Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

O

Omar, Anuar Fahri, Jabatan Syariah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor, MALAYSIA
Omar, Anwar Fakhri, Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam,
Omar, Mohd Nasir, Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsan Malaysia, 43600 Bangi Selangor
Omar, Mohd Nasir, Department of Theology and Philosophy Faculty of Islamic Studies The National University of Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor, MALAYSIA
Omar, Mohd. Nasir, Jabatan Usuluddin dan Falsafah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia
Omar, Noralina, Institut Islam Hadhari Universiti Kebangsaan Malaysia
Omar, Noralina, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia
Othman, Baharudin, Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah (IPDAS) Keningau, KM6, Jalan Kampung Minawo, Beng Berkunci No.12, 89009 Keningau, Sabah, Malaysia
Othman, Fadlan, Pusat Kajian Al-Quran & Al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia
Othman, Mohamad Khairi, College of Art and Science, Universiti Utara Malaysia, 06010 UUM, Sintok, Kedah, Malaysia
Othman, Mohamad Redzuan, Universiti Selangor, Bestari Jaya Campus, Jalan Timur Tambahan, 45600 Bestari Jaya, Selangor, Malaysia.
Othman, Mohammad Redzuan, Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA
Othman, Mohd Yusof, Institut Islam Hadhari Universiti Kebangsaan Malaysia
Othman, Mohd. Shahizan, Fakulti Sains Komputer dan sains Maklumat Universiti Teknologi Malaysia
Othman, Mohd. Yusof, Institut Islam Hadhari Universiti Kebangsaan Malaysia

1 - 15 of 15 Items