PERUBAHAN SOSIAL DAN IMPAKNYA TERHADAP PEMBENTUKAN MODAL INSAN MENURUT IBN KHALDUN (The Concept of Social Change and its Impact upon the Development Human Capital according to Ibn Khaldun)

Mohd Kamil Abd Majid, Rahimin Affandi Abd Rahim

Abstract


Artikel ini bakal menumpukan perhatian terhadap konsep perubahan sosial dan modal insan yang mempunyai kaitannya dengan konsep Islam Hadhari. Untuk mencapai objektif ini, artikel ini akan menilai intipati dan nisbah modal insan di dalam konsep Islam Hadhari menggunakan beberapa teori asas yang di kemukakan oleh Ibn Khaldun. Atas sebab itu, ianya disusun khusus mengikut beberapa bahagian yang utama, merangkumi; pengenalan, Ibn Khaldun dan teori perubahan sosial di dalam masyarakat dunia, penganalisaan intipati konsep Modal Insan di dalam konsep Islam Hadhari berasaskan pelbagai teori asas yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun dan akhirnya akan diikuti dengan rumusan dan kesimpulan.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  ISSN: 1985-6830

eISSN: 2550-2271

JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.


Phone: +603-8921 7187/7176/6994
Fax: +603-8921 6990
Email: jhadhari@ukm.edu.my

Web: ejournals.ukm.my/jhadhari