological Changes) Abstract   PDF
Ibtisam Abdullah, Imran Ho Abdullah
 
Vol 17, No 6 (2020): Special Issue: Community Development, Work Issue and Gender Studies KEADAAN EKONOMI KOMUNITI ORANG ASLI SEMOQ BERI DI KAMPUNG SUNGAI BERUA, TERENGGANU Abstract   PDF
Muhammad Wafi Ramli
 
Vol 18, No 2 (2021): Special Issue: Society, Social Change and Development KEARIFAN TEMPATAN DALAM PERTANIAN SARA DIRI: SATU SOROTAN Abstract   PDF
Muhamad Faiz Aiman Mohd Sohaimin, Azahan Awang, Azlan Abas
 
Vol 3, No 1 (2006) KEBAKARAN HUTAN DAN ISU PENCEMARAN UDARA DI MALAYSIA: KES JEREBU PADA OGOS 2005 Abstract   PDF
Shaharuddin Ahmad, Noorazuan Md Hashim
 
Vol 13, No 5 (2016) KEBANGKITAN KUASA KETENTERAAN CHINA PASCA PERANG DINGIN: ANCAMAN ATAU AMAN? (China’s Post Cold War military rise: Peace or Threat?) Abstract   PDF
Hisham Kamal Othman Kamal, Nor Azizan Idris, Zarina Othman
 
Vol 14, No 6 (2017): Special Issues: The Current Socio-Economic, Environment, Media and Political Trends In Malaysia KEBERKESANAN INTEGRASI SAWIT MENINGKATKAN PENDAPATAN PEKEBUN KECIL SAWIT: KAJIAN KES DI JOHOR, MALAYSIA (The Effectiveness of Oil Palm Integration Practices in Increasing the Oil Palm Smallholders’ Income) Abstract   PDF
Zaimah R., Novel Lyndon, Sarmila M. S., Mohd Yusof Hussain
 
Vol 13, No 5 (2016) KEBERKESANAN PEMASARAN POLITIK DI SELANGOR DALAM PRU 2013 (Effectiveness of Political Marketing in 2013 General Elections in Selangor) Abstract   PDF
SHAHURINAIN BIN JAIS
 
Vol 9, No 1 (2012) KEBERKESANAN PROGRAM PEMP DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ISI RUMAH PESISIR PANTAI INDONESIA: KES KECAMATAN CILINCING, JAKARTA UTARA Abstract   PDF
Dara Aisyah, Katiman Rostam, Abdul Hair Awang
 
Vol 8, No 1 (2011) KEBERKESANAN PROGRAM PEMP DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ISI RUMAH PESISIR PANTAI INDONESIA: KES KECAMATAN CILINCING, JAKARTA UTARA (Effectiveness of the Programme of PEMP in Enhancing the Level of Income of Households Living in Coastal Areas of Indonesia: The Case of Kecamatan Cilincing, North Jakarta) Abstract   PDF
Dara Aisyah, Katiman Rostam, Abdul Hair Awang
 
Vol 14, No 2 (2017) KEBOLEHCAPAIAN KHIDMAT BANTU DI RUMAH DI LUAR BANDAR: PERSPEKTIF KERJA SOSIAL KOMUNITI Abstract   PDF
Khadijah Alavi, Nor Farziana Karim, Siti Khadijah Mahamad Sakri
 
Vol 17, No 8 (2020): Special Issue: Oil Palm Smallholder, Development and Social Issue KEBOLEHSAMPAIAN MAKNA BUDAYA KATA NAMA KHAS DALAM XI YOU JI (HIKAYAT JELAJAH KE BARAT) Abstract   PDF
Cheah Poh Ying, Goh Sang Seong
 
