Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

Ali, Mohd Noor Shahizan, Pusat Pengajian Media dan Komunikasi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Ali, Mohd. Nor Shahizan, Pusat Pengajian Media dan Komunikasi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43000 Bangi, Selangor (Malaysia)
Ali, Mohd. Nor Shahizan, Pusat Pengajian Media dan Komunikasi, Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43000 Bangi, Selangor (Malaysia)
Ali, Mohd. Nor Shahizan, Pusat Pengajian Media dan Komunikasi, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43000 Bangi, Selangor, (Malaysia)
Ali, Noraziah, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Ali, Noraziah, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Ali, Noraziah, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, FSSK, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Ali, Noraziah, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor (Malaysia)
Ali, Noraziah, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia (Malaysia)
Ali, Noraziah, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor (Malaysia)
Ali, Noraziah, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan & Persekitaran, Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Ali, Noraziah, School of Social, Development and Environmental Studies, Faculty of Social Sciences and Humanities Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Ali, Noraziah, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Ali, Noraziah, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, (Malaysia)
Ali, Norhayati, Faculty of Technical and Vocational Education, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjung Malim, Perak, (Malaysia)
Ali, Suridah, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Ali Akbar, Heidari, Architectural Department, Iran University of Science & Technology, Tehran, (Iran, Islamic Republic of)
Alias, Asran, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, (Malaysia)
Alias, Asran, Rancangan Pengajian Perbandaran dan Perancangan, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, (Malaysia)
Alias, Norazlan, Faculty of Economics and Management, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Alias, Norazlan, Faculty of Economic and Management, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Alidaniah, Nur Aisyatul Radiah, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia (Malaysia)
Alkadafi, Muammar, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau (Indonesia)
Alnaimat, Anas, Environmental Management Programme, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia (Malaysia)
Aloysius, Maria, School of Social Sciences, Universiti Sains Malaysia (Malaysia)
AM, Azima, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor (Malaysia)
AM, Azima, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
AM, Azima, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, (Malaysia)
AM, Azima, Pusat Pengajian Sosial Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor (Malaysia)
AM, Azima, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
AM, Azima, Pusat Pengajian Sosial Pembangunan and Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Malaysia (Malaysia)
AM, Azima, Pusat Pengajian Sosial Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanuisaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
AM, Azima, Pusat Pengajian Sosial Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
AM, Mimi Hanida, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
AM, Shabeer, Department of Studies in Geography, Manasagangotri University of Mysore, PO Box 570 006, Mysore, Karnataka, India (India)
Aman, Idris, Manifesto pilihan raya dan prestasi parti politik utama Malaysia dalam Pilihan Raya Umum ke-13: Suatu analisis linguistik (Malaysia)
Aman, Rahim, Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Aman, Rahim, Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Aman, Rahim, Pusat PengajianBahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, (Malaysia)
Aman, Rahim, Pusat Penyelidikan Bitara Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia. (Malaysia)
Aman, Rahim, Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Amat, Mahani, Program Sains Pembangunan, Pusat Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Amat, Salleh, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Amat Simin, Mohamad Hafis, Fakulti Sains Sosial Gunaan, Universiti Sultan Zainal Abidin, Kampus Gong Badak, 21300 Kuala Terengganu, Terengganu, (Malaysia)
Ambotang, Abdul Said, Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah (Malaysia)
Amferim, Saidah Sakinah, 1Program Persuratan Melayu, Pusat Penyelidikan Bitara Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia
Amin, Aizan Sofia, Pusat Pengajian Psikologi dan Pembangunan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Malaysia (Malaysia)
Amir, Ahmad Aldrie, Institut Alam Sekitar & Pembangunan (LESTARI), Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600, Bangi, Selangor. (Malaysia)
Amir, Ahmad Aldrie, LESTARI, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Amir, Jeniri, Jabatan Komunikasi, Fakulti Sains Sosial, Universiti Malaysia Sarawak, (Malaysia)
Amir, Jeniri, Jabatan Komunikasi, Fakulti Sains Sosial, Universiti Malaysia Sarawak (Malaysia)
Amir Zal, W. A., Department of Social Ecology, Faculty of Social Development, Universiti Malaysia Terengganu, 21030 Kuala Terengganu, Terengganu (Malaysia)
