Author Details

Ismail, Ahmad Munawar, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia

 • Special Edition (2012) - Articles
  ISLAM DALAM PENDIDIKAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PEMBENTUKAN JATI DIRI BANGSA MELAYU DI MALAYSIA (Islam in Education and Its Relation to the Formation of Malay Ethnic Identity in Malaysia)
  Abstract  PDF
 • Special Edition (2012) - Articles
  ISLAM DAN PEMBENTUKAN JATI DIRI BANGSA MELAYU (Islam and the Formation of Malay Ethnic Identity)
  Abstract  PDF
 • Special Edition (2012) - Articles
  FAKTOR PERSEKITARAN SOSIAL DAN HUBUNGANNYA DENGAN PEMBENTUKAN JATI DIRI (Social Environmental Factors and Their Relation to Identity Formation)
  Abstract  PDF