Author Details

Ahmad Zakhi, Nurul Hidayah, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia

  • Special Edition (2012) - Articles
    PENERAPAN NILAI MURNI DAN PEMBENTUKAN JATI DIRI KANAK-KANAK PRASEKOLAH MELALUI PENGGUNAAN MULTIMEDIA (Integrating Noble Values and Identity Formation into Kindergarten Children through the Use of Multimedia)
    Abstract  PDF