Author Details

Ramli, Zaimah, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia

  • Vol 12, No 5 (2016) - Articles
    Nilai tanah adat di Malaysia: Kajian perspektif Komuniti Bidayuh (The value of customary land in Malaysia: A perspective case study of the Bidayuh Community)
    Abstract  PDF