Announcements

Journal Evaluation Results for the Asean Citation Index (ACI)

 
We are pleased to inform that the Malaysian Journal of Health Sciences (Jurnal Sains Kesihatan Malaysia) is now accepted and approved to be indexed in the ACI by the ACI Steering Committee on December 15, 2016.  Congratulations!!  
Posted: 2017-02-03
 

MJHS/JSKM 15(2) 2017

 

UPCOMING ISSUE!

Subjected to EDITORIAL DECISION, these are the titles that will be published in MJHS/JSKM 15(2) 2017 and 15(2) 2017 (Special Section on Faculty of Health Science Post Graduate Colloquium 2016)

 

Vol 15, No 2 (2017)

 

Perbandingan antara Perancah Tulang Nanobiokomposit Alginat/ Kulit Kerang dan Alginat/Kalsium Karbonat terhadap Pertumbuhan Osteoblas

(Comparison of Alginate/Cockle Shell Powder Nanobiocomposite and Alginate/Calcium Carbonate Bone Scaffolds on Osteoblast Growth)

HEMABARATHY BHARATHAM, ZARIYANTEY ABDUL HAMID, MUHAMMAD FIKRI MUSA & NURNADIAH AHMAD

   

Field Evaluation of the Efficacy of the Mosquito Killing System

(Penilaian Lapangan Bagi Keberkesanan Sistem Pemusnahan Nyamuk)

WAN-NORAFIKAH, O., CoRe, H. W.,  AZAHARI, A. H., KAMAL-HIDAYAT, K., SALEH, I. & LEE, H. L.

  

Kandungan Makronutrien Rumpai Laut Merah Kappaphycus alvarezii dan Kappaphycus striatum

(Macronutrients content of Red Seaweed Kappaphycus alvarezii and Kappaphycus striatum)

FARAH DIYANA ARIFFIN, AMINAH ABDULLAH, SHAHRUL HISHAM ZAINAL ARIFFIN & CHAN KOK MENG

   

Effect of Time of Measurement on Central Corneal Thickness in a Sample of Young Myopes

(Kesan masa pengukuran ke atas ketebalan kornea dalam satu sampel miop muda)

NUR FADHLINA JUNUS & BARIAH MOHD-ALI

 

Pencapaian Auditori Kanak-Kanak Pengguna Implan Koklea di bawah Program Implan Koklea Kebangsaan

(Auditory Performance of Paediatric Cochlear Implant Users under the National Cochlear Implant Programme)

JULIANA SAMSUDIN, CILA UMAT, SITI ZAMRATOL-MAI SARAH MUKARI & QUAR TIAN KAR

 

Toxicity of Imidacloprid Gel Bait against Laboratory Strain of Periplaneta americana (L.) (Dictyoptera : Blattidae) and Blattella germanica (L.) (Dictyoptera : Blattellidae)

(Ketoksikan Umpan Gel Imidakloprid Terhadap Periplaneta americana (L.) (Dictyoptera : Blattidae) dan Blattella germanica (L.) (Dictyoptera : Blattellidae) Strain Makmal)

O. WAN-NORAFIKAH, H. L. LEE, M. SOFIAN-AZIRUN, A. H. NURA-MUNA & C. D. CHEN

 

Evaluation of Total Phenolic Content, Antioxidant Activities and Sugar Content of Fresh Mixed Fruit and Vegetables Juices

(Penilaian Jumlah Kandungan Fenolik, Aktiviti Antioksidan dan Gula dalam Jus Campuran Buah dan Sayur Segar Yang Terpilih)

HASNAH HARON DAN SALSABILA HASSAN

 

MGMT and SPOCK2 Promoter Methylation in Diffuse Large B-Cell Lymphoma: A Study in Two Tertiary Health Centres in the East Coast of Malaysia

(Metilasi Promoter MGMT dan SPOCK2 dalam Diffuse Large B-cell Lymphoma: Satu Kajian Yang Dijalankan di Dua Pusat Kesihatan di Pantai Timur Malaysia)

