Author Details

Mohd Makhbul, Zafir, Zafir Mohd Makhbul (Prof. Dr) Universiti Kebangsaan Malaysia zafir@ukm.edu.my, Malaysia

  • Vol 15, No 5 (2018) - Article
    HUBUNGAN STRES PEKERJAAN DAN PRODUKTIVITI: TINJAUAN TERHADAP PENTADBIR FAKULTI UNIVERSITI PENYELIDIKAN (The Relationship of Occupational Stress and Productivity: A Survey on Faculty Administrators in a Malaysian Research University)
    Abstract  PDF