Vol 7, No 1 (2010) KECENDERUNGAN BERTINDAK CURANG PADA ISTERI YANG SUAMINYA BEKERJA DI LUAR BANDAR DITINJAU DARIPADA FAKTOR KESEPIAN DAN KEPERLUAN AFILIASI (The tendency of cheating on the wife whose husband worked outside the city views from factor lonely and needs for affiliation) Abstract   PDF
Yohan Kurniawan, Henny Yulianti, Jaka Santosa Sugadijono
 
Vol 16, No 7 (2019): Special Issue: Politics, Development and Social Welfare KECENDERUNGAN POLITIK DALAM KALANGAN BELIA WANITA DI PERAK Abstract   PDF
Siti Noranizahhafizah Boyman
 
Vol 16, No 7 (2019): Special Issue: Politics, Development and Social Welfare KECERDASAN EMOSI DAN KESEIMBANGAN KERJA DAN KEHIDUPAN DALAM KERJAYA KETENTERAAN: SUATU TINJAUAN KONSEPTUAL Abstract   PDF
Rogis Baker, Hasimi Sallehuddin, Nur Surayya Mohd Saudi, Hasan Al-Banna Mohamed, Mohammad Ayyub Hassan, Zailin Zainal Ariffin
 
Vol 14, No 6 (2017): Special Issues: The Current Socio-Economic, Environment, Media and Political Trends In Malaysia KEFAHAMAN DAN PENGALAMAN LITERASI DALAM KALANGAN MASYARAKAT ORANG ASLI PAHANG (The Understanding and Experience in Literacy among Orang Asli of Pahang) Abstract   PDF
Rosniza Aznie Che Rose, Nor Hazlinda Saari, Novel Lyndon
 
Vol 12, No 1 (2015) KEFAHAMAN TERHADAP ASPEK PENDEFINISIAN DAN CIRI UTAMA GOLONGAN HOMOSEKSUAL (Understanding the definition and specific characteristics of homosexuals) Abstract   PDF
Amran Hassan, Salleh Amat
 
Vol 12, No 2 (2015) KEFAHAMAN TERHADAP ASPEK PENDEFINISIAN DAN CIRI UTAMA GOLONGAN HOMOSEKSUAL (Understanding the definition and main characteristics of homosexuals) Abstract   PDF
Amran Hassan, Salleh Amat
 
Vol 16, No 2 (2019): Special Issues: Islamic Studies in Malaysia KEKANGAN BUNYI URUTAN VOKAL KONSONAN DALAM DIALEK KELANTAN: ANALISIS TEORI OPTIMALITI Abstract   PDF
Zurina Abdullah, Ajid Che Kob
 
Vol 18, No 2 (2021): Special Issue: Society, Social Change and Development KELAZIMAN PUNCA TEKANAN PENSYARAH DI UNIVERSITI AWAM MALAYSIA Abstract   PDF
Khairunesa Isa, Wan Hanim Nadrah Wan Muda, Laily Paim, Khadijah Alavi, Jalihah Md. Shah, Nor Aisah Jamil
 
Vol 12, No 2 (2015) KELESTARIAN HIDUP EKONOMI KOMUNITI ORANG KANAQ DAN ORANG KUALA, JOHOR: SUATU PENELITIAN DARI ASPEK PENGUASAAN KE ATAS MODAL KEWANGAN (Sustainable economic life for the Kanaq and Kuala Communities of Johor: A Study on the aspect of control over financial c Abstract   PDF
Mustaffa Omar, Nor Hafizah Mohd Fizer
 
Vol 18, No 1 (2021) KELESTARIAN PERSEKITARAN DAN EKONOMI DALAM KALANGAN PEKEBUN KECIL SAWIT DI PULAU CAREY, SELANGOR Abstract   PDF
Mohammad Fazli Sahbuiddin, Abdul Rahman Arif Azhari, Azan Dzuhri Mohamed, Mohd Hasdi Muda, Er Ah Choy
 
