Author Details

Wan Abdullah, Wan Nasyrudin, Jabatan Pengajian al-Quran & al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKm Bangi, selangor, Malaysia.

  • Vol 9, No 2 (2017) - Articles
    PERNIAGAAN MUHAMMAD SAW ERA SETELAH KENABIAN: SEBUAH TAMADUN BAHARU (Muhammad (Pbuh) Commerce After Prophethood: A New Civilization)
    Abstract  PDF