NORAFIZA ZAINUDDIN, LAILATUL JALILAH MOHD RIDAH, AQILAH NABIHAH OMAR, NORLELAWATI A. TALIB, NAZNIN MUHAMMAD & FAEZAHTUL ARBAEYAH HUSSAIN

 

The Impact of Hanen More Than Words Programme on Parents of Children with ASD in Malaysia

(Keberkesanan Program Hanen More Than Words dalam Kalangan Ibubapa yang Mempunyai Anak ASD di Malaysia)

SHERIN SOKMUM, SUSHEEL JOGINDER SINGH & SANDRA VANDORT

 

Identification of Older Adults with Sarcopenia: Comparison of Two Methods

(Penentuan Warga Emas yang Mengalami Sarkopenia: Perbandingan antara Dua Kaedah)

HANISAH ROSLI, SUZANA SHAHAR, MANAL BADRASAWI, DEVINDER KAUR AJIT SINGH & NOOR IBRAHIM MOHAMED SAKIAN

 

 

Vol 15, No 2 (2017):

SPECIAL SECTION - FACULTY OF HEALTH SCIENCE POST GRADUATE COLLOQUIUM 2016

 

Formulation of Flakes with Red Kidney Bean and Red Palm Oil as a Potential Instant Breakfast for Type 2 Diabetes

(Perumusan Emping dengan Kacang Merah dan Minyak Sawit Merah sebagai Potensi Sarapan Segera untuk Diabetes Jenis 2)

REISYA RIZKI RIANTININGTYAS & SRI ANNA MARLIYATI

 

Changes in Plantar Pressure, Force and Contact Area when Carrying Incremental Loads among Adults with and without Low Back Pain

(Perubahan pada Tekanan Plantar, Kekuatan dan Permukaan Sentuhan ketika Mengangkat Beban dikalangan Orang Dewasa Sihat dan Pesakit Sakit Belakang)

DEEPASHINI HARITHASAN, DEVINDER KAUR AJIT SINGH & BAHARUDIN OMAR

 

The Association between Physical Fitness with Successful Ageing and Risk of Cognitive Impairment among Malaysian Older Adults

(Hubungan antara Kecergasaan Fizikal dengan Penuaan Berjaya dan Kecelaan Kognitif Ringan Dalam Kalangan Warga Emas Malaysia)

HUIJIN LAU, ARIMI FITRI MAT LUDIN, NOR FADILAH RAJAB & SUZANA SHAHAR

 

Presence of Salmonella spp. on Beef Carcasses and Meat Contact Surfaces at Local Abattoirs in Selangor, Malaysia

(Kehadiran Salmonella spp. pada Karkas Daging Lembu dan Permukaan Sentuhan Daging di Abatoir Tempatan di Selangor, Malaysia)

ELIZABETH SINIRISAN CHONG, NUR FAIZAH ABU BAKAR, NORAZIAH MOHAMAD ZIN & SITI SHAHARA ZULFAKAR

 

Kejituan Persediaan Rawatan Antara-Pecahan dengan Peranti Cegah Gerak yang Berbeza untuk VMAT bagi Pesakit Kanser Oral

(Interfraction Treatment Setup Accuracy with Different Immobilisation Devices in VMAT for Oral Cancer Patients)

NORFADILAH MAT NOR, ROZILAWATI AHMAD & HENG SIEW PING

 

Association of Bone Mineral Density to Dietary Intake and Predictors of Breast Cancer in Premenopausal and Postmenopausal Malaysian Women

(Hubungan Ketumpatan Mineral Tulang terhadap Pengambilan Pemakanan dan Peramal Kanser Payudara di Kalangan Wanita Malaysia yang Belum dan Telah Putus Haid)

NORHAYATI MOHD ZAIN, KANAGA KUMARI CHELLIAH, VENGKATHA PRIYA SERIRAMULU, SHANTINI ARASARATNAM & POH BEE KOON

 

Latihan Penggunaan Alat Bantu Penglihatan Terhad dalam kalangan Murid Ketidakupayaan Penglihatan oleh Guru Pendidikan Khas

(Training of Low Vision Devices among Visually Impaired Schoolchildren by Special School Teachers)