Vol 17, No 8 (2020): Special Issue: Oil Palm Smallholder, Development and Social Issue KEMAHIRAN KEUSAHAWANAN DESA PEMANGKIN PENDAPATAN PEKEBUN KECIL KELAPA SAWIT PASCA COVID-19 Abstract   PDF
Ahmad Raflis Che Omar, Suraiya Ishak, Azhar Ahmad, Mohd Abdullah Jusoh
 
Vol 17, No 1 (2020) KEMAMPANAN PERTANIAN SAWIT PEKEBUN KECIL ORANG ASLI DI SEMENANJUNG MALAYSIA Abstract   PDF
Vivien W.c Yew, Saiful Farisin Md Ramlan, Novel Lyndon, Junaidi Awang Besar, Suhana Saad, Abd Hair Awang, Sivapalan Selvadurai, Lim Jie Wei
 
Vol 15, No 2 (2018) Kemiskinan Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Tahap Pendidikan Rendah Masyarakat Luar Bandar: Kajian Kes Di Jajahan Bachok, Kelantan (Family Poverty and Its Influence on Rural Community Low Education: Case Study in Bachok District, Kelantan) Abstract   PDF
Siti Masayu Rosliah Abdul Rashid, Narimah Samat
 
Vol 3, No 1 (2006) KEPELBAGAIAN DIALEK DALAM BAHASA MELAYU: ANALISIS TATATINGKAT KEKANGAN Abstract   PDF
Zaharani Ahmad
 
Vol 16, No 6 (2019): Special Issue: History, Politic and Development KEPENTINGAN ELEMEN BEAT DALAM BABAK DUA FILEM J REVOLUSI (2017) Abstract   PDF
Rosli Sareya, Zairul Anuar Mohd Dawam, D. Maryama Ag Daud
 
Vol 15, No 5 (2018) KEPENTINGAN KOMUNIKASI NON VERBAL DALAM ORGANISASI (The Importance Of Non-Verbal Communication In Organizations) Abstract   PDF
Noor Afzaliza Nazira Ibrahim, Maizatul Haizan Mahbob, Abdul Latiff Ahmad
 
Vol 17, No 4 (2020): Special Issue: Education, Communication and Social Transformation KEPENTINGAN PELABURAN LANGSUNG LUAR NEGARA DALAM MODEL CHINA DAN IMPAKNYA TERHADAP KUASA LUNAK CHINA Abstract   PDF
Siti Hasmah Yahya, Sity Daud, Mohd Ikbal Mohd Huda
 
Vol 14, No 3 (2017) KEPENTINGAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN IPTA (Importance of Information Technology-Driven Social Media in Public Institutes of Higher Education) Abstract   PDF
Mohd. Noorhadi Mohd. Yusof, Zurinah Tahir
 
Vol 5, No 1 (2008) KEPENTINGAN PERTUMBUHAN PREMIS KITAR SEMULA DALAM PENGURUSAN SISA DI MALAYSIA (The growth of interest in the premises recycling in waste management in Malaysia) Abstract   PDF
Zaini Sakawi, Katiman Rostam, Abd Rahim Md Nor
 
Vol 15, No 3 (2018): Special Issues: Social Sustainability, Politics and Culture in Malaysia KEPERLUAN INTERVENSI KAUNSELING BERASASKAN PENDEKATAN TERAPI BERMAIN ADLERIAN TERHADAP KESEJAHTERAAN KENDIRI HOLISTIK KANAK-KANAK MANGSA PENGABAIAN: SATU KAJIAN KES (The Needs of Counselling Intervention Based on Adlerian Play Therapy on The Holistic Wellness of Neglected Children: A Case Study) Abstract   PDF
Linda Jamaludin, Ku Suhaila Ku Johari, Salleh Amat
 
Vol 6, No 1 (2009) KEPERLUAN, KEPENTINGAN DAN SUMBANGAN PERANCANGAN PENDIDIKAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI MALAYSIA (The needs, Importance and Contributions of Educational Planning in the Development of Malaysian Economy) Abstract   PDF
Hasnah Ali, Luqman Ahmad, Sanep Ahmad, Noraziah Ali
 
