Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

S

Suryandari, Ratnawati Yuni, School of Government, College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia & Urban and Regional Planning, Esa Unggul University, Jakarta, Indonesia (Indonesia)
Suryandari, Ratnawati Yuni, School of Government, College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia & Urban and Regional Planning, Esa Unggul University, Jakarta, (Indonesia)
Suryandari, Ratnawati Yuni, College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia & Jurusan Perencanaan Kota dan Wilayah, Universitas Esa Unggul Jakarta, (Indonesia)
Suryandari, Ratnawati Yuni, College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia & Urban Planning Department, Esa Unggul University, Jakarta, Indonesia (Indonesia)
Suryandari, Ratnawati Yuni, College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia & Urban and Regional Planning Department, Esa Unggul University, Jakarta, (Indonesia)
Suryandari, Ratnawati Yuni, College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia & Jurusan Perencanaan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Esa Unggul, Jakarta, (Indonesia)
Suryandari, Ratnawati Yuni, School of Government, College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia & Urban and Regional Planning, Esa Unggul University, Jakarta, Indonesia, (Indonesia)
Suryandari, Ratnawati Yuni, Jurusan Teknik Planologi, Universitas Esa Unggul, Jakarta, (Indonesia)
Suryandari, Ratnawati Yuni, College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia & Jurusan Perencanaan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Esa Unggul, Jakarta (Indonesia)
Suryandari, Ratnawati Yuni, School of Social, Development and Environmental Studies, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Suryandari, Ratnawati Yuni, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Suryandari, Ratnawati Yuni, College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia & Urban Planning Department, Esa Unggul University, Jakarta, (Indonesia)
Suryandari, Ratnawati Yuni, Universiti Utara Malaysia & Universitas Esa Unggul, Jakarta, (Indonesia)
Suryandari, Ratnawati Yuni, School of Government, College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia & Urban and Regional Planning, Esa Unggul University, Jakarta, Indonesia, (Indonesia)
Suryandari, Ratnawati Yuni, School of Government, College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia & Urban and Regional Planning, Esa Unggul University, Jakarta, Indonesia (Indonesia)
Syarifuddin, Noviatin, Program Antropologi dan Sosiologi, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Syarifuddin, Noviatin, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Syed Abdul Rahman, Syed Ahmad Fadhli, Pusat Pencerapan Bumi, Institut Perubahan Iklim (IPI), Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Syed Abdullah, Sharifah Mastura, Institut Perubahan Iklim, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Syed Abdullah, Sharifah Mastura, Institut Perubahan Iklim, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Syed Daud, Sharifah Hasima, Fakulti Pengurusan dan Ekonomi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak, Malaysia
Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah, Department of Planning and Property Development, School of Government, College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah, (Malaysia)
Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah, Jabatan Perancangan dan Pembangunan Hartanah, Pusat Pengajian Kerajaan, Kolej Undang-Undang, Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa, Universiti Utara Malaysia (Malaysia)
Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah, School of Government, College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah (Malaysia)
Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah, Pusat Pengajian Kerajaan, Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah (Malaysia)
Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah, 1School of Government, College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah (Malaysia)
Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah, School of Government, College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah (Malaysia)
Syed Jamaludin, Shariffah Suraya, School of Social Sciences, Universiti Sains Malaysia (Malaysia)
Syed Mustorpha, Sharifah Nurul Ain, Pusat Pengajian Sains Ukur dan Geomatik, Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur, Universiti Teknologi Mara (Malaysia)

T

Taba, Siti Hairah, Program Geografi, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah
Tabiti, Tabiti Sunday, The Federal Polytechnic, Bida (Nigeria)
Tahir, Zurinah, Centre for Development, Social and Environment, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Tahir, Zurinah, Program Sains Pembangunan, Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Tahir, Zurinah, Pusat Pembangunan, Sosial dan Pesekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Tahir, Zurinah, Program Sains Pembangunan, Pusat Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Taib, Roslizawati, Pusat Penyelidikan Politik dan Keselamatan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Talib, Ahmad Tarmizi, Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM, Selangor Darul Ehsan, (Malaysia)
Talib, Azlizan, Pusat Pengajian Kerajaan, Kolej Undang-undang, Kerajaan & Pengajian Antarabangsa, Universiti Utara Malaysia, (Malaysia)
Tamam, Ezhar, Laboratori Kesejahteraan dan Kesihatan Sosial Belia, Institut Pengajian Sains Sosial, Universiti Putra Malaysia (Malaysia)
Tambi, Noordeyana, Pusat Pengajian Psikologi dan Pembangunan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Tambi, Noordeyana, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK), Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Tamuri, Ab Halim, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, (Malaysia)
Tan, Chin Choo, Faculty of Agriculture and Food Science, University Putra Malaysia(UPM) Bintulu Campus, Bintulu, Sarawak, Malaysia
Tangavello, Logeswaran, Unit Penyelidikan Etnografi dan Pembangunan, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah (Malaysia)
Tauning, Vilkon, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Tawil, Nornghainy, Pusat Pembangunan Keusahwanan dan EKS, Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 Bangi (Malaysia)
Tee, Ong Puay, Faculty of Business, Multimedia University, Melaka, Malaysia (Malaysia)
Teh, Pek Yen, Asia-Europe Institute, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, Centre for Tourism, Hospitality and Culinary Management, Sunway University Business School, Malaysia
Temrin, Siti Nurul Annisa, Program Geografi, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Tengku Hamzah, Tengku Adeline Adura, Jabatan Geografi, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya (Malaysia)
Teo, Kok Seong, Institut Kajian Etnik (KITA), Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Malaysia. (Malaysia)
Terbizi, Norazimah, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Teriman, Suharto, Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur, Universiti Teknologi MARA, Kampus Seri Iskandar, 32610 Seri Iskandar, Perak, (Malaysia)
Thet, Khin Maung, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, (Malaysia)
Ting, Siew Hiong, Department of Mathematics, Faculty of Science and Mathematics, Universiti Pendidikan Sultan Idris (Malaysia)
Tiwari, Aviral Kumar, Faculty of Management, ICFAI University, Tripura, (India)
Toriman, M.E, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Toriman, Mohd Ekhwan, Pusat Kajian Pembangunan, Sosial dan Persekitaran (SEEDS), Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Toriman, Mohd Ekhwan, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan dan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Malaysia (Malaysia)
Toriman, Mohd. Ekhwan, Social, Environmental, Development, Sustainability Research Centre (SEEDS), Faculty of Social Sciences and Humanities. Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia. (Malaysia)
Toriman, Mohd. Ekhwan, School of Social, Development and Environmental Studies, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Toto Ngadiman, Dicky Wiwittan, Jabatan Perdagangan, Politeknik Kota Kinabalu, Malaysia (Malaysia)
Tsuey Chong, Sheau, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Tuan Kamarudin, Tuan Fazliyanna, Program Sains Pembangunan, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia
Tukiran, Mohd Zamree, Bahagian Geografi, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, (Malaysia)
Tunde, A.M., Department of Geography & Environmental Management, University of Ilorin (Nigeria)
Tze Kiong, Tee, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjung Malim, Perak, (Malaysia)

