Author Details

Khambali@Hambali, Khadijah Mohd, Jabatan Akidah & Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 50603, Kuala Lumpur.

  • Vol 8, No 1 (2016) - Articles
    PERKAITAN AKULTURASI BUDAYA DAN HUBUNGAN ANTARA AGAMA:KAJIAN TERHADAP KOMUNITI CINA PRA KONVERSI DI NEGERI TERENGGANU (The Relevancy Acculturation Culture and Inter Religion Relationship: A Study on Chinese Community Pre Conversion in Terengganu)
    Abstract  PDF