Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

M

M, Ahmad Mustaqim, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
M, Khairul Amirin, Survey and Engineering Laboratory, Department of Forest Production, Faculty of Forestry, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia (Malaysia)
M, Marzilla, Program Pengurusan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
M, Mazdi, Jabatan Geografi dan Alam Sekitar, Universiti Pendidikan Sultan Idris (Malaysia)
M, Mazdi, Department of Geography and Environment, Universiti Pendidikan Sultan Idris; Geography Programme, Universiti Sains Malaysia (Malaysia)
M, Richard, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
M, Siti Norsakira, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, (Malaysia)
M Gharaybeh, Khlaif, The Department of Basic Sciences Ajloun Universal College Al-Balqa Applied University Jordan (Jordan)
M Said, Kamaruddin, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
M. Adamu, Yusuf, Department of Geography, Bayero University, Kano, Kano-Nigeria (Nigeria)
M. Z., Rosmiza, Program Geografi, Pusat Kajian Pembangunan, Sosial dan Persekitaran (SEEDS), Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
M. Z., Rosmiza, Program Geografi, Pusat Kajian Pembangunan, Sosial dan Persekitaran (SEEDS), Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
M.S, Mohammad Saifudin, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, (Malaysia)
M.S, Sarmila, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
M.S, Sarmila, Pusat Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
M.S., Sarmila, Program Sains Pembangunan, Pusat Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
M.S., Sarmila,, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, (Malaysia)
M.Z., Rosmiza, Program Geografi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
M.Z., Rosmiza, Program Geografi, Pusat Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
M.Z., Rosmiza, Program Geografi, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Universiti Kebangsaan Malaysia
M.Z., Rosmiza, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Madinah, Dina, Centre for Governance Resilience and Accountability, Faculty of Economics and Management, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Madmor, Muhammad Asri, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, (Malaysia)
Mah Hussin, Juliana, Program Geografi, Pusat Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Mah Hussin, Juliana, Program Geografi, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Mahadi, Azman, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia (Malaysia)
Mahamad Aziz, Farhatul Mustamirrah, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi 43600, Selangor (Malaysia)
Mahamad Yusoff, Yusniza, Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia (Malaysia)
Mahat, Hanifah, Jabatan Geografi dan Alam Sekitar, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris (Malaysia)
Mahat, Hanifah, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, 35900 Perak, Malaysia (Malaysia)
Mahat, Hanifah, Jabatan Geografi & Alam Sekitar, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, (Malaysia)
Mahat, Hanifah, Jabatan Geografi & Alam sekitar, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris (Malaysia)
Mahat, Hanifah, Department of Geography and Environment, Faculty of Human Sciences, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia (Malaysia)
Mahat, Hanifah, Jabatan Geografi & Alam sekitar, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris (Malaysia)
Mahat, Hanifah, Jabatan Geografi, Fakulti Sains Kemanusiaan. Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak, (Malaysia)
Mahat, Hanifah, Jabatan Geografi & Alam Sekitar, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, 35900 Perak, Malaysia (Malaysia)
Mahbob, Maizatul Haizan, Pusat Pengajian Media dan Komunikasi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Mahdiar, Zohreh, Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Built Environment, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia (Iran, Islamic Republic of)
Mahmud, Abdul Rahman, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Mahmud, Abdul Rahman, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Mahmud, Mallik Sezan, Department of Geography and Environment, Faculty of Earth and Environmental Sciences, University of Dhaka, Dhaka - 1000 Bangladesh (Bangladesh)
Mahmud, Mallik Sezan, Department of Geography and Environment, Faculty of Earth and Environmental Sciences, University of Dhaka, (Bangladesh)
Mahmud, Mastura, Pusat Pencerapan Bumi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia 43600, Bangi, Selangor (Malaysia)
Mahmud, Mastura, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Mahmud, Mastura, School of Social, Development and Environmental Studies, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Mahmud, Mastura, Pusat Pengajian Sains Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Mahmud, Mastura, Program Geografi Pusat Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Mahmud, Mastura, Kedekanan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Mahmud, Mastura, Earth Observation Centre, University Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, (Malaysia)