U

Uddin, Md. Helal, Department of Geography and Environment, Faculty of Earth and Environmental Sciences, University of Dhaka, (Bangladesh)
Ujang, Norsidah, Fakulti Rekabentuk dan Senibina, Universiti Putra Malaysia (Malaysia)
Ujang, Norsidah, Department of Landscape Architecture, Faculty of Design and Architecture, Universiti Putra Malaysia, Serdang, (Malaysia)
Ukam Ilem, Iyam,, Department of Sociology, University of Calabar, Calabar, Cross River State, (Nigeria)
ul Huda, Syed Nawaz, 1Population Census Organization, Statistics Division, Karachi, (Pakistan)
ul Huda, Syed Nawaz, DAWN GIS, Geospatial, Statistical, Research & Analysis Division, Dawn Media Group, (Pakistan)
ul-Huda, Syed Nawaz-, DawnGIS, Geospatial, Statistical, Research & Analysis Division, Dawn Media Group, Pakistan, (Pakistan)
Uli, Jegak, Institute for Sosial Science Studies, Universiti Putra Malaysia (Malaysia)
Upawi, Ismail, School of Accounting, Faculty of Economics and Management, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi Selangor, Malaysia (Malaysia)

V

Vadevelu, Kumarashwaran, Prince of Songkla University, Thailand (Thailand)
Valdev Singh, Randip Kaur, Faculty of Social Sciences & Humanities Universiti Kebangsaan Malaysia
Vijayakumar, Khaminiswari, School of Social Sciences, Universiti Sains Malaysia (Malaysia)

W

W Ab Rahman, N Alia Fahada, Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim, Universiti MalaysiaTerengganu (Malaysia)
W.C., Vivien, School of Social, Development and Environmental Studies, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
W.C. Yew, Vivien, Program Antropologi dan Sosiologi, Pusat Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
W.C. Yew, Vivien, School of Social, Development and Environmental Studies, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
W.C. Yew, Viviene, School of Social, Development and Environmental Studies, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Wado, Kartini, Yala Rajabhat University, Thailand (Thailand)
Wahab, Siti Norida, UCSI University Malaysia (Malaysia)
Wahid, Hairunnizam, Fakulti Ekonomi & Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Wahyudi, Rodi, Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Indonesia (Indonesia)
Wahyudi, Rodi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau (Indonesia)
Wahyuni, Putri, Department of Communication, Syiah Kuala University, Banda Aceh, Indonesia
Wai Kinn, John Fong, School of Social Sciences, Universiti Sains Malaysia (Malaysia)
Wan Hanafi, Wan Afizi, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Wan Harun, Wan Maznah, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Wan Harun, Wan Maznah, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Wan Hassan, Wan Shawaluddin, Fakulti Kemanusiaan Seni Dan Warisan (FKSW), Universiti Malaysia Sabah (Malaysia)
Wan Hin, Tan, Department of Geography, Faculty of Art and Social Sciences, University Malaya, 50603 Kuala Lumpur (Malaysia)
Wan Hussin, Wan Muhammad Taufik, Universiti Malaysia Sarawak, 94300 Kota Samarahan, Sarawak (Malaysia)
Wan Ibrahim, Wan Mohd Muhiyuddin Wan Ibrahim, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang (Malaysia)
Wan Ibrahim, Wan Suzita, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 48630, Bangi, Selangor, Malaysia (Malaysia)
Wan Ibrahim, Wan Suzita, Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah, Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia (Malaysia)

2601 - 2700 of 2848 Items    << < 22 23 24 25 26 27 28 29 > >>