Author Details

Hj. Ikhsan, Zanaton, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia,43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia.

  • Vol 8, No 1 (2016) - Articles
    KUALITI ILMU BERASASKAN KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN DATA DALAM PENYEBARAN ILMU ISLAM: PERBINCANGAN BERASASKAN KAJIAN KUALITATIF (Knowledge Quality Based on Data Validity and Reliability in the Dissemination of Islamic Knowledge: Discussion Based on Quali
    Abstract  PDF