Author Details

'Uthman El- Muhammady, Muhammad

  • Special Edition (2008) - Articles
    BUILDING THE HUMAN CAPITAL IN THE ‘MALAKAH’ CONCEPT OF IBN KHALDUN : A HISTORICAL STUDY BASED ON HIS ‘MUQADDIMAH’ (Pembinaan Modal Insan dalam Konsep ‘Malakah’ Ibn Khaldun: Kajian Sejarah berdasarkan kitab ‘Muqaddimah’)
    Abstract  PDF