Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Z

Z, Ramli, Pusat Pengajian Sosial Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanuisaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Zachariah @ Omar, Tirzah Zubeidah, Faculty of Education and Social Sciences, UNISEL, Selangor (Malaysia)
Zainal, Artinah, Faculty of Hotel and Tourism Management, Universiti Teknologi MARA 42300 Puncak Alam, (Malaysia)
Zainal Abidin, Mohammad Kadir, Unit Penyelidikan Etnografi dan Pembangunan, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah (Malaysia)
Zainal Abidin, Mohammad Kadir, Unit Penyelidikan Etnografi dan Pembangunan, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah (Malaysia)
Zainal Abidin, Nur Faraeein, Program Geografi, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah
Zainal Abidin, Zainor Nizam, Program Geografi, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Universiti Kebangsaan Malaysia
Zainal Badari, Shamsul Azahari, Jabatan Pengajian Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (Malaysia)
Zainol, Rosilawati, Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah, Universiti Malaya
Zainol, Rosilawati, Jabatan Perancang Bandar dan Wilayah, Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya, 50603, Kuala Lumpur, Malaysia (Malaysia)
Zainol, Rosilawati, Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah, Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur (Malaysia)
Zainol, Rosilawati, Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah, Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia (Malaysia)
Zainol, Rosilawati, Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Built Environment, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia (Malaysia)
Zainol, Rosmiza, Pusat Pengajian Sosial Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor (Malaysia)
Zainol, Zuraidah, Department of Management and Leadership, Faculty of Management and Economics, Universiti Pendidikan Sultan Idris,35900 Tanjung Malim, Perak, Malaysia (Malaysia)
Zainuddin, Mohd Syukri, Program Geografi, Pusat Kajian Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia
Zainuddin, Mohd. Syukri, Program Pengurusan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, (Malaysia)
Zainuddin, Muhammad Nizam, Centre of Excellence for Knowledge and Innovation Management (CEKIM), Faculty of Management, Multimedia University (Malaysia)
Zainuddin, Nur Farahin, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, (Malaysia)
Zainudin, Fathin Liyana, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor, (Malaysia)
Zakaria, Ezarina, Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Zakaria, Hafizi, Pusat Kajian Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Zakaria, Hasni, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Zakaria, Zuraini, Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh, 11800, Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, (Malaysia)
Zakry, Fitri Abdul Aziz, Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu Sarawak (UPMKB), Bintulu, Sarawak, (Malaysia)
Zal, W. A. Amir, School of Social and Economic Development, Universiti Malaysia Terengganu (Malaysia)
Zam Hasri, Nur Iqhwani, Faculty of Architecture, Planning and Surveying, Environmental and Social Health Research Group (Malaysia)
Zamhari, Siti Khatijah, Fakulti Sains Sosial, Universiti Malaysia Sarawak, (Malaysia)
Zamhari, Siti Khatijah, Faculty of Social Sciences, Universiti Malaysia Sarawak (Malaysia)
Zamhari, Siti Khatijah, Fakulti Sains Sosial, Universiti Malaysia Sarawak (Malaysia)
Zamzamir@ Zamzamin, Zamzana, Department of Mathematics, Faculty of Science and Mathematics, Universiti Pendidikan Sultan Idris (Malaysia)
Zanariah, Zanariah, Centre for Languages and Human Development, Universiti Teknikal Malaysia, Melaka (Malaysia)
Zinalibdin, Norwahidah, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia (Malaysia)
Zolkapli, Zairin Akma, Institut Alam Sekitar dan Pembangunan(LESTARI), (Malaysia)
Zoolberi, Farah Asikin, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Zulkefli, Norhayati, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia (Malaysia)
Zulkifli, Hilda, School of Postgraduate Studies Sriwijaya University
Zulkifli, Muhammad Farhan, Program Pengajian Strategi dan Hubungan Antarabangsa, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Zulkifli, Muhammad Ridhwan, Department of Geography and Environment, Faculty of Human Sciences, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia (Malaysia)
Zulkifli, Noraini, Program of International Relation and Strategy, Department of History, Politic and Strategy, National University of Malaysia, 43600 Bangi , Selangor (Malaysia)

1 - 40 of 40 Items