Author Details

Masri, Ridzuan, Fakulti Perniagaan dan Perundangan, International University of Malaya-Wales, Administration Wing, Block A, City Campus, Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia

  • Vol 10, No 1 (2018) - Articles
    TEORI MASLOW DALAM KONTEKS MEMENUHI KEPERLUAN ASAS PEKERJA DAN PERANANNYA DALAM MENINGKATKAN PRESTASI ORGANISASI: KAJIAN DAN PERSPEKTIF ISLAM (Maslow Theory in the Contexts of Fulfilling Basic Needs and its Role in Rising Organizational Performances: Study and Islamic Perspective)
    Abstract  PDF