Trends of Disability Among Workers in Malaysia: Case Study on SOCSO’s Contributors

SHAMSHIMAH SAMSUDDIN, NORISZURA ISMAIL

Abstract


Kecederaan yang berkait dengan pekerjaan merupakan suatu isu yang perlu diambil berat untuk mengurangkan permasalahan hilang upaya dan kematian di tempat kerja. Pekerja sihat dan berproduktiviti tinggi merupakan salah satu faktor yang penting kepada peningkatan ekonomi sesebuah negara. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti corak hilang upaya bagi pekerja yang dilindungi Skim Bencana Pekerjaan di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Malaysia (PERKESO) untuk tahun 2009-2013. Berdasarkan perihalan diskriptif yang diperoleh, sebanyak 80% daripada jumlah keseluruhan pekerja yang mengalami masalah hilang upaya atau kematian di tempat kerja merupakan pekerja lelaki. Selain itu, pekerja yang berumur 25 tahun dan ke atas lebih terdedah kepada kecederaan dan kematian yang berkait dengan pekerjaan. Dapatan kajian ini menunjukkan faktor sosiodemografi seperti jantina dan umur, serta tahap hilang upaya merupakan beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam mengenal pasti corak hilang upaya dalam kalangan pekerja. 

 

DOI : http://dx.doi.org./10.17576/JSKM-2018-1601-11


Keywords


bencana kerja; hilang upaya

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Please contact the Chief Editor for any inquiries about the journal. For any technical difficulties please contact our technical support.

 

eISSN : 2289-4535

ISSN : 1675-8161