Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

A, Alfitri, School of Postgraduate Studies Sriwijaya University (Indonesia)
A, Aryty, Faculty of Agriculture and Food Science,Faculty of Agriculture and Food Science, University Putra Malaysia(UPM) Bintulu Campus, Bintulu, Sarawak, Malaysia
A.Hamid, Shahidi, Pusat Penyelidikan Bitara Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia. (Malaysia)
Ab Rahman, Badariah, Unit Penyelidikan Etnografi dan Pembangunan, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah (Malaysia)
Abadi, Abdul Muein, Pusat Penyelidikan Sejarah, Politik, dan Keselamatan (PoSH), Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Abd Wahab, Kartini, Pusat Penyelidikan Bitara Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia (Malaysia)
Abd Wahab, Kartini, Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Fakulti Sains Sosian dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia
Abdul Ghaffar, Fauza, Jabatan Geografi, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, Kuala Lumpur (Malaysia)
Abdul Mutalib, Mimi Hanida, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia (Malaysia)
Abdul Nasir, Muhamad Nadhir, Department of Anthropology & Sociology, Faculty of Arts & Social Sciences, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur (Malaysia)
Abdul Rahman, Mohd Kipli, Fakulti Muzik & Seni Persembahan, Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia (Malaysia)
Abdul Rahman, Zulkanain, Department of History, Faculty of Arts and Social Science, University of Malaya, Kuala Lumpur, (Malaysia)
Abdul Rashid, Siti Masayu Rosliah, School Of Distance Education, Geography Department, Universiti Sains Malaysia, 11800 Minden, Penang
Abdullah, Haslinda, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia
Abdullah, Wayandiana, Jabatan Antropologi & Sosiologi, Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 Bangi, Selango (Malaysia)
Abu, Md Sirat, School of Government, College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah (Malaysia)
Abu, Md Sirat, School of Government, College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah (Malaysia)
Abu Bakar, Dzul Ashrai, Program Sains Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. (Malaysia)
Abu Bakar, Ruhaiza, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi (Malaysia)
Adedokun, Olutoyin Moses, Department of Geography, Federal College of Education, Zaria, Nigeria (Nigeria)
Adnan, Zatul Himmah, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (Malaysia)
Ah Choy, Er, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian, Universiti Kebangsaan Malaysia
Ahmad, Abd. Halim, Kolej Undang-Undang, Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa, Universiti Utara Malaysia, 06010 UUM Sintok, Kedah Darul Aman (Malaysia)
Ahmad, Awaludin, Pusat Penyelidikan Sejarah, Politik dan Keselamatan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, 43600 Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. (Malaysia)
Ahmad, Habibah, Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Malaysia (Malaysia)
Ahmad, Habibah, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Ahmad, Habibah, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi, Malaysia (Malaysia)
Ahmad, Habibah, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Malaysia
Ahmad, Habibah, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Malaysia (Malaysia)
Ahmad, Habibah, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan dan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Malaysia (Malaysia)
Ahmad, Habibah, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Malaysia. (Malaysia)
Ahmad, Habibah, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43300 Bangi, Selangor Darul Ehsan (Malaysia)
Ahmad, Habibah, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 Bangi (Malaysia)
Ahmad, Habibah, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Ahmad, Habibah, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Malaysia (Malaysia)
Ahmad, Mas Rynna Wati, Pusat Penyelidikan Bitara Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia (Malaysia)
Ahmad Rozlan Shah, Siti Nadira, Jabatan Geografi, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya (Malaysia)
Ahmad Saidi, Zurina, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Malaysia (Malaysia)
Ahmad Saidi, Zurina Ahmad Saidi, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Malaysia (Malaysia)
Ahmad Zakuan, Ummu Atiyah, Pusat Pengajian Antarabangsa, Kolej Undang-Undang, Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa, Universiti Utara Malaysia (Malaysia)
Ahmed Alhdiri, Maryam, Department of Statistics, Faculty of Science, University of Tripoli, Alfernag, Tripoli, Libya (Libya)
Ajis, Mohd Na’eim, Pusat Pengajian Kerajaan, Kolej Undang-Undang, Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa, Universiti Utara Malaysia
Alan, Ribka, Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, UPM Kampus Bintulu Sarawak (Malaysia)
Alnaimat, Anas, Environmental Management Programme, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia (Malaysia)
Aman, Rahim, Pusat Penyelidikan Bitara Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia. (Malaysia)
Amir, Ahmad Aldrie, Institut Alam Sekitar & Pembangunan (LESTARI), Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600, Bangi, Selangor. (Malaysia)
Ang, Kean Hua, Faculty of Environmental Studies, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor Darul Ehsan (Malaysia)
Ang, Kean Hua, Jabatan Geografi, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur (Malaysia)
Anuar, Abd.Rahim, Pusat Pengajian Antarabangsa,Universiti Utara Malaysia (Malaysia)
AR, Muhammad Hasbi, Jabatan Kemasyarakatan dan Kewarganegaraan, Universiti Pendidikan Sultan Idris (Malaysia)

1 - 50 of 293 Items    1 2 3 4 5 6 > >>