Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

M

Mapjabil, Jabil, Unit Penyelidikan Etnografi dan Pembangunan, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan (Malaysia)
Mapjabil, Jabil, Program Geografi, Universiti Sains Malaysia, (Malaysia)
Mapjabil, Jabil, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah (Malaysia)
Mapjabil, Jabil, Unit Penyelidikan Etnografi dan Pembangunan, Universiti Malaysia Sabah (Malaysia)
Mapjabil, Jabil, Unit Penyelidikan Etnografi dan Pembangunan, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah (Malaysia)
Mapjabil, Jabil, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang (Malaysia)
Mapjabil, Jabil, Unit Penyelidikan Etnografi dan Pembangunan, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah (Malaysia)
Mapjabil, Jabil, Institut Kajian Orang Asal Borneo, Universiti Malaysia Sabah (Malaysia)
Mapjabil, Jabil, Unit Penyelidikan Etnografi dan Pembangunan, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah (Malaysia)
Mapjabil, Jabil, Unit Penyelidikan Etnografi dan Pembangunan, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah (Malaysia)
Mapjabil, Jabil, Unit Penyelidikan Etnografi dan Pembangunan, Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah (Malaysia)
Mapjabil, Jabil, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, 11800, Minden, Pulau Pinang (Malaysia)
Mapjabil, Jabil, Unit Penyelidikan Etnografi dan Pembangunan, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah
Mapjabil, Jabil, Institut Kajian Orang Asal Borneo, Universiti Malaysia Sabah (Malaysia)
Mapjabil, Jabil, Program Geografi, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah (Malaysia)
Mapjabil, Jabil, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, 11800, Minden, Pulau Pinang, (Malaysia)
Maraining, Amrullah, Fakulti Kemanusiaan Seni Dan Warisan (FKSW), Universiti Malaysia Sabah (Malaysia)
Marfai, Muh Aris, Geography Faculty, Gadjah Mada University, Bulaksumur 55281, Yogyakarta, (Indonesia)
Marican, Nor Dalila, Fakulti Hospitaliti, Pelancongan dan Kesejahteraan Universiti Malaysia Kelantan (Malaysia)
Marimuthu, Jaganathan, School of Arts and Sciences, Monash University Malaysia (Malaysia)
Marschiavelli, Mone Iye Cornelia, Pusat Survei Sumberdaya Alam Laut, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Cibinong, Indonesia (Indonesia)
Maru, Rosmini, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar, Indonesia (Indonesia)
Marzukhi, Marlyana Azyyati, Environmental & Social Health Research Group, Faculty of Architecture, Planning & Surveying, Universiti Teknologi MARA, Puncak Alam, Selangor (Malaysia)
Marzuki, Azizan, Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan dan Perancangan, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, (Malaysia)
Marzuki, Mazdi, Jabatan Geografi & Alam Sekitar, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak (Malaysia)
Marzuki, Mazdi, Jabatan Geografi, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris (Malaysia)
Marzuki, Mazdi, Jabatan Geografi dan Alam Sekitar, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris (Malaysia)
Marzuki, Mazdi, Jabatan Geografi dan Alam Sekitar, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris (Malaysia)
Marzuki, Mazdi, Jabatan Geografi, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris (Malaysia)
Marzuki, Mazdi, Jabatan Geografi & Alam Sekitar, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris (Malaysia)
Marzuki, Mazdi, Jabatan Geografi, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris (Malaysia)
Marzuki, Mazdi, Jabatan Geografi, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris (Malaysia)
Marzuki, Mazdi, Jabatan Geografi & Alam Sekitar, Universiti Pendidikan Sultan Idris, (Malaysia)
Marzuki, Mazdi, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak (Malaysia)
Marzuki, Mazdi, Jabatan Geografi dan Alam Sekitar, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris (Malaysia)
Marzuki, Siti Nurain, Unit Penyelidikan Etnografi dan Pembangunan, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah (Malaysia)
Masarudin, Nadia Azia, Institute of Biological Sciences, Faculty of Science, University Malaya (Malaysia)
Masood, Adlin, Faculty of Economics and Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia (Malaysia)
Masri, Mohd Shazani, Faculty of Social Sciences, Universiti Malaysia Sarawak (Malaysia)
Masri, Rohaidah Masri, Department of Mathematics, Faculty of Science and Mathematics, Universiti Pendidikan Sultan Idris (Malaysia)
Masron, Tajul Ariffin, School of Management, Universiti Sains Malaysia
Masron, Tarmiji, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia (Malaysia)
Masron, Tarmiji, Centre for Spatially Integrated Digital Humanities, Faculty of Social Sciences & Humanities, Universiti Malaysia Sarawak (Malaysia)
Masron, Tarmiji, Universiti Malaysia Sarawak, 94300 Kota Samarahan, Sarawak (Malaysia)
Masron, Tarmiji, Universiti Malaysia Sarawak, 94300 Kota Samarahan, Sarawak, Malaysia (Malaysia)
Masron, Tarmiji, Section of Geography, School of Humanities, Universiti Sains Malaysia, 11800 Penang, MALAYSIA (Malaysia)
Masron, Tarmiji, Centre for Spatially Integrated Digital and Humanities, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Malaysia Sarawak (Malaysia)
Masron, Tarmiji, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Malaysia Sarawak (Malaysia)
Masron, Tarmiji, Unit GeoInformatik, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang (Malaysia)
