Author Details

hj Ab Majid, Mohamad Kamil, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya

  • Special Edition (2008) - Articles
    KE ARAH MEMPERKASAKAN ISLAMISASI SENI MUZIK SEBAGAI SATU ALTERNATIF: SATU PENGAMATAN AWAL (Towards the Empowerment of Islamization of Music as an Alternative: A Pre-observation)
    Abstract  PDF