Author Details

Laluddin, Hayatullah, Jabatan Syariah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor, MALAYSIA