Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

T

Taba, Siti Hairah, Program Geografi, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah
Tabiti, Tabiti Sunday, The Federal Polytechnic, Bida (Nigeria)
Tahir, Zurinah, Program Sains Pembangunan, Pusat Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Tahir, Zurinah, Pusat Pembangunan, Sosial dan Pesekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Tahir, Zurinah, Program Sains Pembangunan, Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Tahir, Zurinah, Centre for Development, Social and Environment, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Taib, Roslizawati, Pusat Penyelidikan Politik dan Keselamatan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Talib, Ahmad Tarmizi, Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM, Selangor Darul Ehsan, (Malaysia)
Talib, Azlizan, Pusat Pengajian Kerajaan, Kolej Undang-undang, Kerajaan & Pengajian Antarabangsa, Universiti Utara Malaysia, (Malaysia)
Tamam, Ezhar, Laboratori Kesejahteraan dan Kesihatan Sosial Belia, Institut Pengajian Sains Sosial, Universiti Putra Malaysia (Malaysia)
Tambi, Noordeyana, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK), Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Tambi, Noordeyana, Pusat Pengajian Psikologi dan Pembangunan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Tamuri, Ab Halim, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, (Malaysia)
Tan, Chin Choo, Faculty of Agriculture and Food Science, University Putra Malaysia(UPM) Bintulu Campus, Bintulu, Sarawak, Malaysia
Tan, Mou Leong, Geoinformatic Unit, Geography Section, School of Humanities, Universiti Sains Malaysia (Malaysia)
Tangavello, Logeswaran, Unit Penyelidikan Etnografi dan Pembangunan, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah (Malaysia)
Tauning, Vilkon, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Tawil, Nornghainy, Pusat Pembangunan Keusahwanan dan EKS, Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 Bangi (Malaysia)
Tee, Ong Puay, Faculty of Business, Multimedia University, Melaka, Malaysia (Malaysia)
Teh, Pek Yen, Asia-Europe Institute, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, Centre for Tourism, Hospitality and Culinary Management, Sunway University Business School, Malaysia
Temrin, Siti Nurul Annisa, Program Geografi, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Tengku Hamzah, Tengku Adeline Adura, Jabatan Geografi, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya (Malaysia)
Teo, Kok Seong, Institut Kajian Etnik (KITA), Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Malaysia. (Malaysia)
Terbizi, Norazimah, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Teriman, Suharto, Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur, Universiti Teknologi MARA, Kampus Seri Iskandar, 32610 Seri Iskandar, Perak, (Malaysia)
Thet, Khin Maung, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, (Malaysia)
Ting, Siew Hiong, Department of Mathematics, Faculty of Science and Mathematics, Universiti Pendidikan Sultan Idris (Malaysia)
Tiwari, Aviral Kumar, Faculty of Management, ICFAI University, Tripura, (India)
Toriman, M.E, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Toriman, Mohd Ekhwan, Pusat Kajian Pembangunan, Sosial dan Persekitaran (SEEDS), Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Toriman, Mohd Ekhwan, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan dan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Malaysia (Malaysia)
Toriman, Mohd. Ekhwan, Social, Environmental, Development, Sustainability Research Centre (SEEDS), Faculty of Social Sciences and Humanities. Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia. (Malaysia)
Toriman, Mohd. Ekhwan, School of Social, Development and Environmental Studies, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Toto Ngadiman, Dicky Wiwittan, Jabatan Perdagangan, Politeknik Kota Kinabalu, Malaysia (Malaysia)
Tsuey Chong, Sheau, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Tuan Kamarudin, Tuan Fazliyanna, Program Sains Pembangunan, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia
Tukiran, Mohd Zamree, Bahagian Geografi, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, (Malaysia)
Tunde, A.M., Department of Geography & Environmental Management, University of Ilorin (Nigeria)
Tze Kiong, Tee, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjung Malim, Perak, (Malaysia)

1 - 39 of 39 Items