Author Details

Abd Rani, Razlina, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Tower 1, Jalan Impact, Cyber 6, 63000 Cyberjaya, Selangor, Malaysia.

  • Vol 10, No 1 (2018) - Articles
    TEORI MASLOW DALAM KONTEKS MEMENUHI KEPERLUAN ASAS PEKERJA DAN PERANANNYA DALAM MENINGKATKAN PRESTASI ORGANISASI: KAJIAN DAN PERSPEKTIF ISLAM (Maslow Theory in the Contexts of Fulfilling Basic Needs and its Role in Rising Organizational Performances: Study and Islamic Perspective)
    Abstract  PDF