NURSYUHADA JAMALUDIN, ZAINORA MOHAMMED & NORLIZA MOHAMAD FADZIL

 

Pengambilan Makanan dalam Kalangan Warga Emas yang Mengalami Ketakjaminan Makanan di Penempatan Pertanian di Lubuk Merbau, Kedah

(Food Intake among Older Adults with Food Insecurity in an Agricultural Settlement at Lubuk Merbau, Kedah)

ROHIDA SALEH HUDIN, SUZANA SHAHAR, NORHAYATI IBRAHIM & HANIS MASTURA YAHAYA

 

Feasibility Accuracy of Three-Dimensional Echocardiography Colour Flow Measurement on Duct Pulmonary Dependent Circulation 

(Ketepatan Kebolehlaksanaan Pengiraan Aliran Warna Tiga-Dimensi Ekokardiografi dalam Salur Bergantung Pengaliran Pulmonari)

ABDUL MUHAIMIN, MAZLYFARINA MOHAMAD, HAIFA ABDUL LATIF & MAZENI ALWI

 

Social and Multimedia Influence on Endurance Athletes’ Preferred Snack Choices

(Pengaruh Sosial dan Multimedia terhadap Pilihan Snek Kegemaran Atlet Ketahanan)

CHAN YEIN TSIN, NIK SHANITA SAFII & CHAN WEN LI

 

Radiation Dose Obtained from Abdominal Computed Radiography: Comparison Between Supine and Prone Positions

(Dos Sinaran yang Diperolehi Daripada Radiografi Berkomputer Abdomen: Perbandingan antara Posisi Supin dan Pron)

ABDUL AZIZ ISMAIL, MAZLYFARINA MOHAMAD, ROZILAWATI AHMAD & AHMAD BAZLIE ABDUL KADIR

 

The Feasibility of Testing Otoliths and Semicircular Canals Function using VEMPs and vHIT among Malaysian Children

(Kebolehlaksanaan Ujian Fungsi Otolit dan Salur Separuh Bulat Menggunakan VEMPs dan vHIT dalam kalangan Kanak-Kanak Malaysia)

NURUL AIN ABDULLAH, NOR HANIZA ABDUL WAHAT, IAN S. CURTHOYS, ASMA ABDULLAH & HAMIDAH ALIAS

 

Mengukur Keberkesanan Rehabilitasi Penglihatan Murid Penglihatan Terhad Menggunakan UKM-CHILD

(Measuring Vision Rehabilitation Outcomes on Visually Impaired Schoolchildren Using UKM-CHILD)

MUHSONAT MOHAMAD ZAIN, NORLIZA MOHAMAD FADZIL & ZAINORA MOHAMMED

 

Soal Selidik Kendalian Kendiri Indeks Fungsi Visual (VF14) dan Korelasinya denganAkuiti Visual Koreksi Terbaik pada Warga Emas

(Self-Reported Visual Function Index (VF-14) and Its Correlation with Best Corrected Visual Acuity in Elderly)

SITI ZAWIYAH MANSOR, SAADAH MOHAMED AKHIR, ZAINORA MOHAMMED, BARIAHMOHD ALI & NORHANI MOHIDIN

 

Kepercayaan terhadap Amalan Pemakanan dalam kalangan Penjaga Kanak-Kanak Leukemia dan Kumpulan Profesional Kesihatan di Hospital Kuala Lumpur - Kajian Kualitatif

(Beliefs on Nutritional Practices among Caregivers of Pediatric Leukemia Patients and Health Care Professionals in Kuala Lumpur Hospital – A Qualitative Study)

SITI ASILAH YUSOF, ZAHARA ABDUL MANAF, POH BEE KOON & ROSLEE RAJIKAN

 

Profil Penerima Implan Koklea Kebangsaan bagi Kanak-Kanak Bermasalah Pendengaran Pralingual di Malaysia

(Profiling the National Cochlear Implant Recipients for Prelingual, Hearing-Impaired Children in Malaysia)

YUZAIDA MD.YUSOFF, CILA UMAT & SITI ZAMRATOL-MAI SARAH MUKARI

 

 

 

 
Posted: 2017-03-15
 
1 - 2 of 2 Items