Author Details

Ahmad, Arman, Sekolah Perniagaan UNIKL, Universiti Kuala Lumpur, 1016, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia

  • Vol 10, No 1 (2018) - Articles
    TEORI MASLOW DALAM KONTEKS MEMENUHI KEPERLUAN ASAS PEKERJA DAN PERANANNYA DALAM MENINGKATKAN PRESTASI ORGANISASI: KAJIAN DAN PERSPEKTIF ISLAM (Maslow Theory in the Contexts of Fulfilling Basic Needs and its Role in Rising Organizational Performances: Study and Islamic Perspective)
    Abstract  PDF