Author Details

Salleh, Kamarudin, Pusat Akidah dan Keamanan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia

  • Vol 11, No 1 (2019) - Articles
    MEMAHAMI TAFSIRAN PERKATAAN “AL-ISLĀM” PERSPEKTIF MUHAMMAD ASAD DALAM “THE MESSAGE OF THE QURĀN” (Understanding Interpretation of “Islam” from Muhammad Asad’s Perspective in “The Message of the Qurān”)
    Abstract  PDF