Author Details

R, Zaimah, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 8, No 6 (2012) - Articles
    Makna penyertaan dalam program pembangunan komuniti : Satu tinjauan dari sudut pandangan dunia komuniti Bidayuh luar bandar (The meaning of participation in community development programmes: A world-view survey of the rural Bidayuh community)
    Abstract  PDF