Vol 8, No 1 (2011) KEPERLUAN SOKONGAN EMOSIONAL DALAM KALANGAN ANAK DEWASA YANG MENJAGA WARGA TUA (Emotional Support Needs In Caring For The Elderly Parents By The Adult Children) Abstract   PDF
Khadijah Alavi, Rahim M. Sail, Khairuddin Idris, Asnarulkhadi Abu Samah, Christine Chan
 
Vol 13, No 3 (2016) KEPUASAN PELANCONG TERHADAP LAYANAN SELAMAT DATANG KE HOMESTAY URANG JAWA BARAT (Tourist satisfaction on the Welcome Hospitality of Urang Sunda Homestay in West Jawa) Abstract   PDF
Kiki Rizki Makiya, Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh, Er Ah Choy
 
Vol 13, No 3 (2016) KEPUASAN PELANCONG TERHADAP “SERVICESCAPE” DI PELANCONGAN WILAYAH EKONOMI PANTAI TIMUR (ECER) (The Tourist Satisfaction On "Servicescape" Tourism In East Coast Economic Region ) Abstract   PDF
Wan Suzita Wan Ibrahim, Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh
 
Vol 18, No 1 (2021) KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP PENGURUSAN FASILITI PERUMAHAN BERSTRATA Abstract   PDF
Nazaitulsyima Mohamad Zaki, Azima Abdul Manaf
 
Vol 13, No 2 (2016) KEPUASAN PESAKIT TERHADAP FAKTOR NYATA DALAM KUALITI PERKHIDMATAN KESIHATAN (Patient Satisfaction Towards Tangible Factor In Health Service Quality) Abstract   PDF
Nik Raihan Nik Mansor, Kadir Arifin, Amirul Shazli Sahimi
 
Vol 15, No 1 (2018) KERAJAAN KLEPTOKRATIK PASCA REFORMASI DI MALAYSIA DAN INDONESIA (Kleptocratic Government Post Reformation in Malaysia and Indonesia) Abstract   PDF
Mat Ali Hassan, Mohd Izzuddin Nazaruddin, Jayum Jawan
 
Vol 13, No 5 (2016) KERJA SOSIAL DI HOSPITAL: MENEROKA PENGABAIAN DALAM KALANGAN PESAKIT WARGA EMAS (Social Work in Hospital: Exploring Negligence among Elderly Patients) Abstract   PDF
Siti Zaila Husin, Khadijah Alavi
 
Vol 9, No 1 (2012) KERJA SOSIAL DI SEKOLAH: MEMAHAMI DAN MENANGANI PENDERAAN KANAK-KANAK (Social Work at School: Understanding and Dealing with Child Abuse) Abstract   PDF
Alavi K, Aizan Sofia Amin, Subhi N, Mohamad M. S, Sarnon N
 
Vol 18, No 3 (2021) KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN INSTRUMEN BATAS ETNIK DI SEKOLAH KEBANGSAAN ZON UTARA SEMENANJUNG MALAYSIA Abstract   PDF
Amran Omar, Shazlin Amir Hamzah, Chang Peng Kee
 
Vol 6, No 1 (2009) KESAN EKONOMI PELANCONGAN TERHADAP KOMUNITI BATEK DI KUALA TAHAN, PAHANG (THE IMPACT OF TOURISM ECONOMY ON THE BATEK COMMUNITY OF KUALA TAHAN, PAHANG) Abstract   PDF
Zanisah Man, Nurul Fatanah Zahari, Mustaffa Omar
 
Vol 18, No 2 (2021): Special Issue: Society, Social Change and Development KESAN HEDONISME KEPADA GENERASI MUDA: KAJIAN KES DI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, KAMPUS PAGOH Abstract   PDF
Shahidah Hamzah, Nur Hafizah Yusoff, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin
 