Amir Zal, W.A., Universiti Malaysia Terengganu (Malaysia)
Amir Zal, W.A., Universiti Malaysia Terengganu, (Malaysia)
Amiruddin, Mohd Hasril, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor, (Malaysia)
Anas, Raihan, Universiti Malaysia Sabah (Malaysia)
Andin, Christina, Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah (Malaysia)
Ang, Kean Hua, Jabatan Geografi, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur (Malaysia)
Ang, Kean Hua, Faculty of Environmental Studies, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor Darul Ehsan (Malaysia)
Ang, Kean Hua, Faculty of Environmental Studies, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor Darul Ehsa (Malaysia)
Anggrayni, Dewi, Faculty of Economics and Communication, BINUS University, Jakarta, Indonesia (Indonesia)
Antigha Okon, Bassey,, Department of Sociology, University of Calabar, Calabar, P.M.B. 1115 Calabar, Cross River State, Nigeria (Nigeria)
Anuar, Abd.Rahim, Pusat Pengajian Antarabangsa,Universiti Utara Malaysia (Malaysia)
Anuar, Abdul Rahim, School of International Studies, College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia, (Malaysia)
AR, Muhammad Hasbi, Jabatan Kemasyarakatan dan Kewarganegaraan, Universiti Pendidikan Sultan Idris (Malaysia)
Archibong, Esther Patrick, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Calabar, P.M.B. 1115 Calabar, C.R.S. Nigeria (Nigeria)
Arif, Nursida, Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Jl. Colombo No.1 Karangmalang, Yogyakarta, Indonesia (Indonesia)
Ariffin, Kadir, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan & Persekitaran, Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, (Malaysia)
Ariffin, Mohd Rozaimi, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, (Malaysia)
Ariffin, Siti Kasmera, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, (Malaysia)
Ariffin, Siti Kasmera, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan dan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Malaysia (Malaysia)
Arifin, Kadir, Program Sains Pembangunan, Pusat Kajian Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaaan Malaysia (Malaysia)
Arifin, Kadir, Program Sains Pembangunan, Pusat Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. (Malaysia)
Arifin, Kadir, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Arifin, Kadir, Program Sains Pembangunan, Pusat Kajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Arifin, Rohayu, Jabatan Geografi & Alam Sekitar, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak (Malaysia)
Aris Anuar, Ahmad Nazrin, Fakulti Senibina, Perancangan & Ukur, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam, Malaysia, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial Dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia (Malaysia)
Aris Anuar, Ahmad Nazrin, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan Dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial Dan Kemanusian, Universiti Kebangsaan Malaysia, (Malaysia)
Aris Anuar, Ahmad Nazrin, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Pusat Pengajian Pengurusan Taman & Ameniti, Fakulti Senibina, Perancangan & Ukur, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam (Malaysia)
Arshad, Satryani, Jabatan Geografi & Alam Sekitar, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris (Malaysia)
AS, Mohd Adib Akmal, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Ashaolu, Eniola Damilola, Department of Geography and Environmental Management, Faculty of Social Sciences, University of Ilorin, PMB 1515, Ilorin, Nigeria (Nigeria)
Asnawi, Nur Hakimah, Geography Programme, Center for Research in Development, Social & Environment (SEEDS), Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia. (Malaysia)
Assiri, Mazen, Department of Meteorology, King Abdulaziz University, Jeddah, KSA (Saudi Arabia)
Assiri, Mazen Ebraheem, Department of Meteorology, King Abdulaziz University, Jeddah, (Saudi Arabia)
Atan, Asmahani, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Atan, Asmahani, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan & Persekitaran, Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Au-Yong, Cheong Peng, Jabatan Ukur Bangunan, Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya 50603 Kuala Lumpur (Malaysia)
Auzairy, Noor Azryani, School of Management, Faculty of Economics & Management, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Awang, Abd Hair, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Awang, Abd Hair, Pusat Pengajian Sosial Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Awang, Abd Hair, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Awang, Abd Hair, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan & Persekitaran, Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Awang, Abd Hair, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Awang, Abd Hair, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor (Malaysia)
Awang, Abd Hair, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, (Malaysia)
Awang, Abd Hair, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, (Malaysia)
Awang, Abd Hair, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Awang, Abd Hair, Pusat Pengajian Sosial Pesekitaran, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Awang, Abd Hair, Program Sains Pembangunan, Pusat Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)

401 - 500 of 596 Items    << < 1 2 3 4 5 6 > >>