Author Details

Sakat, Ahamad Asmadi, Jabatan al-Quran dan Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, selangor, Malaysia