Author Details

Khairul Amri Kamarudin, Mohd

 • Vol 5, No 1 (2008) - Article
  MASALAH SEDIMENTASI DAN PENYELESAIANNYA MELALUI KAEDAH PENGURUSAN PERSEKITARAN: SATU KAJIAN KES DI SUNGAI CHINI, PAHANG. (Sedimentation issue and Its Solution Through Environmental Management Approach: A Case Study in Sungai Chini, Pahang)
  Abstract  PDF
 • Vol 6, No 1 (2009) - Article
  PEMODELAN HIDROLOGI - HIDRAULIK ALIRAN AIR SONGSANG DAN ANALISIS SAIZ PARTIKEL SEDIMEN SUNGAI CHINI, PAHANG (Modeling the Hydrologic-Hydraulic of Backwater Flow and Sediment Particle Saiz Analysis in Sungai Chini, Pahang)
  Abstract  PDF
 • Vol 6, No 1 (2009) - Article
  MUATAN SEDIMEN TERAMPAI DAN PERKAITANNYA DENGAN PENGHASILAN MUATAN SEDIMEN PADA MUSIMKERING DAN HUJAN DI TASIK CHINI, PAHANG (Suspended Sediment Loads and its Relationship with the Production of Sediment load During Dry and Wet Seasons in Tasik Chini, Pahang)
  Abstract  PDF