Mahmud, Mastura, School of Social, Development and Environment Studies, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Mahmud, Mastura, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, (Malaysia)
Mahmud, Mastura, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi (Malaysia)
Mahmud, Mastura, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Mahmud, Mastura, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. (Malaysia)
Mahmud, Mastura, School of Social, Development and Environmental Studies, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Mahmud, Mastura, Geography Programme, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Mahmud, Md. Reaz, Faculty of Business, Northern University Bangladesh, Dhanmondi, Dhaka, Bangladesh (Bangladesh)
Mahmud, Mohd Izwan, Pusat Kepelbagaian Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Makiya, Kiki Rizki, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, (Malaysia)
Makiya, Kiki Rizki, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, (Malaysia)
Makiya, Kiki Rizki, Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Malaysia (Malaysia)
Maliki, Nor Zarifah, School of Housing, Building and Planning, Universiti Sains Malaysia (Malaysia)
Mamat, Ibrahim, Universiti Sultan Zainal Abidin, Institut Darul Iman, Kampus Gong Badak, 21300 Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia. (Malaysia)
Mamat, Samsu Adabi, Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600, Bangi, Selangor, (Malaysia)
Man, Shamsuddin, Department of Production Technology, German Malaysian Institute, 43000 Kajang, Selangor, (Malaysia)
Man, Shamsuddin, Department of Production Technology, German Malaysian Institute, 43000 Kajang, Selangor (Malaysia)
Man, Shamsuddin, German-Malaysian Institute
Man, Shamsuddin, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Universiti Kebangsaan Malaysia, (Malaysia)
Man, Shamsuddin, German-Malaysian Institute (Malaysia)
Man, Shamsuddin, German-Malaysia Institute (Malaysia)
Man, Zanisah, Program Antropologi dan Sosiologi, Pusat Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Man Kit, Shim, Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Perniagaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Manaf, Azima, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Manap, Jamiah, Pusat Pengajian Psikologi dan Pembangunan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Malaysia (Malaysia)
Mangkhang, Charin, Department of Curriculum, Teaching and Learning, Faculty of Education, Chiang Mai University, Thailand (Thailand)
Mansor, Azlin Norhaini, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia
Mansor, Mahaliza, Fakulti Pengurusan dan Ekonomi, Universiti Pendidikan Sultan Idris (Malaysia)
Mansor, Nur Hanani, Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) (Malaysia)
Mansor, Nurul Amanina, Faculty of Architecture, Planning and Surveying, En vironmental and Social Health Research Group, Unive rsiti Teknologi MARA, 40450 Shah Alam, Selangor, Malaysia (Malaysia)
Mansor, Rosnidar, Faculty of Education and Human Development, Sultan Idris Education University, Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan 35900, Malaysia (Malaysia)
Mansor, Rosnidar, Faculty of Education and Human Development, Sultan Idris Education University (Malaysia)
Mansor, Siti Alwaliyah, Pusat Pengajian Umum, Kolej Sastera dan Sains Sosial, Universiti Utara Malaysia
Mapa, Mohammad Tahir, Program Geografi, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah (Malaysia)
Mapa, Mohammad Tahir, Program Geografi Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan. Universiti Malaysia Sabah Sabah (Malaysia)
Mapjabil, Jabil, Unit Penyelidikan Etnografi dan Pembangunan, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah (Malaysia)
Mapjabil, Jabil, Unit Penyelidikan Etnografi dan Pembangunan, Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah (Malaysia)
Mapjabil, Jabil, Unit Penyelidikan Etnografi dan Pembangunan, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah
Mapjabil, Jabil, Unit Penyelidikan Etnografi dan Pembangunan, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah (Malaysia)
Mapjabil, Jabil, Unit Penyelidikan Etnografi dan Pembangunan, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah (Malaysia)
Mapjabil, Jabil, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah (Malaysia)
Mapjabil, Jabil, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, 11800, Minden, Pulau Pinang, (Malaysia)
Mapjabil, Jabil, Unit Penyelidikan Etnografi dan Pembangunan, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah (Malaysia)
Mapjabil, Jabil, Institut Kajian Orang Asal Borneo, Universiti Malaysia Sabah (Malaysia)
Mapjabil, Jabil, Program Geografi, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah (Malaysia)
Mapjabil, Jabil, Program Geografi, Universiti Sains Malaysia, (Malaysia)
Mapjabil, Jabil, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang (Malaysia)
Mapjabil, Jabil, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, 11800, Minden, Pulau Pinang (Malaysia)
Mapjabil, Jabil, Unit Penyelidikan Etnografi dan Pembangunan, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan (Malaysia)
Maraining, Amrullah, Fakulti Kemanusiaan Seni Dan Warisan (FKSW), Universiti Malaysia Sabah (Malaysia)
Marfai, Muh Aris, Geography Faculty, Gadjah Mada University, Bulaksumur 55281, Yogyakarta, (Indonesia)

1 - 100 of 508 Items    1 2 3 4 5 6 > >>