Author Details

Abdul Rahim, Adibah

  • Vol 16 (2012): JUUM - Articles
    Hukuman bagi Kesalahan Seksual di Bawah Enakmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan 1992: Keperluan kepada Hukuman yang Lebih Berat
    Abstract  PDF