Editorial Team

EDITOR EKSEKUTIF (Executive Editor)

 1. Muhammad Hilmi Jalil, Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

LEMBAGA PENASIHAT ANTARABANGSA (International Advisory Board)

 1. Zakaria Stapa, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
 2. Kosugi Yasushi, University of Kyoto, Jepun
 3. Rafik Beekun, University of Naveda, Amerika Syarikat
 4. M. Manazir Ahsan, The Islamic Foundation, United Kingdom
 5. Mahmood Zuhdi Hj. Abdul Majid, University Islam Antarabangsa Malaysia
 6. Azhar Arsyad, Universiti Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Indonesia
 7. Mahmoud Talab Abdeldeen, National Chengchi University, Taiwan

SIDANG EDITOR (Editorial Board Members)

 1. Abdul Latif Samian, Institut Alam & Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
 2. Noor Aziah Mohd Awal, Fakulti Undang-Undang, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
 3. Mashitoh Yaacob, Pusat Citra Universiti (CITRA UKM), Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
 4. A. Bakar Sarpon, Al Hijrah Media Corporation, Pusat Penyiaran Digital TV Al Hijrah, Komplek Pusat Islam, Kuala Lumpur, Malaysia
 5. Fariza Md. Sham, Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
 6. Muhammad Hakimi Mohd. Shafiai, Pusat Pengajian Ekonomi, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
 7. Ahmad Irdha Mokhtar, Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
 8. Shamsul Azhar Yahya, Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
 9. Wan Abd Hamid Wan Teh, Lot 7125, jalan Melati , Sungai Kantan, Kajang, Selangor, Malaysia
 10. Faizah Ahmad, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

PEMBANTU EDITOR ( Assistant Editor)

 1. Siti Asuha Said, Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia