Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

h

hj Ab Majid, Mohamad Kamil, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya
Hj Ab. Majid, Mohamad Kamil, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya 50603 Kuala Lumpur Malaysia
Hj Kadir, Mohd Juraimy, Jabatan Pengajian dan Pengurusan Pertahanan, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Kem Sungai Besi, Kuala Lumpur, Malaysia
Hj Othman, Mohd Yusof, Institut Islam Hadhari,Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi
Hj Othman, Mohd Yusof, Institut Islam Hadhari Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 Bangi Malaysia
Hj. Ahmad Badawi, Dato’ Seri Abdullah
Hj. Ikhsan, Zanaton, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia,43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia.
Hj. Mak Din, Hairol Anuar, Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia Pusat Pengajian Teras, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia
Hj. Othman, Mohd Yusof, Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia,43600 UKM Bangi, Selangor.
Hj. Othman, Mohd Yusof, Institut Islam Hadhari Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 Bangi Selangor, MALAYSIA
Hj. Othman, Mohd Yusof, Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia.
Hj. Othman, Mohd Yusof, Institut Islam Hadhari Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor, MALAYSIA
Hj. Othman, Mohd Yusof, Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia
Hj. Salleh, Kamaruddin, Jabatan Usuludin dan Falsafah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia 43650 UKM Bangi
Husin, Amir, Jabatan Syariah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 Bangi, Selangor
Husin, Ezwan Rafiq, Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 Johor Bahru, Malaysia.
Husin, Khairani, Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia.
Hussain, Mohd Yusof Hussain, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia
Hussin, Azman, Institut Penyelidikan Tenaga Suria (SERI), Universiti Kebangsaan Malaysia,43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia

26 - 44 of 44 Items    << < 1 2