Author Details

Omar, Mustaffa

 • Vol 12, No 2 (2015) - Article
  KELESTARIAN HIDUP EKONOMI KOMUNITI ORANG KANAQ DAN ORANG KUALA, JOHOR: SUATU PENELITIAN DARI ASPEK PENGUASAAN KE ATAS MODAL KEWANGAN (Sustainable economic life for the Kanaq and Kuala Communities of Johor: A Study on the aspect of control over financial c
  Abstract  PDF
 • Vol 13, No 3 (2016) - Article
  ANCAMAN SEKURITI MAKANAN TERHADAP KOMUNITI LANOH: KAJIAN KES DI KAMPUNGAN AIR BAH, LENGGONG, PERAK (Food Security Threats Against Community Lanoh: Case Study in Kampung Air Bah, Lenggong, Perak)
  Abstract  PDF
 • Vol 5, No 1 (2008) - Article
  HUBUNGAN SIKAP KEPADA WANG DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KEINGINAN PEKERJA UNTUK BERHENTI SECARA SUKARELA: KAJIAN DI SEBUAH ORGANISASI PIHAK BERKUASA TEMPATAN BERSTATUS BANDARAYA DI SARAWAK
  Abstract  PDF
 • Vol 8, No 1 (2011) - Article
  STRATEGI TRADISIONAL KOMUNITI JAKUN TASIK CHINI, PAHANG MENGURUS SUMBER SEMULAJADI SECARA LESTARI (The Jakun Traditional Strategy in Managing Natural Resource Sustainably Surrounding Tasik Chini Basin, Pahang)
  Abstract  PDF
 • Vol 6, No 1 (2009) - Article
  KESAN EKONOMI PELANCONGAN TERHADAP KOMUNITI BATEK DI KUALA TAHAN, PAHANG (THE IMPACT OF TOURISM ECONOMY ON THE BATEK COMMUNITY OF KUALA TAHAN, PAHANG)
  Abstract  PDF
 • Vol 4, No 1 (2007) - Article
  IMPAK PEMBANGUNAN LANGKAWI KE ATAS CORAK PEKERJAAN DAN GUNA TENAGA DI PULAU DAYANG BUNTING, LANGKAWI (The Impact of Langkawi Development on Occupation and Employment Patterns in Pulau Dayang Bunting, Langkawi)
  Abstract  PDF
 • Vol 3, No 1 (2006) - Article
  TRANSISI DEMOGRAFI DAN CABARAN PEMBANGUNAN LESTARI DI PULAU TUBA, LANGKAWI (Demographic Transition and Challenges for Sustainable Development in Pulau Tuba, Langkawi, Malaysia)
  Abstract  PDF