Author Details

Sakawi, Zaini, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

 • Vol 11, No 1 (2015) - Articles
  Aspek kawalan hakisan tanah dan sedimentasi sebagai syarat kelulusan EIA di Malaysia: Kajian status kepatuhan di Negeri Kedah (Soil erosion and sedimentation control aspect of Malaysia’s EIA approval conditions: A study of the compliance status in Kedah)
  Abstract  PDF
 • Vol 11, No 6 (2015) - Articles
  Pakej penambahbaikan EIA di Malaysia: Suatu ulasan kritis dalam aspek kawalan hakisan tanah dan sedimentasi (EIA improvement packages in Malaysia: A critical review with respect to erosion and sedimentation control)
  Abstract  PDF
 • Vol 7, No 5 (2011) - Articles
  Impak pembangunan Bandar Baru Nusajaya Wilayah Iskandar Malaysia terhadap kesejahteraan hidup penduduk asal setempat (The development impact of Nusajaya New Town, Iskandar Malaysia on the social well-being of the local population)
  Abstract  PDF