Author Details

Hamat, Mohd Fauzi, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia.

  • Vol 10, No 2 (2018) - Articles
    SYIAH IMAMIYYAH ITHNA ‘ASHARIYYAH: AWAL KEMASUKAN DAN PROSES PENYEBARANNYA DI MALAYSIA (Syiah Imamiyyah Ithna ‘Ashariyyah: The Beginning of Its Entry and its Spreading Process in Malaysia)
    Abstract  PDF