Vol 16, No 5 (2019) KESAN KAEDAH FLIPPED CLASSROOM DENGAN TEKNIK PEER INSTRUCTION TERHADAP KEMAHIRAN BERFIKIR KRITIS Abstract   PDF
M. Kaviza
 
Vol 7, No 1 (2010) KESAN KECERDASAN EMOSI KE ATAS TEKANAN KERJA DAN NIAT BERHENTI KERJA PROFESION PERGURUAN (The effects of emotional intelligence on work stress and the intention to leave the teaching profession ) Abstract   PDF
Syed Sofian Syed Salim, Rohany Nasir
 
Vol 12, No 2 (2015) KESAN PERUBAHAN DASAR KERAJAAN TERHADAP INDUSTRI PERCETAKAN MELAYU: SATU ANAISIS KANDUNGAN (Effects of Change in Government’s Policy on Malay Printing Industry: A Content Analysis) Abstract   PDF
Mohd Khairul Azahari Abdul Rani, Hamedi Mohd Adnan, Azian Tahir
 
Vol 11, No 2 (2014) KESAN PERUBAHAN DASAR KERAJAAN TERHADAP INDUSTRI PERCETAKAN ORANG MELAYU (The effects of changes in the government policy on Malay printing entrepreneurs) Abstract   PDF
Mohd Khairul Azahari bin Abdul Rani, Hamedi bin Mohd Adnan
 
Vol 17, No 7 (2020) KESAN SUMBER STRES KERJA KE ATAS KESEJAHTERAAN PSIKOLOGI ANGGOTA PENGUAT KUASA Abstract   PDF
Jong Jee Leong, Muhammad Idris Bullare@Bahari, Mohd Dahlan A. Malek
 
Vol 16, No 8 (2019) KESAN TEKANAN TERHADAP PESAKIT KANSER MENERUSI PANDANGAN ISLAM Abstract   PDF
Norhafizah Musa, Azahar Yaakub@Ariffin, Wan Ali Wan Jusoh, Mohd Hambali Rashid
 
Vol 13, No 3 (2016) KESAN TEKNIK SCAFFOLDING TERHADAP KEMAHIRAN MENYELESAIKAN MASALAH KANAK-KANAK PRASEKOLAH (The Effect of Scaffolding Technique on Preschool Children’s Problem Solving Skills) Abstract   PDF
Nellie Ismail, Khaidzir Ismail, Nur Saadah Mohamad Aun
 
Vol 14, No 3 (2017) KESEDARAN DAN PENGETAHUAN TERHADAP KESELAMATAN DAN PRIVASI MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM KALANGAN BELIA (Awareness and knowledge of safety and privacy through social media among youth) Abstract   PDF
Mohd Azul Mohamad Salleh, Mohd Yusof Hj Abdullah, Ali Salman, Ahmad Sauffiyan Abu Hasan
 
Vol 12, No 2 (2015) KESEDARAN TERHADAP ISU PENGAWASAN SEWAKTU MENGGUNA APLIKASI MEDIA SOSIAL (Awareness towards the issue of surveilance in using Social Media applications) Abstract   PDF
Mohd Azul Mohamad Salleh, Ali Salman, Nurul Madiha Mohd Ilham
 
Vol 18, No 2 (2021): Special Issue: Society, Social Change and Development KESEDIAAN MASYARAKAT SIVIL MENGADAPTASI PLATFORM UNTUK PELUANG SHARING ECONOMY: SOROTAN LITERATUR Abstract   PDF
Habibah Ahmad, Wee Eng Fui, Riduan Supadi, Hamzah Jusoh, Er Ah Choy, Norngainy Mohd Tawil
 
Vol 14, No 2 (2017) Kesejahteraan Pengkultur Rumpai Laut di Pulau Kerindingan, Semporna, Sabah: Satu Kajian Komprehesif. Abstract   PDF
Balan Rathakrishnan, Bonaventure Boniface, Norazemah Abdul Salleh, Siti Kalsom Yulo
 
