Author Details

Ismail, Ahmad Munawar, Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia Jabatan Usuluddin dan Falsafah,Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia

  • Vol 6, No 2 (2014) - Articles
    PENDEKATAN NILAI DALAM MEMILIH KEPIMPINAN POLITIK: KAJIAN TINJAUAN DALAM KALANGAN KELAS MENENGAH MELAYU PASCA DASAR EKONOMI BARU (Using Value Approach in Selecting Political Leadership: A Survey Study on Post-New Economic Policy Malay Middle Class)
    Abstract  PDF