Author Details

Abd Majid, Mohd Kamil, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 50603, Malaysia.

  • Vol 5, No 2 (2013) - Articles
    PUSAT KAJIAN ORIENTALISME DAN OCCIDENTALISME DALAM KAJIAN ISLAM: PENDEKATAN AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA (The Orientalism and Occidentalism Research Centre in Islamic Studies: Approach of the Academy of Islamic Studies University of Malaya)
    Abstract  PDF