Masron, Tarmiji, Faculty of Social Science, Universiti Malaysia Sarawak, 94300, Kota Samarahan, Sarawak (Malaysia)
Masud, Jariah, Institut Gerontologi, Universiti Putra Malaysia, Malaysia, (Malaysia)
Masukujjaman, Mohammad, Institute of Environment and Development, The National University of Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia (Malaysia)
Masuwai, Azwani Masuwai, Faculty of Education and Human Development, Sultan Idris Education University, 35900 Tanjung Malim, Perak, Malaysia (Malaysia)
Mat, Bakri, School of International Studies, College of Law Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia (Malaysia)
Mat, Bakri, Strategic Studies and International Relations Program, Universiti Kebangsaan Malaysia, School of International Studies, Universiti Utara Malaysia (Malaysia)
Mat Akhir, Johari, School of Environmental and Natural Resource Sciences, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Mat Arof, Zakaria, Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur, UiTM Perlis (Malaysia)
Mat Enh, Azlizan, Pusat Kajian Sejarah, Politik dan Hal Ehwal Antarabangsa, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Mat Enh, Azlizan, Pusat Pengajian Sejarah Politik dan Strategi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia
Mat Isa, Noor Aqsa Nabila, Department of English Language, Faculty of Languages and Linguistics, Universiti Malaya (Malaysia)
Mat Isa, Rosmah, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Mat Jali, Fuad, Pusat Pengajian Sosial Pesekitaran, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Mat Jali, Mohd Fuad, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Mat Jali, Mohd Fuad, School of Social, Development and Environmental Studies, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Mat Jali, Mohd Fuad, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Mat Jali, Mohd Fuad, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Malaysia (Malaysia)
Mat Jali, Mohd Fuad, Pusat Pengajian Sosial Pembangunan, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600, Bangi, Selangor, Malaysia (Malaysia)
Mat Jali, Mohd Fuad, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Mat Jali, Mohd Fuad, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi, Malaysia (Malaysia)
Mat Jali, Mohd Fuad, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan & Persekitaran, Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Mat Jali, Mohd Fuad, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600, Bangi, Selangor (Malaysia)
Mat Jali, Mohd Fuad, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Mat Jali, Mohd Fuad, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan (Malaysia)
Mat Jali, Mohd Fuad, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Mat Jali, Mohd Fuad, Pusat Pengajian Sosial Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor (Malaysia)
Mat Jali, Mohd Fuad, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, (Malaysia)
Mat Jali, Mohd Fuad, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Mat Jali, Mohd Fuad, Pusat Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Mat Jali, Mohd Fuad, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, (Malaysia)
Mat Jali, Mohd Fuad, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan,Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Mat Jali, Mohd Fuad, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan , Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Mat Jali, Mohd Fuad, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia (Malaysia)
Mat Jali, Mohd Fuad, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor (Malaysia)
Mat Jali, Mohd Fuad, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Mat Jali, Mohd Fuad, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia (Malaysia)
Mat Jali, Mohd Fuad, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Mat Jusoh, Ahmad Tharmizzie, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia (Malaysia)
Mat Kila, Salasiyas, Faculty of Science and Mathematics, Universiti Pendidikan Sultan Idris,
Mat Lazim, Nurul Bariah, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan (Malaysia)
Mat Nor, Fauzias, Faculty of Economics and Management, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Mat Nor, Hasan, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Mat Radzuan, Indera Syahrul, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia & Faculty of Built Environment, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia, (Malaysia)
Mat Rasat, Mohd Sukhairi, Fakulti Sains Bumi, Universiti Malaysia Kelantan, Kampus Jeli, 17600 Jeli, Kelantan (Malaysia)
Mat Ripin, Noor Hayati, Bahagian Geografi, Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh, Universiti Sains Malaysia (Malaysia)
Mat Salleh, Hafizi, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia (Malaysia)
Mat Salleh, Hafizi, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan & Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, (Malaysia)
Mat Yasin, Suziana, School of Social Science, Universiti Sains Malaysia (Malaysia)
Mat Zin, Mohd Roswodi, Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur, Universiti Teknologi MARA, Kampus Seri Iskandar, 32610 Seri Iskandar, Perak, (Malaysia)
Mauzud, Siti Munirah, Faculty of Social Sciences and Health, Durham University, United Kingdom (United Kingdom)
Mayalagu, Ganesan, Program Geografi, Pusat Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)

101 - 200 of 567 Items    << < 1 2 3 4 5 6 > >>