Author Details

Abd Rahim, Rahimin Affandi, Jabatan Fiqhdan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Lembah Pantai 50603 Kuala Lumpur

  • Vol 1, No 1 (2009) - Articles
    PERUBAHAN SOSIAL DAN IMPAKNYA TERHADAP PEMBENTUKAN MODAL INSAN MENURUT IBN KHALDUN (The Concept of Social Change and its Impact upon the Development Human Capital according to Ibn Khaldun)
    Abstract  PDF