Author Details

Kamarzaman, Mohd Haidar, Jabatan Usuludin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, 43600 UKM Bangi, Selangor.

  • Vol 9, No 2 (2017) - Articles
    SUMBANGAN DAN PERANAN SHAYKH SHAMS AL-DIN AL-SUMATERA’I TERHADAP PERKEMBANGAN ISLAM DI NUSANTARA (The Contribution and Role of Shaykh Shams al-Din al-Sumatera’i to the Development of Islam in Malay Archipelago)
    Abstract  PDF