Vol 16, No 8 (2019) KESESUAIAN PELAKSANAAN LANGKAH-LANGKAH DALAM PROGRAM BANDAR SELAMAT MENGIKUT PERSPEKTIF KERUANGAN DI SABAH: TINJAUAN LOKAL Abstract   PDF
Nor-Ina Kanyo, Ruslan Rainis, Ahmad Tarmizi Abdul Rahman, Norcikeyonn Samuni, Siti An-Nur Arsyi Lajimin
 
Vol 16, No 1 (2019) KESESUAIAN TRET PERSONALITI CONSCIENTIOUSNESS, NEUROTICISM GURU DAN KEFAHAMAN KURIKULUM DALAM PERKEMBANGAN KANAK-KANAK DARI PERSPEKTIF BAHASA Abstract   PDF
Mohd Tarmizi Abdul Hamid, Rozmi Ismail
 
Vol 17, No 9 (2020) KETAGIHAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP GAYA HIDUP BELIA Abstract   PDF
Filyntiana Tenge Andrew, Zurinah Tahir Tahir, Jalaluddin Abdul Malek, Ahmad Rizal Mohd. Yusof
 
Vol 18, No 2 (2021): Special Issue: Society, Social Change and Development KETERANCAMAN DAYA TAMPUNG FIZIKAL DI TANJUNG BALAU, KOTA TINGGI Abstract   PDF
Rosniza Aznie Che Rose, Muhammad Hazwan Helmi Shamsol
 
Vol 7, No 1 (2010) KETERSAMPAIAN MASYARAKAT TANI KEPADA PELABURAN SAHAM AMANAH (Assesibility of Peasant Community Toward Investment of Unit Trust) Abstract   PDF
Zaimah Ramli
 
Vol 16, No 5 (2019) KETOKOHAN SAIDINA UMAR DALAM DUNIA KESUSASTERAAN MELAYU: TIGA PRINSIP KEADILAN ISLAM MENERUSI HIKAYAT ABU SYAHMAH Abstract   PDF
Muhammad Ghazali Mohd Ros, Shaiful Bahri Md. Radzi
 
Vol 16, No 2 (2019): Special Issues: Islamic Studies in Malaysia KETOKOHAN TRANSFORMASIONAL PENDIDIKAN ISLAM NEGERI SELANGOR: KAJIAN TOKOH SEMPENA 20 TAHUN KISDAR-KUIS Abstract   PDF
Rosfazila Abd Rahman, Siti Rashidah Abd Razak, Abdul Razif Zaini, Zetty Nurzuliana Rashed
 
Vol 17, No 1 (2020) KEUNIKAN BUDAYA BERNIAGA WANITA KELANTAN DI BANDAR KOTA BHARU Abstract
NORSHABIHA IBRAHIM
 
Vol 17, No 1 (2020) KEUNIKAN BUDAYA BERNIAGA WANITA KELANTAN DI BANDAR KOTA BHARU Abstract   PDF
Norshabiha Ibrahim, Sharifah Rohayah Sheikh Dawood
 
Vol 15, No 3 (2018): Special Issues: Social Sustainability, Politics and Culture in Malaysia KEUNIKAN DIALEK DI SUNGAI NENGGIRI, KELANTAN: SATU ANALISIS STRUKTURAL The Dialect of Uniqueness at Sungai Nenggiri, Kelantan: A Structural Analysis Abstract   PDF
Riduan Makhtar, Abdul Ganing Laengkang
 
Vol 9, No 1 (2012) KEUPAYAAN BERBAHASA MELAYU DALAM KERANGKA SATU MALAYSIA (Malay Proficiency in the Concept of One Malaysia) Abstract   PDF
Zulkifley Hamid
 
