Author Details

Sakat, Ahmad Asmadi, Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia

  • Vol 8, No 2 (2016) - Articles
    KEWUJUDAN HADIS ISYARAT DALAM SUNAN al-TIRMIDHI (The Existence of Indicative Hadis in Sunan al-Tirmidhi)
    Abstract  PDF