Journal Sponsorship

Publisher

 

Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) & Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

 

Penerbitan Jurnal Hadhari ini telah diperakui dalam Mesyuarat Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) kali ke-47 pada 10 April 2008 dan diedarkan bersama oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).