Vol 13, No 5 (2016) KEUPAYAAN ICT DALAM MENINGKATKAN PENCAPAIAN USAHAWAN WANITA: SATU KAJIAN KES USAHAWAN LUAR BANDAR DI MALAYSIA (Capability of ICT in Improving the Achievements of Rural Women Entrepreneurs in Malaysia) Abstract   PDF
Siti Masayu Rosliah Abdul Rashid
 
Vol 15, No 3 (2018): Special Issues: Social Sustainability, Politics and Culture in Malaysia KEUPAYAAN KOPERASI MEMBANGUNKAN MODAL SOSIAL BONDING AHLI DALAM KOPERASI PELADANG BUKIT AWANG, KELANTAN. (The Ability of Cooperative Develop Bonding Social Capital In Farmer Organisation of Bukit Awang, Kelantan. Abstract   PDF
Maisarah Che Ahmed, Sarmila Md. Sum, Sivapalan Selvadurai
 
Vol 4, No 1 (2007) KEUPAYAAN PENDEKATAN INSTITUSI DALAM MENGHURAI PUNCAPUNCA TANAH PERTANIAN TERBIAR DI DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN Abstract   PDF
Azima Binti Abdul Manaf
 
Vol 17, No 4 (2020): Special Issue: Education, Communication and Social Transformation KEUSAHAWANAN WANITA DI KELANTAN BERTERASKAN MODEL EKONOMI BARU: HALA TUJU DAN CABARAN Abstract   PDF
Anis Solehin Hussain@Othman, Sharifah Rohayah Sheikh Dawood
 
Vol 16, No 4 (2019): Special Issues: Social Transformation and Development Studies KEWAJARAN NOVEL-NOVEL PEMENANG SAYEMBARA DITERJEMAHKAN Abstract   PDF
Husairi Hussin, Nor Hasimah Ismail
 
Vol 6, No 1 (2009) KEY FACTOR OF ENVIRONMENTAL POLLUTION OF THE DOMESTIC SOLID WASTE IN THE CITY OF DERNA, LIBYA Abstract   PDF
Jumma Arhouma Jumma, Mohd Ekhwan Toriman, Noorazuan Md Hashim
 
Vol 16, No 2 (2019): Special Issues: Islamic Studies in Malaysia KOLABORASI INTERAKSI MASYARAKAT TERHADAP GOLONGAN KURANG UPAYA DI INSTITUSI MASJID Abstract   PDF
Norsaadah Din @ Mohd Nasirudin, Hasliza Talib, Siti Zaleha Ibrahim
 
Vol 13, No 3 (2016) KOLONIALISME BRITISH TERHADAP NEGERI-NEGERI MELAYU BERSEKUTU KETIKA PERANG DUNIA PERTAMA (British Colonialism among Federated Malay States during World War I) Abstract   PDF
Muhammad Aslah Akmal Bin Azmi, Mohd Shazwan Mokhtar, Mohd Bin Samsudin
 
Vol 14, No 5 (2017): Special Issues KOMUNIKASI POSITIF DALAM PERKAHWINAN ORANG MELAYU BANDAR DI LEMBAH KLANG (Positive Communication Among Married Urban Malays In Lembah Klang) Abstract   PDF
Suzana Mohd Hoesni, Jamiah Manap, Ezarina Zakaria
 
Vol 17, No 6 (2020): Special Issue: Community Development, Work Issue and Gender Studies KOMUNITI SEBAGAI AGEN KAWALAN SOSIAL TIDAK FORMAL DALAM MENANGANI MASALAH SOSIAL Abstract   PDF
Muhammad Izzudin Amin Isham, Nur Hafizah Yusoff
 
Vol 18, No 3 (2021) KONFLIK DI SELATAN THAILAND : IMPLIKASI TERHADAP KESELAMATAN NASIONAL MALAYSIA Abstract   PDF
Mohd Firdaus Shahri, Mohd Ikbal Mohd Huda
 
301 - 400 of 885 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>