PENGHANTARAN MAKALAH ATAS TALIAN (Online Article Submission Form)

Selamat datang ke laman penghantaran makalah secara atas talian kepada Jurnal Hadhari. Para penyumbang dinasihatkan agar membaca dan memahami garis panduan penulisan sebelum menghantar makalah. Sila rujuk peraturan di bawah untuk memudahkan penghantaran makalah untuk dipertimbangkan:

 1. Sila hantar makalah dalam satu fail sahaja yang merangkumi jadual, rajah dan teks.
 2. Makalah mestilah dalam format Microsoft Word sahaja. Fail pdf atau bentuk format yang lain tidak akan diterima.
 3. Makalah yang dihantar hendaklah mengandungi nama penulis dan institusi penulis.
 4. Jika penghantaran ini berjaya, penyumbang akan diberitahu dalam masa beberapa minit kemudian.
 5. Sekiranya penyumbang tidak menerima mesej pengesahan selepas penghantaran, sila cuba sekali lagi.
 6. Penyumbang tidak perlu menghantar mel-e untuk memohon kami mengesahkan penghantaran makalah.
 7. Penyumbang dilarang daripada menghantar makalah yang sama beberapa kali setelah menerima mesej pengesahan daripada pihak kami.

 

 

Welcome to Jurnal of Hadhari online submission page. Please use this page to submit your article. Please note the following important rules before submitting your article:

 1. Submit your article in one file only containing all the tables, figures and the text.
 2. Article must be in Microsoft Word format only. No pdf files are accepted.
 3. The submitted article should include the name(s) and the affiliation(s) of the author(s).
 4. If your submission is successful, you will be notified in a second.
 5. If you do not see the confirmation note after submitting, please try again.
 6. Please do not send an e-mail to us requesting to confirm the receipt of your article.
 7. Please do not send the same article more than once if your submission has already been  confirmed.