Dilema Definisi Ekstremisme Ganas di Malaysia: Satu Tinjauan Awal

Pushpamalar Govindaraju, Mohamad Rizal Abd Rahman, Shahrul Mizan Ismail

Abstract


Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu senantiasa menyeru supaya negara-negara anggotanya membangunkan pelan tindakan negara masing-masing untuk mencegah ekstremisme ganas. Pelan Tindakan Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk Mencegah dan Mengatasi Peningkatan Radikalisasi dan Extremism yang Kekerasan (2018-2025) juga menyarankan negara-negara ASEAN untuk memperkenalkan rang undang-undang yang sesuai bagi mencegah radikalisasi dan ektremisme ganas. Bagi Malaysia, dalam usahanya untuk memenuhi saranan-saranan ini, adalah penting untuk menentukan terlebih dahulu apakah yang dirujuk sebagai ekstremisme ganas. Sebagaimana istilah keganasan, sehingga kini tidak terdapat definisi ekstremisme ganas yang diterima umum mahu pun di peringkat antarabangsa atau domestik. Lakuna ini membawa kepada dua keadaan. Pertama, istilah-istilah lain yang berkaitan seperti radikalisasi, ekstremisme dan keganasan digunakan secara bergantian bagi esktremisme ganas. Kedua, sama ada ektremisme ganas merujuk kepada ideologi, tingkah laku atau perbuatan seseorang dan juga kumpulan. Dalam usaha untuk mencari jawapan bagi kedua-dua isu ini, artikel ini mengguna pakai metod kualitatif. Metodologi penyelidikan perpustakaan secara doktrinal digunakan sebagai kaedah pengumpulan data dan maklumat bagi penulisan artikel ini. Akhir sekali, artikel ini merumuskan bahawa satu definisi yang diterima umum bagi istilah esktremisme ganas adalah perlu agar setiap negara termasuk Malaysia dapat membangunkan dasar-dasar dan langkah-langkah pencegahan yang lebih berkesan selaras dengan perkembangan semasa. Kajian selanjutnya mengenai jenis-jenis ekstremis ganas di Malaysia adalah diperlukan bagi memastikan definisi ekstremisme ganas yang digubal pada masa kelak sesuai dari segi polisi dan perundangan Malaysia.


Keywords


Perbuatan; ganas; fahaman; kepercayaan; matlamat

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.